Bloggarkiv

Maria Lindbäck

Maria Lindbäck kommer från Luleå, har läst mänskliga rättighets- och demokratiprogrammet på Teologiska högskolan i Stockholm, samt har en kandidatexamen i Statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan från Försvarshögskolan. Hon är konst- och språkintresserad, har skrivit ett antal artiklar... Läs mer

Madeleine Saldner

Madeleine Saldner, boende i Skövde, är socialarbetare och arbetar med ungdomar. Hon har studerat beteendevetenskap och har en examen i socialpsykologi. Madeleine är intresserad av att lyfta utsatta gruppers rättigheter och är för närvarande ideellt engagerad i en lokal tjejjour... Läs mer

Liv Södahl

Liv Södahl är 29 år och bor i Hammarkullen, Göteborg, och är delvis uppväxt i Sydafrika. Hon har en kandidatexamen i Internationella relationer och har de senaste åren på olika sätt arbetat med rättvise- och miljöfrågor, framför allt med produktmärkning.... Läs mer

Kerstin Vinterhed

Kerstin Vinterhed är före detta mångårig medarbetare i Dagens Nyheter och präst i Svenska kyrkan. Hon är docent i socialt arbete. Efter pensioneringen har hon varit knuten till ABF Stockholm och medverkar där flitigt med referat av föredrag och debatter... Läs mer

Julia Eriksson Pogorzelska

Julia är född i Gdansk, Polen och bor i Stockholm. Hon har läst till jurist i Uppsala, med ett utbytesår i Paris. Hon har även gjort en praktik på Europaparlamentet i Bryssel. Julia är intresserad av Mellanöstern och har rest... Läs mer

Johan Petersson

Johan Petersson bor i Örebro där han också är född och uppvuxen. Han har en gymnasielärarexamen i matematik och engelska samt en kandidatexamen i arabiska, båda avlagda vid Göteborgs Universitet. Johan har tidigare rest en del i Mellanöstern och har... Läs mer

Gunlög Galmén

Gunlög Galmén är från Västerås. Gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och internationella relationer med examen från Göteborgs Universitet. Studerat Mänskliga rättigheter och Mellanösternkunskap under senare år. Engagerad i Equmeniakyrkan, Diakonia, Västerås Ekumeniska råd och Amnesty. Just lämnat lärarjobbet efter 40 år.

Göran Hember

Göran Hember bor och arbetar i Östersund. Han är gymnasielärare i religion, filosofi och psykologi. Göran har ett starkt intresse för Mellanöstern och har rest mycket i området. Han är engagerad i den skandinaviska ekumeniska gemenskapen Korsvei.

Fredrik Djurklou

Fredrik Djurklou kommer från Stockholm och är 31 år. Han har en civilingenjörsexamen i riskhantering och arbetar till vardags med krishanteringsfrågor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fredrik har ett starkt intresse för Mellanöstern och har rest mycket i området tidigare.

Birgitta Rubenson

Birgitta Rubenson kommer från Strängnäs. Hon är docent i internationell hälsa på Karolinska institutet med inriktning på barns hälsa och rättigheter. Hon har lång erfarenhet av internationellt hälsoarbete i såväl Afrika och Asien, liksom från Kyrkornas Världsråds medicinska avdelning. Birgitta... Läs mer