Bloggarkiv

Matts Mattsson

Matts Mattsson har doktorerat i socialt arbete och är docent i pedagogik. Han har  undervisat på lärarutbildningen i Stockholm och varit forskningsledare på Internationellt centrum för lokal demokrati. Matts har skrivit flera böcker om lokal demokrati, aktionsforskning och lärarutbildning. Sommaren... Läs mer

Sandra Häggström

Sandra Häggström har en masterexamen i internationella relationer från University of Limerick på Irland. Hon har efter examen arbetat inom föreningsvärlden i Sverige och i Ryssland. Hon arbetar också som musiker och spelar kantele, cello och harpa. Sandra har ett... Läs mer

Amanda Almström

Amanda Almström har en civilekonomexamen med specialisering inom nationalekonomi från Linköpings universitet. Hon har ett stort intresse för språk och för internationellt utvecklingssamarbete och har tidigare arbetat, praktiserat och studerat på fyra olika kontinenter. Nyligen praktiserade Amanda vid en palestinsk... Läs mer

Johan Håkansson

Johan Håkansson kommer från Skåne men bor i Stockholmsförorten Bromma. Våren 2014 avslutade han sina studier vid läkarprogrammet på Uppsala universitet. Johan har ett intresse för globala hälsofrågor och tidigare utlandserfarenheter inkluderar bland annat studier i  Tanzania och Nicaragua. Den... Läs mer

Anders Carlehed

Anders Carlehed är byggnadsingenjör med ett intresse för rättvise- och solidaritetsfrågor, samt med ett engagemang i Equmeniakyrkan och i friidrottsrörelsen. Hans intresse för internationella frågor och språk ledde till fyra års tjänstgöring i Centralamerika, de senaste två som representant vid... Läs mer

Lise Bergh

Lise Bergh är född och uppvuxen i Stockholm och är jurist i grunden. Senast har hon arbetat som generalsekreterare på Amnesty International i Sverige. Hon har under hela sitt arbetsliv arbetat för mänskliga rättigheter och har sedan 1989, då hon... Läs mer

Marie-Louise Kjellström

Marie-Louise bor sedan flera år tillbaka i Uppsala och har alltid haft ett stort intresse för rättvisefrågor och internationell politik. Detta intresse har gjort att hon dels bott i flera olika länder, främst i Latinamerika och Benelux-länderna, samt att hon... Läs mer

Karl-Göran Sundvall

Karl-Göran, gift med Helene och bosatt i Uddevalla. Tillsammans har de tre vuxna barn. 2008 lämnade Karl-Göran Försvarsmakten efter 35 års tjänst i olika befattningar. Tiden sedan 2008 har Karl-Göran varit engagerad som klassassistent och vikarierande högstadielärare. Fritiden har ägnats... Läs mer

Samuel Skånberg

Samuel är utbildad civilingenjör i datateknik och har jobbat som mjukvaruutvecklare på ett internationellt telekomföretag och på en biståndsorganisation. Senast har han under våren läst teologi. Samuel har sin bakgrund i Equmeniakyrkan och är idag engagerad i rättvisefrågor i Svenska... Läs mer

Maria Lundin

Maria Lundin är nyexaminerad freds- och konfliktvetare då hon precis har avslutat sina masterstudier i Uppsala. I sin masteruppsats intresserade hon sig speciellt för möjligheter för försoning mellan civila under pågående konflikt och bedrev fältstudier i Georgien. Styrkan och viljan... Läs mer