Bloggarkiv

Sofia Magnusson

Sofia Magnusson är utbildad sjuksköterska och har sin arbetsplats på en stor akutmottagning i Stockholm. Hon är engagerad i Equmeniakyrkan och har ett stort intresse för internationella frågor, exempelvis gällande rättvis handel. Genom att resa ut som följeslagare vill Sofia... Läs mer

Sofia Claesson

Sofia Claesson är född i Stockholm men uppvuxen i byn Sori, utanför Genova i Italien. Hon har läst interkulturella relationer vid universitetet i Genova samt psykologi, socialantropologi och ekonomisk historia i Lund. Idag lever hon i Malmö där hon arbetar... Läs mer

Erik Svanberg

Erik Svanberg kommer från Öland och har en bakgrund i Equmeniakyrkan. Han har en kandidatexamen i internationella relationer från University of St Andrews i Skottland. Erik har ett stort intresse för  migrations- och flyktingfrågor samt för  Sydostasien. Ett starkt intresse... Läs mer

Johanna Persdotter

Johanna Persdotter arbetar som samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan i Södertälje. Hon började sitt engagemang som volontär inom Röda Korset i Södertälje, där hon är född och uppvuxen. Johanna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier och internationella relationer... Läs mer

Erika Aldenberg

Erika Aldenberg har en magisterexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan och är verksam som frilansfotograf- och skribent. Hon har tidigare arbetat med politisk kommunikation med tyngdpunkt på utrikes- och utvecklingsfrågor. Erika vistas ofta i Turkiet som hon ser som sitt andra... Läs mer

Karin Eklund

Karin Eklund arbetar till vardags som handläggare på Migrationsverket. Hon har ett stort engagemang för migration, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktfrågor. Karin har studerat internationella relationer vid Göteborgs universitet. Intresset för konflikten i Israel och Palestina växte ytterligare efter ett möte... Läs mer

Jenny Nyström

Jenny Nyström från Lund är utbildad statsvetare och har arbetat med bistånd och utvecklingssamarbeten de senaste fem åren. Hon har stor internationell erfarenhet genom att ha bott och jobbat i länder som Ghana, Indien och Kuba. Nu känner hon sig... Läs mer

Britt-Mari Sagefors

Britt-Mari Sagefors är lärare och journalist. Hon är engagerad i mäniskorätts- och demokratifrågor. Britt-Mari har lång erfarenhet som radiojournalist och har tidigare arbetat i ett demokratiprojekt för att utveckla lokala radiostationer i Centralamerika. Hon har valt att åka ut som... Läs mer