Bloggarkiv

Per-Ulf Nilsson

Per-Ulf Nilsson är journalist och statsvetare med ett långvarigt engagemang för rättvise- och utvecklingsfrågor, ett intresse som har sin grund i olika solidaritetsrörelser. Som journalist har han skildrat liv och samhälle i Latinamerika, Afrika och Asien, inte minst som redaktör... Läs mer

Pär Lewin Ronnås

Pär är pastor och arbetar i Abrahamsbergskyrkan, som är en församling inom Equmeniakyrkan. Han har också under några år varit anställd på Arbetsförmedlingen samt varit enhetschef inom omsorgen. Sedan sitt första besök i Palestina och Israel 1988 har han varit... Läs mer

Kenneth Kimming

Kenneth Kimming är utbildad ämneslärare med mångårig erfarenhet från pedagogisk verksamhet och från förändringsarbete inom stat, landsting och näringsliv. Både under och efter det numera avslutade arbetslivet har Kenneth engagerat sig i internationella rättvisefrågor, ett engagemang med knytningar till bland... Läs mer

Mina Olsson

Mina Olsson arbetar som sjuksköterska, med ett stort intresse för mänskliga rättigheter och då framförallt rätten till hälsa och sjukvård. Hon har studerat mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm. Hon arbetar regelbundet ideellt på en klinik som drivs av... Läs mer

Angela Collin

Angela har en teol. kand. från Örebro Missionsskola. Hon har under de senaste fem åren arbetat som studentpastor på Örebro universitet och är sedan i augusti 2014 även pastor i Brickebergskyrkan, Evangeliska frikyrkan, på samma ort. Sedan 2001 har hon... Läs mer

Anneli Nilsson

Anneli Nilsson är lärare i svenska som andraspråk med en examen från Jönköpings högskola. Hon är intresserad av språk och mångkultur och undervisar nyanlända elever på högstadiet. Anneli har ett stort engagemang för rättvisefrågor och har tidigare arbetat med utvecklingsarbete... Läs mer