Här finns kontaktuppgifter till Följeslagarprogrammets presskontakter, samt frågor och svar på vanliga frågor.

Presskontakt

Pressbilder

Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta några vanliga frågor om Ekumeniska följeslagarprogrammet och vad det kan innebära att vara följeslagare.

Följeslagaren finns på plats i Israel och Palestina som en oberoende part för att kunna stödja och vidga handlingsutrymmet för israeler och palestinier som arbetar för fred och rättvisa. Följeslagaren är också en observatör och en stor del av arbetet handlar om rapportera och informera om vad följeslagaren upplevt under sin vistelse.

Läs mer om vad det innebär att vara följeslagare och ta även del av följeslagarnas rapporter för en vidare bild av uppdraget.

Vi sänder ut personer som är minst 25 år och högst 70 år. Följeslagaren behöver vara i god form – såväl psykiskt som fysiskt. Vi välkomnar personer att söka att bli följeslagare oavsett var de är födda eller vilken religiös åskådning eller trosbakgrund de har.

En följeslagare delar grundläggande gemensamma värderingar i möten med andra människor. Goda nätverk i Sverige är meriterande. Tidigare erfarenheter av Palestina och Israel är inte ett krav.

Läs mer om vad det innebär att vara följeslagare.

Initiativet till Följeslagarprogrammet kom efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Kyrkornas världsråd antog utmaningen och med hjälp från lokala kyrkor och organisationer startades i augusti 2002 Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, EAPPI. I Sverige är det Sveriges kristna råd som är huvudman för organisationen.

Följeslagarprogrammet arbetar med metoden internationell medföljning (på engelska också kallat accompaniment), som är internationellt erkänd och används i många konfliktområden.

Följeslagares närvaro minskar våldshandlingar och kränkningar av mänskliga rättigheter mot civila. Vi strävar också efter att ge hopp till dem som utsätts för orättvisa och uppmuntra dem som motsätter sig orättvisor att hålla ut.


Följeslagarmetoden bygger på att en tredje part utgör en skyddande närvaro på marken, och finns i utsatta människors närhet – med barn på väg till skola, med bönder och herdar, vid vägspärrar när människor är på väg till arbete eller vid deras hem – för att hjälpa till att minska eller lindra lidande.

Den skyddande närvaron kombineras med strategisk opinionsbildning och påverkan för att öka medvetenheten om frågorna internationellt, i följeslagarnas hemländer. På detta sätta ökar ”kostnaden” för potentiella förövare av våld och av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Målet är att få slut på kränkningar av internationell humanitär rätt och, ytterst, få ett slut på ockupationen.

Den svenska delen av Följeslagarprogrammet finansieras genom Sida samt genom gåvor. Mer information om Följeslagarprogrammets huvudmän och styrgrupp finns här.

Följeslagarna tar inte ställning för någon av parterna. Som utomstående part bör följeslagarna stödja arbetet för en lösning av konflikten. Däremot är följeslagarna inte neutrala gentemot brott mot folkrätten.

Följeslagarna samverkar med organisationer och på platser där närvaron är efterfrågad, behövs och kan bidra till säkerhet, hopp och dämpat våld. Vilken religiös övertygelse människorna har spelar ingen roll. Programmet samarbetar med såväl judiska, kristna, muslimska som ickereligiösa organisationer som verkar för fred med ickevåldsliga medel.

Mer om Följeslagarprogrammet

Här finns mer information om Följeslagarprogrammets mål, organisation och historia.