Bloggarkiv

Sofia Magnusson

Sofia Magnusson är utbildad sjuksköterska och har sin arbetsplats på en stor akutmottagning i Stockholm. Hon är engagerad i Equmeniakyrkan och har ett stort intresse för internationella frågor, exempelvis gällande rättvis handel. Genom att resa ut som följeslagare vill Sofia... Läs mer

Sofia Claesson

Sofia Claesson är född i Stockholm men uppvuxen i byn Sori, utanför Genova i Italien. Hon har läst interkulturella relationer vid universitetet i Genova samt psykologi, socialantropologi och ekonomisk historia i Lund. Idag lever hon i Malmö där hon arbetar... Läs mer

Erik Svanberg

Erik Svanberg kommer från Öland och har en bakgrund i Equmeniakyrkan. Han har en kandidatexamen i internationella relationer från University of St Andrews i Skottland. Erik har ett stort intresse för  migrations- och flyktingfrågor samt för  Sydostasien. Ett starkt intresse... Läs mer

Johanna Persdotter

Johanna Persdotter arbetar som samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan i Södertälje. Hon började sitt engagemang som volontär inom Röda Korset i Södertälje, där hon är född och uppvuxen. Johanna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier och internationella relationer... Läs mer