Bloggarkiv

Kerstin Vinterhed

Kerstin Vinterhed är före detta mångårig medarbetare i Dagens Nyheter och präst i Svenska kyrkan. Hon är docent i socialt arbete. Efter pensioneringen har hon varit knuten till ABF Stockholm och medverkar där flitigt med referat av föredrag och debatter... Läs mer

Johan Petersson

Johan Petersson bor i Örebro där han också är född och uppvuxen. Han har en gymnasielärarexamen i matematik och engelska samt en kandidatexamen i arabiska, båda avlagda vid Göteborgs Universitet. Johan har tidigare rest en del i Mellanöstern och har... Läs mer

Gunlög Galmén

Gunlög Galmén är från Västerås. Gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och internationella relationer med examen från Göteborgs Universitet. Studerat Mänskliga rättigheter och Mellanösternkunskap under senare år. Engagerad i Equmeniakyrkan, Diakonia, Västerås Ekumeniska råd och Amnesty. Just lämnat lärarjobbet efter 40 år.

Fredrik Djurklou

Fredrik Djurklou kommer från Stockholm och är 31 år. Han har en civilingenjörsexamen i riskhantering och arbetar till vardags med krishanteringsfrågor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fredrik har ett starkt intresse för Mellanöstern och har rest mycket i området tidigare.

Birgitta Rubenson

Birgitta Rubenson kommer från Strängnäs. Hon är docent i internationell hälsa på Karolinska institutet med inriktning på barns hälsa och rättigheter. Hon har lång erfarenhet av internationellt hälsoarbete i såväl Afrika och Asien, liksom från Kyrkornas Världsråds medicinska avdelning. Birgitta... Läs mer