Bloggarkiv

Gunilla Fallqvist

Gunilla Fallqvist kommer från Stockholm och är 26 år gammal. Hon har en kandidat i Internationell kris- och konflikthantering och har påbörjat en master i krishantering och fredsbyggande. Tidigare har Gunilla haft ett starkt engagemang i Röda Korsets Ungdomsförbund i... Läs mer

Cecilia Bödker Pedersen

Cecilia är socionom med bakgrund som handläggare inom socialtjänsten och som ungdomspedagog på behandlingshem. För närvarande arbetar hon som studentombudsman på studentkåren vid Stockholms universitet. Vid sidan av detta arbetar hon på en tjejjour och tjänstgör som nämndeman i Stockholms... Läs mer

Karolina Österblom

Karolina bor i Göteborg och är väldigt intresserad av rättighetsfrågor på olika sätt. Hon har en magisterexamen i Internationella relationer och jobbar nu på Rädda Barnen. På sin fritid tycker hon om att vara utomhus, bland annat att paddla kajak... Läs mer

Görel Råsmark

Görel Råsmark har sitt dagliga arbete som fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen i Oskarshamn. Intresset för habilitering har lett henne till forskning omkring kroppens betydelse i professionella relationer men också till konkreta insatser för människor med funktionsnedsättningar i utvecklingssamarbete, genom... Läs mer

David Jakobsson

David är uppvuxen i Uppsala och har nyligen flyttat tillbaka dit efter två års studier vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund. I Lund riktade han in sin masteruppsats på barn till invandrare i Sverige. Han har tidigare läst arabiska och statsvetenskap... Läs mer

Margareta Tham

Margareta Tham är född i Stockholm och är statsvetare. Har under sitt yrkesliv arbetat med flykting-, integrations- och värdegrundsfrågor; intresserad av mänskliga rättigheter i olika kontexter. Den kulturhistoria som finns att hämta i denna del av världen är också något... Läs mer

Ragnar Svenserud

Ragnar Svenserud är pensionerad präst i Svenska kyrkan och bor på Gotland. Förutom församlingspräst har han arbetat som stiftsdirektor i Visby samt med ekumeniska frågor vid kyrkokansliet i Uppsala. Engagemanget för Palestina och Israel började när han under två år... Läs mer

Lennart Molin

Lennart Molin är bosatt på Lidingö, är pastor och teologie doktor. Han har arbetat som teologilärare vid Teologiska högskolan, Stockholm och varit direktor vid Sveriges kristna råd. Idag är han pensionär men predikar, föreläser och skriver  en del. Lennart tillhör Equmeniakyrkan och mer... Läs mer

Elinor Ahlqvist

Elinor Ahlqvist är uppvuxen i Stockholm men har bott, arbetat och studerat i Göteborg sedan 2006. Hon har en kandidatexamen i journalistik och har tidigare studerat genus och mänskliga rättigheter på folkhögskola. Det senaste året har hon bott i Jordanien... Läs mer

Anders Forsberg

Anders Forsberg har en masterexamen i statsvetenskap och har varit engagerad i konflikthanterings- och fredsfrågor under flera år. Anders har tidigare bland annat rest och arbetat i flera östafrikanska länder. Han arbetar för närvarande som konsult inom krishantering. På sin... Läs mer