Ruth beskriver hur man kan sluta se automatvapen, hur de bästa eleverna på skolorna hamnar i de hårdaste typerna av militärtjänstgöring – inte de bästa universiteten, samt hur hon fortsätter kämpa för ett Israel med lika rättigheter för alla, oavsett religion.

 width=
Ruth Hiller, en av många israeler som vill ha ett land med lika rättigheter och rättvisa gränser. Foto: Joakim.

Jag sitter och hör en oerhört stark berättelse från Ruth Hiller, en judisk kvinna som har sex barn. Fyra av barnen har genom vapenvägran sluppit tjänstgöra i den israeliska armén. Ruth beskriver hur hennes första son, när han var 15 år gammal, kom hem från skolan och berättade att han är pacifist. Något som var väldigt ovanligt vid denna tid. Ruth, som ursprungligen är ifrån USA, hade tillgång till annan litteratur än vad som fanns tillgänglig i Israel när hennes barn växte upp och genom denna kunde hennes son lära sig om bland annat Mahatma Ghandi och hans ickevåldsmetoder.
Sedan dess har Ruth arbetat med sin organisation New Profile (1). Namnet på organisationen anspelar på de olika termerna för militärtjänstgöring, där till exempel High profile betyder tjänstgöring i fält. Det är värnpliktiga inom detta område som vi följeslagare oftast träffar på Västbanken. Med New Profile visar Ruth upp exempel på människor som valt att inte göra militärtjänstgöring, för att säga till människor att avstå från militärtjänstgöring skulle ses som landsförräderi.
Ruth menar att det blivit så normaliserat med vapen i samhället att israeler inte tänker på om en soldat bär automatvapen på bussen. Kanoner som inte används längre får nya uppgifter som monument runt om i staden och även vid lekplatser för israeliska barn.
Kvinnliga soldater placeras ofta i skolor och har ansvar för barn från förskola upp till tredje klass. Dessa soldater har ingen utbildning för hur de bör lära ut skolämnena till skolbarnen. Bland materialet som används för att lära barnen hur man räknar kan man hitta stridsflygplan och pansarvagnar och barnen vänjer sig vid att se soldater dagligen redan från förskolan, men det är inte det största problemet, utan att dessa soldater tar bort jobb för riktiga lärare, påpekar Ruth.
De skolor som har flest studenter som hamnar i High profile får högre ekonomiskt stöd av staten, vilket resulterar i högre lön för skolornas lärare.
Det är inte alla israeler som gör militärtjänst. Palestinska israeler omfattas inte av värnplikten och det gör inte heller de som definierar sig som ultraortodoxa eller harediska judar. De harediska judarna uppgår till cirka en miljon idag, vilket motsvarar drygt 11 procent av befolkningen.
– Problemet med att bo i ett land som är så starkt fokuserat på och påverkat av det militära, är att man tappar respekten för jämställdhet, olika kulturer och lika möjligheter. Det är inte bara under tiden i armén, utan hela ens tankesätt ändras, och att ständigt förtrycka andra människor, både palestinier och israeler blir normen, säger Ruth.

Precis innan jag avslutar vårt samtal frågar jag Ruth om det är något som hon vill berätta för läsarna av denna reserapport, efter en kortare paus säger hon:
– Jag uppskattar att ni ger oss judar som inte stöttar ockupationen en plats, men ni måste också ifrågasätta Israel för dess brott mot mänskliga rättigheter. Israel kommer inte sluta att existera. Det har lika stor rätt att finnas som andra länder, men om världen inte säger ifrån så kan Israel inte bli ett jämställt land utan gränser som är orättvisa och med begränsningar beroende på religiös identitet.

 width=
New Profile visar på hur normaliserad militären är när förskolebarn lär sig räkna med stridsflygplan och pansarvagnar. Foto: New Profile

Fler rapporter