Sedan 1967 är Västbanken (inklusive östra Jerusalem) och Gaza ockuperat av Israel. En ockupation som har pågått i över 50 år, med otaliga människorättskränkningar som följd.

 width=
En del av muren, fotad från byn al-Nabi Samwil. Hittills den enda palestinska by vi besökt som ligger på en kulle, en placering vi vanligtvis ser israeliska bosättningar på. Foto: Y. Stigzelius Åkermo.

I Gamla stan i Jerusalem, i ett ganska stort rum en trappa upp med en träpelare i mitten, sitter 21 förväntansfulla personer från tio olika länder. Vi hälsas välkomna till Det heliga landet, och ombeds ägna en tanke åt de två personer som skulle varit med oss, men som stoppades på flygplatsen och därmed fråntogs möjligheten att delta i programmet. Vi är här som ekumeniska följeslagare och under tre månader ska vi dokumentera och rapportera om de människorättskränkningar som sker i vår omgivning. Vi är ögonvittnen och vi berättar vad vi ser. Vi står för fredlig närvaro.

Jag har varit i Det heliga landet en gång förut, visserligen inte en helt oproblematisk resa eftersom jag faktiskt skulle till Västbanken, men jag var tillräckligt mycket turist för att inte känna mig orolig för att stoppas vid flygplatsen. Det går nämligen att resa till Israel utan att påverkas av ockupationen, det går till och med att vara i Jerusalem utan att se vad som pågår. Senast igår träffade jag en ung man som undrade vilken ockupation jag och de israeliska kvinnorna som varje fredag demonstrerar mot ockupationen pratade om. En ung man uppvuxen i Jerusalem.

Men ockupationen är ett faktum och den har pågått sedan 1967. I de ockuperade områdena ingår Västbanken (inklusive östra Jerusalem) och Gazaremsan [1]. Enligt internationell humanitär rätt är ockupation ett temporärt tillstånd som inte får medföra någon förändring varken för det ockuperade territoriets statstillhörighet eller för civilbefolkningens statsrättsliga ställning [2].

Som följeslagare tar vi inte ställning för, och inte heller emot, någon av parterna i konflikten. Vi tar däremot ställning för folkrätten och alla människors lika värde. Men ockupationen präglas av otaliga människorättskränkningar och redan efter två veckor i Jerusalem upplever jag många av de kränkningar jag ser som vardag, till exempel att se muren eller att behöva passera vägspärrar (checkpoints på engelska). Det samtidigt som just rörelserestriktionerna och därmed kränkningen av rörelsefriheten kanske är en av de mest konkreta och grundläggande människorättskränkningarna som sker [3]. Muren som separerar Västbanken från Israel började byggas 2002 och arbetet med att konstruera den pågår än idag [4]. En mur som enligt mig vittnar om att situationen är allt annat än temporär. För att ta sig förbi muren, för att till exempel komma till skola, arbete, sjukhus, familj eller för att få utöva sin religion, måste människor passera vägspärrar. Enligt United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) senaste undersökning (2018) finns det 140 vägspärrar på Västbanken, varav 64 är ständigt bemannade [5].

Vissa dagar är det svårt att tro på att fred är möjlig. Men en stor fördel med att vara följeslagare i Jerusalem är att vi får träffa både palestinier och israeler som demonstrerar, såväl var för sig som tillsammans, och om de har hopp om fred kan inte jag göra annat än att bidra med mitt hopp.

 width=
En del av muren på Västbanken, i närheten av Qalandyia checkpoint. Översättning av den arabiska texten: Mashawi = grill/grilla. Foto: Y. Stigzelius Åkermo.

[1] Diakonia ”Occupied Palestinian Territory” https://www.diakonia.se/en/IHL/where-we-work/Occupied-Palestinian-Territory/History-and-Context/ Hämtad 2019-08-17

[2] ICRC ”Contemporary challenges to IHL – Occupation: overview” https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/occupation/overview-occupation.htm Hämtad 2019-08-17

[3] UN, ”Universal Declaration of Human Rights. Article 13.
(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.”
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Hämtad 2019-08-17

[4] UNOCHA, ”Barrier Portal” https://www.ochaopt.org/content/barrier-portal Hämtad 2019-08-17

[5] UNOCHA, 2018 ”Over 700 road obstacles control Palestinian movement within the West Bank” https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank Hämtad 2019-08-17

Fler rapporter