Bloggarkiv

Lise Bergh

Lise Bergh är född och uppvuxen i Stockholm och är jurist i grunden. Senast har hon arbetat som generalsekreterare på Amnesty International i Sverige. Hon har under hela sitt arbetsliv arbetat för mänskliga rättigheter och har sedan 1989, då hon... Läs mer

Marie-Louise Kjellström

Marie-Louise bor sedan flera år tillbaka i Uppsala och har alltid haft ett stort intresse för rättvisefrågor och internationell politik. Detta intresse har gjort att hon dels bott i flera olika länder, främst i Latinamerika och Benelux-länderna, samt att hon... Läs mer

Karl-Göran Sundvall

Karl-Göran, gift med Helene och bosatt i Uddevalla. Tillsammans har de tre vuxna barn. 2008 lämnade Karl-Göran Försvarsmakten efter 35 års tjänst i olika befattningar. Tiden sedan 2008 har Karl-Göran varit engagerad som klassassistent och vikarierande högstadielärare. Fritiden har ägnats... Läs mer

Samuel Skånberg

Samuel är utbildad civilingenjör i datateknik och har jobbat som mjukvaruutvecklare på ett internationellt telekomföretag och på en biståndsorganisation. Senast har han under våren läst teologi. Samuel har sin bakgrund i Equmeniakyrkan och är idag engagerad i rättvisefrågor i Svenska... Läs mer

Maria Lundin

Maria Lundin är nyexaminerad freds- och konfliktvetare då hon precis har avslutat sina masterstudier i Uppsala. I sin masteruppsats intresserade hon sig speciellt för möjligheter för försoning mellan civila under pågående konflikt och bedrev fältstudier i Georgien. Styrkan och viljan... Läs mer