Organisationen Defense for Chidren International — Palestine Section (DCI-PS) har nyligen gett ut en omfattande rapport om hur israeliska militären (IDF) behandlar palestinska barn/ungdomar som blir arresterade.

Rapporten är baserad på en fyraårig studie där advokater och utbildad fältpersonal genomfört intervjuer med 311 barn. Intervjuerna bygger på väletablerade FN normer vilket innebär öppna, icke-ledande frågor 1 .

Arresteringarna av minderåriga sker vanligtvis för misstanke om stenkastning. Cirka 500-700 barn (12-17 år) från Västbanken åtalas varje år vid militärdomstolen efter att ha blivit arresterade, förhörda och häktade av israelisk militär, polis eller säkerhetstjänst.En stor del av arresteringarna sker i hemmet under nattid av tungt beväpnade soldater som för dem till okändplats för förhör. Barnen i undersökningen vittnar om att arresteringen och bortföringen ofta är åtföljd av hot, förnedring och fysiskt våld.Efter det följer förhör utan närvaro av föräldrar eller tillgång till juridisk rådgivning gällande barnens rättigheter. Detta tillskillnad från de israeliska barnen från bosättningar på Västbanken, där dessa rättigheter efterlevs 2 .

I ett av våra arbetsområden, Silwan som ligger i östra delen av Jerusalem, beskrivs barn/ungdoms arresteringar som ett stort problem. Här arresterades 20 barn i åldrarna 12-16 år under de 2 första veckorna av mars. 15 av dem hölls i en vecka utan att få träffa sina föräldrar. Förhållandena under arresteringarna såsom isolering, hot och fysisk misshandel, ger förödande konsekvenser berättar Waed Ayyash som arbetar som terapeut i området. Det visar sig i form av koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, mardrömmar och aggressivitet.

Det är vanligt, menar Waed, att föräldrarna inte känner igen sina barns beteende och den aggressivitet de uppvisar efter arresteringarna. Därför arbetar hon med barnen som blivit arresterade såväl som med föräldrarna för att ge dem verktyg att hjälpa sina barn. På centret där hon arbetar har de 24-timmarsjour för att ge föräldrar som fått sina barn arresterade rättslig hjälp. Utöver det driver de workshops för de barn som blivit arresterade för att kanalisera energin i andra riktningar än mot aggressivitet.

Vi hävdar inte att barnen och ungdomarna inte kastar sten mot militärer och bosättare i området. Men man måste också fråga sig varför detta händer och vad som händer med barn och ungdomar som tvingas leva under den psykologiska stress som israelisk militär och bosättarna i området utgör menar Jawad Syam som är direktor för centret. De ser en oroväckande utveckling där arreseringarna tar hårt på barnen i området och där behandlingen av barnen blir allt grövre.

1. DCI report: Bound, Blindfolded and Convicted: Children held in military detention (2012) 2. DCI report: Bound, Blindfolded and Convicted: Children held in military detention (2012), s. 7,8 & 28

Fler rapporter