Bloggarkiv

Kenneth Kimming

Kenneth Kimming är utbildad ämneslärare med mångårig erfarenhet från pedagogisk verksamhet och från förändringsarbete inom stat, landsting och näringsliv. Både under och efter det numera avslutade arbetslivet har Kenneth engagerat sig i internationella rättvisefrågor, ett engagemang med knytningar till bland... Läs mer

Per-Åke Skagersten

Per-Åke Skagersten är gymnasielärare och bor i Varberg. Undervisar i samhällskunskap, historia och religion. Han är också ordförande i Varbergs Missionsförsamling. Intresset för länder och folk i andra världsdelar väcktes redan i barndomen av missionärer på besök i kyrkan. Ickevåld... Läs mer

Monica Johansson

Monica Johansson bor i Stockholm men kommer från en liten by i Dalarna. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet och valde under utbildningen att lägga särskilt fokus på mänskliga rättigheter. De senaste åren har hon arbetat först som notarie... Läs mer

Michele Prisco

Michele Prisco bor i Stockholm men kommer ursprungligen från södra Italien. Han har en magisterexamen i internationell rätt och en master i freds- och konfliktstudier/globala studier. Han har bland annat jobbat med insamling och information och senast med nedrustning och vapenhandel på... Läs mer

Markus Esbjörnsson

Markus Esbjörnsson är från Lerum utanför Göteborg. Han har de senaste åren bott i Senegal, Guatemala och Mexiko. Markus har en magisterexamen i klinisk nutrition och har i dessa länder arbetat med undernäringsproblematik inom FN:s World Food Programme och i lokala... Läs mer

Eva-Marie Håkansson

Eva-Marie Håkansson bor i Höör där hon under 40 år arbetat som mellanstadielärare. Hon har arbetat som rektor och lärare vid Svenska skolan i Cochabamba, Bolivia. Eva-Marie är aktiv i den ekumeniska församlingen Betelkyrkan.