Bloggarkiv

Cecilia Bödker Pedersen

Cecilia är socionom med bakgrund som handläggare inom socialtjänsten och som ungdomspedagog på behandlingshem. För närvarande arbetar hon som studentombudsman på studentkåren vid Stockholms universitet. Vid sidan av detta arbetar hon på en tjejjour och tjänstgör som nämndeman i Stockholms... Läs mer

Karolina Österblom

Karolina bor i Göteborg och är väldigt intresserad av rättighetsfrågor på olika sätt. Hon har en magisterexamen i Internationella relationer och jobbar nu på Rädda Barnen. På sin fritid tycker hon om att vara utomhus, bland annat att paddla kajak... Läs mer

Görel Råsmark

Görel Råsmark har sitt dagliga arbete som fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen i Oskarshamn. Intresset för habilitering har lett henne till forskning omkring kroppens betydelse i professionella relationer men också till konkreta insatser för människor med funktionsnedsättningar i utvecklingssamarbete, genom... Läs mer

David Jakobsson

David är uppvuxen i Uppsala och har nyligen flyttat tillbaka dit efter två års studier vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund. I Lund riktade han in sin masteruppsats på barn till invandrare i Sverige. Han har tidigare läst arabiska och statsvetenskap... Läs mer

Margareta Tham

Margareta Tham är född i Stockholm och är statsvetare. Har under sitt yrkesliv arbetat med flykting-, integrations- och värdegrundsfrågor; intresserad av mänskliga rättigheter i olika kontexter. Den kulturhistoria som finns att hämta i denna del av världen är också något... Läs mer