I Israel och Palestina är ockupationen en del av vardagen oavsett vem du är. I flera av mina tidigare rapporter har jag försökt beskriva den palestinska vardagen under ockupationen, men på vilket sätt påverkas den israeliska vardagen av att landet är en ockupationsmakt?

Majoriteten av de israeliska medborgarna bor i Israel där de ockuperade palestinska områdena känns långt borta. Många av dem har inte varit på Västbanken eller Gaza och uppmuntras inte heller att göra det av den israeliska staten. Stora skyltar på väg till och inne i de ockuperade områdena gör gällande att inträde för israeliska medborgare är förbjudet och likaså en livsfara.

Trots att ockupationen inte är direkt synlig i många israelers vardag så finns ändå den israeliska militären i högsta grad närvarande i det israeliska samhället. I Israel möts man varje dag av soldater på väg till eller från sina arbetsplatser, på bussen, i restaurangen eller i butiken. En israelisk soldat syns ofta med sitt vapen oavsett om hen är i tjänst eller inte.

Vapen följer soldaterna in i deras hem där vapen är mer en regel än ett undantag. I det offentliga rummet är vapen så pass vanligt att flera restauranger och kontor tvingas avisera att vapen i deras lokaler är förbjudna.

Ruth L. Hiller från New Profile, en israelisk organisationen som arbetar för att stötta unga israeler som vägrar militärtjänstgöring, konstaterar att Israels samhälle är fullständigt militariserat.

Israeliskt utbildningsmaterial för barn i förskoleålder. Hur man lär sig att räkna med hjälp av militära referenser. Organisationen definierar militarismen som en utbredd ideologi i ett samhälle där militären upprätthålls som helig. I ett militaristiskt samhälle är det militärens normer och värderingar som genomsyrar och dominerar det civila samhället. Hon menar också att den israeliska försvarsmakten och den israeliska staten inte har någon som helst ambition att ifrågasätta eller ändra på dessa värderingar. [1]

På Israels utrikesdepartements hemsida beskrivs den israeliska armén som en av de mest stridstestade beväpnade styrkorna i världen, vilken har försvarat landet i sex stora krig. [2]

The Jewish Agency, världens största judiska NGO som verkar för att den judiska diasporan ska återvända till Israel, gör gällande att den allmänna uppfattningen bland israeler är att armén är en skola för identitet och enighet i Israel. [3]

En viktig pusselbit till militarisering är Israels värnplikt. Den är obligatorisk för både män och kvinnor och majoriteten inleder sin värnplikt vid 18 års ålder. Män tjänstgör i tre år och kvinnor i två år. [4]

Ruth L. Hiller menar att förberedelsen inför en israelisk medborgares militärtjänstgöring börjar redan i ung ålder. Elever möter tidigt soldater som tjänstgör som ungdomsledare eller lärare på skolor, en stor del av deras arbete går ut på att väcka intresse för den kommande militärtjänstgöringen. Olika skolresor går till militärbaser där studenterna får bära uniform och känna på det militära livet. Även läroplanen för israeliska skolor är full av referenser till militären, som Ruth menar bekräftar kopplingen mellan israeler och deras militär. [5]

Vid den militära vägspärren Qalandia upprättad på ockuperad palestinsk mark träffar jag en kvinna från den israeliska fredsorganisationen MachsomWatch.[5] Vi talar om den israeliska militären varpå hon berättar att hon gärna skulle göra militärtjänsten på nytt om hon fick möjligheten. Hon älskar armén. Även om det blir fred behöver Israel fortsatt ha militära vägspärrar, kontroller och en stark militär eftersom hon som judinna inte känner sig välkommen varken här eller i Europa. Bara en judisk stat kan kännas som hemma och den behöver militär menar hon.

En israeliska vän berättar om sina tre år inom den israeliska militären. Hon valde att stanna ett extra år eftersom de kunde ge henne bättre chanser att senare få jobb. Först flera år efter att hon avlutat sin tjänstgöring började hon ifrågasätta sin tid inom det militära. Hon upplever att hon slösat bort tre år av sitt liv och att det är ett allt för högt pris att betala för säkerhet. Vi pratar om militariseringen i Israel och hon undrar hur jag ser på soldaterna. Hon menar att det kanske upplevs som hotfullt för utomstående men för henne ger de ständigt närvarande soldaterna en känsla av säkerhet och trygghet.

Soldater och vapen ständigt närvarande i Israel

Bilder

1. Israeliskt utbildningsmaterial för barn i förskoleålder. Hur man lär sig att räkna med hjälp av militära referenser. Foto: New Profile

2. Soldater och vapen ständigt närvarande i Israel Foto: Erika Aldenberg

1. Föreläsning med organisationen: New Profile, föreläsare: Ruth L. Hiller, Militarization in the israeli society, 3 september 2015. 2. Israel Defence Forces, Israel Ministry of Foreign Affairs. Hämtad 2015-09-20. 3. The role of the Military in Israel, The Jewish Agency for Israel. Hämtad 2015-09-20. 4. Föreläsning med organisationen: Breaking the Silence, föreläsare: Yehuda Shaul, 29 augusti 2015. Hämtad 2015-09-24. 5. Föreläsning med organisationen: New Profile, föreläsare: Ruth L. Hiller, Militarization in the israeli society, 3 september 2015. 6. Machsom Watch. Hämtad 2015-09-24.

Fler rapporter