Vad är det egentligen som händer med barnen som växer upp under den här ockupationen? Läs om arresteringar av minderåriga, tårgas och en desperat mamma som försöker få livet att gå ihop.

Nu har det hänt igen!

En nioårig pojke har blivit arresterad av tungt beväpnade soldater efter att han i sin frustration hivat iväg en sten emot dem. Jag möter upp en lokal kontakt som ska ta mig till den drabbade familjen och hjälpa mig med översättningen ifrån arabiska till engelska.

En stund senare tas vi varmt emot av tre kvinnor och ett helt gäng med små flickor som springer runt våra ben och fnittrar.

Den nioåriga pojken som min kollega Marie besökte.

När vi slår oss ned i de slitna sofforna börjar mamman berätta att det var på lekplatsen i närheten av moskén som hon plötsligt såg en militär hugga tag i pojkens nacke och släpa iväg honom till häktet som ligger nära deras stenhus. Som varje upprörd mor skulle ha gjort gick hon dit men möttes av en irriterad soldat som påpekade att: ”Den här gången tog jag ditt barn och snart arresterar jag dig också om du inte lugnar dig”.

Pojken släpptes senare när pappa kommit dit efter att pojken hållits i förvar i två timmar.

– Livet är hårt här, säger hon.

Som följeslagare har vi fått otaliga rapporter om tårgasattacker mot skolorna som ligger i närheten av familjens hem.

När jag frågar om tårgasattackerna ser hon bara frustrerat ner i golvet varpå en av småflickorna springer fram till ett fönster för att visa att det är trasigt. Hon vill så gärna visa mig, trots att hon är blyg och inte riktigt vågar prata, att tårgasen ibland färdas med vinden rakt in i rummet där vi sitter.

År 2005 inledde FN ett initiativ för att kartlägga grova överträdelser mot barns rättigheter i väpnade konflikter. [1] Enligt siffrorna för 2014, som verifierats av Rädda Barnen och Unicef, framgår att 176 skolattacker ägde rum på Västbanken under 2014. [2] Christian Peacemaker Teams [3], som verkar i Hebron, dokumenterade 55 skolrelaterade attacker i staden som involverade tårgas och eller ljudbomber mellan december 2014 till mars 2015. Detta innefattar otaliga tårgaspatroner som skjutits i närheten av elever på väg till eller ifrån skolan. Vanligtvis efter att någon kastat sten. [4]

Mamman berättar vidare att militären beordrat dem att aldrig låsa ytterdörren. De vill ha omedelbar tillgång till deras bostad och passagen upp till taket om det bryter ut oroligheter i omgivningarna. En gång vaknade hon tillsammans med sin familj efter att soldaterna av någon outgrundlig anledning beslutat sig för att ta sig in i deras hem om natten.

Min kollega Marie, från Norge, träffade en annan familj för några dagar sedan som också fått sin nio år gamla pojke gripen på grund av stenkastning. Efter mötet berättade hon för mig att grabben skrutit om att vara först ut i klassen att bli arresterad av militären. Pappan förklarade senare att pojken var skräckslagen och inte kunde sova på kvällen.

För att återvända till min frågeställning i ingressen om hur ockupationen påverkar barnen så vill jag lämna över till dig som människa att tänka dig in i en situation där din egen son eller dotter blir arresterad av soldater för att ha kastat sten.

Under tiden som du funderar kan du ta en titt på min kollegas bilder (länk till Facebook).

Interaktionen mellan barn och soldater I Hebron kan se mycket olika ut beroende på vad händer för stunden.

Bilder

1. Den nioåriga pojken som min kollega Marie besökte. Foto: Marie Blund

2. Interaktionen mellan barn och soldater I Hebron kan se mycket olika ut beroende på vad händer för stunden. Foto: M.G/EAPPI

1. Children in armed conflict. United Nations office of the special representative of the Secretary General for children and armed conflict. Monitoring and Reporting. 2015. Hämtad 2015-05-17. 2. Monitoring and reporting mechanism on grave violations against children in armed conflict. Data for 2014. United Nations office of the special representative of the Secretary General for children and armed conflict. Hämtad 2015-05-21. 3.  Palestine Projects. Christian Peacemaker Teams. Hämtad 2015-05-21. 4. Quarterly report Dec 2014 – March 2015. Christian Peacemaker Teams.  Hämtad 2015-05-17.

Fler rapporter