56 % av Jordandalen är av Israel klassat som militärt område och israeliska militärövningar sker regelbundet över hela året – trots att det är många människors hem. Tredje till sjunde maj genomfördes omfattande övningar över stora delar av Jordandalen, vilket haft stor påverkan på människor i området.

’- Var är FN? Var är Frankrike, var är Tyskland, var är Storbritannien? Alla journalister, hela världen, borde vara här och se detta!

20150502-Ahmed-Salim-Ben-Oudi-76-yrs-old-Makhul

Det går inte att ta miste på Ahmed Salim Bin ’Oudis ilska när vi möter honom. Han står vid sin åker mellan byarna Khirbet Humsa och al-Hadidiye, och griper tag i en tuva vete och håller upp den framför oss. Delar av knippet är guldgult och redo att skördas, men delar av det är fortfarande grönt och behöver några veckor till. Trots det har han påbörjat skörden efter att ha fått veta att israelisk militär ska träna i området den kommande veckan. Ahmed Salim Bin ’Oudi är rädd att bränder som orsakas av ammunitionen ska spridas och förstöra hela skörden och har därför beslutat att skörda redan nu.

En vecka senare reser vi runt i samma område. Höbalarna ligger nu som guldtackor på flera av åkrarna, och en varm vind sveper över dalen. Just den här dagen kryper graderna över fyrtiostrecket. Vi träffar familjerna som sett hundratals militära fordon passera deras byar för att träna i bergen och kullarna runt omkring dem.

56 % av Jordandalen är av Israel klassat som militärt område och israeliska militärövningar sker regelbundet över hela året. [1] Israeliska organisationen B’Tselem uppskattar att omkring 2 700 människor bor i dessa övningszoner, men övningarna i sig påverkar även intilliggande samhällen. [2] Många vi träffar rycker på axlarna, ler snett och säger ”det är normalt, som vanligt”, när vi frågar hur de upplevde förra veckans militärövningar. Något som i sig är oroande, eftersom påverkan på deras vardag är stor ur flera aspekter. Över femtio familjer har någon gång under veckan fått lämna sina hem under några timmar, i vissa fall hela dagen. Dessa dagar har barnen inte kunnat ta sig till skolan, och bönderna har inte kunnat nå sina åkrar eftersom vägarna har stängts. I Khirbet Yarza krossades brunnslock och i Ibziq körde bandvagnar över åkrarna, utan att kompensation ges. Runt byn Hammamat al Maleh har odetonerad ammunition hittats på ett tiotal platser. Tisdag 19 maj skadades en man i detta område efter att sådan kvarlämnad ammunition exploderat. Han vårdas nu på intensiven.

Tareeq Abu ‘Oun, bosatt i Furush Beit Dajan, är en av de som från söndag 3 maj 2015 till torsdag tillbringade nätterna hos sina släktingar efter order från militären. Han är far till fyra flickor och fem pojkar, den äldsta ska fylla nio.

– Ingen i det här området sov bra på hela veckan, och barnen var väldigt rädda, säger han om skotten som hörts från bergen.

DSC_0029

Bilder

Bild 1: Ahmed Salim Bin ’Oudi, 76 år, visar upp den omogna veten. Foto: Maria Stacke

Bild 2: Tareeq Abu ’Oun visar var bandvagnarna passerade, precis bredvid hans hus. Foto: Maria Stacke

Fler rapporter