En tidig morgon väcks vi av ett meddelande om en husrivning  i bostadsområdet At-Tur på Olivberget. Meddelandet kommer från en arbetsgrupp inom FN-organet OCHA och vi vet att det är bråttom.

Foto: Monica Johansson Husgeråd utanför det räddade huset
Foto: Monica Johansson
Husgeråd utanför det räddade huset

På vägen upp för de slingrande bergsvägarna möter vi soldater och polis. Vi förbereder oss på att möta en uppriven familj och se ännu ett hem förvandlat till grus. Den här gången blir det lyckligtvis inte så. I bergssluttningen står husen kvar. Familjen är uppriven, men inte hemlös.

Ägaren till ett av husen berättar att han är jurist och arbetar med juridiska frågor på Västbanken. Han förklarar att alla de tre husen i längan ska rivas, men att han överklagat rivningsbesluten. Fram till dess att Högsta domstolen fattar beslut i ärendet får rivningen inte genomföras.

– De kom så klart kl. 06.00 på morgonen, eftersom de vet att alla kontor är stängda då. Jag kunde först inte få tag på min israeliske advokat. När advokaten kom och stoppade rivningen hade de redan klippt av el och vatten, säger han.

Han berättar också att två personer skadats och förts till sjukhus och en gripits under rivningsförsöket. Han och hans familj bar ut allt de ägde, för att rädda sakerna undan rivningen. Saker ligger huller om buller på gården.

I huset finns ett antal barn. Deras farmor berättar med en kombination av arabiska, engelska och gester hur barnen rycktes ur sina sängar när soldaterna kom. Hon skakar på huvudet. De minsta barnen är rädda. De större verkar uppjagade och nyfikna på samma gång.

Några grannar försökte sig på det livsfarliga uppdraget att ansluta elen igen. Vid den här tiden på året blir livet svårt utan vatten och el.

De israeliska myndigheterna har planer för området på Olivberget. För ungefär ett år sedan godkände Jerusalem District Planning and Building Committee planerna på att anlägga en nationalpark på den palestinska marken i området mellan At-Tur och Al-Isawiyyah.[ref]Israel moves to build East Jerusalem park, despite pending final approval, Haaretz, www.haaretz.com/print-edition/news/israel-moves-to-build-east-jerusalem-park-despite-pending-final-approval-1.406611[/ref]

Planen har inte kunnat sättas i verket fullt ut än. Den är fryst i väntan på att domstol ska besluta om planerna på att riva palestinska byggnader i området måste översättas till arabiska. Dokumentet som redogör för planerna heter ”They See Not, Nor Know 2012”. Myndigheterna använder sig nu av kommunallagar för att kunna riva byggnader, även innan det finns ett definitivt beslut på att området ska göras om till en park.[ref]Israel’s Parks Authority names plan to demolish Palestinian structures ’They See Not, Nor Know’, Haaretz www.haaretz.com/news/national/israel-s-parks-authority-names-plan-to-demolish-palestinian-structures-they-see-not-nor-know.premium-1.477499[/ref]

Från officiellt håll menar man att området är en del av ett större projekt som går ut på att skapa ett nätverk av grönområden runt Jerusalems gamla stad för att bevara de få öppna områden som finns i det tätbebodda området.[ref]E. J’lem locals Mount Scopus park work frozen (2012-07-02) The Jerusalem Post, www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=256764[/ref]

Kritiker menar att en park mellan de palestinska bostadsområdena hindrar bostadsområdena från att växa eftersom palestinerna inte kommer kunna bygga nya bostäder när de blir trångbodda.[ref]Se not 2[/ref] En park skulle också bli en del av ett större utveckling där Israel genom att anlägga parker, arkeologiska utgrävningsområden och turistområden tar kontroll över områdena runt Gamla stan.[ref]Discrimination in Planning, Building, and Land Expropriation (2011-01-01) B’tselem www.btselem.org/jerusalem/discriminating_policy
Seizing control of space in East Jerusalem s. 116 f. (2010), Meir Margalit Meir Margalit är historiker och israelisk ledamot för Meretz i fullmäktige i Jerusalem.[/ref]

På väg hem möter vi polis och militär igen. Vi stannar till för att fråga vad som händer.

– Ingenting, svarar en av soldaterna. It’s the usual, säger han och viftar åt mig att flytta mig.

Med ”ingenting” och ”det vanliga” menar han att det är dags att riva ytterligare ett hus.

Vi har inte mandat att på något sätt ingripa vid en husrivning. Vår uppgift är att dokumentera, visa solidaritet och förhoppningsvis genom vår närvaro förhindra att situationen eskalerar.

Det är svårt att bara se på när ett fullt fungerande hus rivs. Ännu svårare är det förstås för Mohammed Al Sous som äger huset. Blankögd och uppgiven säger han till oss att han aldrig fått någon rivningsorder. Enligt honom kom rivningen av det nybyggda trevåningshuset helt utan förvarning.

Rivningen är inte unik. I år har israeliska myndighter rivit sammanlagt 557 byggnader, varav 172 bostäder, på de ockuperade palestinska områdena.[ref]The Israeli Committee Against House Demolitions (2012-12-17)www.icahd.org/[/ref] Ett rivet hus är ingenting. It’s the usual.

Jerusalem, december 2012
Monica Johansson

Fler rapporter