Palestinierna som lever i Jubbet ad-Dhib har i generationer varit förtryckta och utsatts för ockupationens explicita och implicita förtryck. Utan bygglov, permanent el och skola har palestinierna fortsatt leva på, på det bästa sätt som går. Sedan 2017 har den nya skolan byggts upp, rivits ner och byggts upp igen. För en dryg månad sedan kom ett rivningsbeslut från den israeliska domstolen. Skolan ska rivas inom 60 dagar, på grund av den osäkra eldragningen som skolan inte får bygglov för att åtgärda.

Jubbet ad-Dhib är ett samhälle som ligger i sydöstra Betlehem kommun. I Jubbet ad-Dhib bor drygt 160 palestinier. Byn ligger i område C omringat av bosättningar, och gränsar till Herodium nationalpark. Sedan 2017 har det funnits två officiella bosättningar, Teqo’a och Noqedim. Från dessa har bosättningar och så kallade ”outpost”, eller utposter1 Mer information om utposter går att finna här: Ord och begrepp – Följeslagarprogrammet (foljeslagarprogrammet.se), expanderat utan formellt godkännande från den israeliska staten. Dock har de israeliska myndigheterna godkänt, eller är i processen av att godkänna, dessa utbyggnationer av, enligt internationell lag, illegala bosättningar retroaktivt2 https://www.ochaopt.org/content/demolition-and-seizure-service-infrastructure-palestinian-communities-area-c-exacerbates.

Samtidigt som nya bosättningar och utposter får retroaktivt godkända byggnadstillstånd så är verkligheten den motsatta för palestinierna i Jubbet ad-Dhib. Byggnadsplaneringen av samhället godkänns inte av Israel och det gör att utbyggnader och nya byggnationer mer eller mindre är omöjliga3 https://www.ochaopt.org/content/demolition-and-seizure-service-infrastructure-palestinian-communities-area-c-exacerbates.

Karta över sydöstra Betlehem, Jubbet adh-Dhib och de illegala bosättningarna.
Bild: UNOCHA
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/styles/inline100_standard/public/jubbet_adh_dhib.png?itok=DEeHcvvf

Bland annat har det renderat i att Jubbet ad-Dhib inte kunde erbjuda barnen en skola. Fram till 2017 var upp till 60 barn från området tvungna att ta sig till en angränsande stad, Beit Ta’amar, för att kunna få sin rätt till skolgång. I augusti 2017 byggdes dock en skola upp, al-Tahadi 5, i form av baracker av en internationell frivilligorganisation. Bara ett par dagar senare beslagtogs och nedmonterades skolan, utan förvarning, av den israeliska militären. Drygt en månad senare byggdes skolan upp på två dygn genom lokalt initiativ av invånarna i Jubbit ad-Dhib och angränsande städerna, Beit Ta’amar och Za’tara, med finansiellt stöd av den palestinska myndigheten.

Den nyuppbyggna skolan från 2017, al-Tahadi 5.
Bild: Nadine M.

När vi besökte skolan i slutet av februari berättade den nya rektorn sedan årsskiftet, Sherin, om motståndet skolan möter som en konsekvens av de uteblivna byggloven från Israel samt de olika formerna av påtryckningar och hot skolan utsätts för av de israeliska bosättarna och den israeliska militären. Varken skolan eller samhället har haft tillgång till fast el sedan 80-talet, då samhället saknat en byggnadsplan. Detta resulterade i att de inte fick kopplas in i det fasta elnätet. Därför fick samhället helt förlita sig på en elgenerator som den palestinska myndigheten försåg dem med. Den israeliska militären konfiskerade den 28 juni 2017, återigen utan förvarning, de 96 solpaneler som hade installerats.

Eftersom skolan inte får några nya bygg- eller renoveringstillstånd så finns inte några möjligheter att på en laglig väg förbättra omständigheterna. Sherin berättar och visar den provisoriska eldragningen som är gjord under taket, ovanför klassrumsingångarna. De önskar att åtgärda detta, men de uteblivna tillstånden och en begränsad budget omöjliggör renoveringen. Det senaste bygget som har genomförts är ett stängsel runt skolan, för att hålla hemlösa hundar borta, och för att skapa en så pass trygg zon som möjligt för barnen. Stängslet byggdes utan tillstånd 2021.

Lekparken på skolgården. I bakgrunden syns staketet som byggdes 2021 för att kunna hålla undan djur och för att skapa en avgränsning för barnen att leka och vistas på.
Bild: Nadine M.

Sherin berättar vidare att skolan i snitt var tredje dag har bosättare eller israelisk militär som vandrar runt och kontrollerar området runt skolan. Hon förklarar att utöver de intilliggande bosättningarna, så är skolan extra utsatt på grund av dess närhet till Herodium nationalpark. Nationalparken har en viktig historisk betydelse för Israel och många israeliska zionistiska bosättare.

Under 2022 fick skolan tre rivningsorder, samtidigt berättar Sherin att de också har ett fryst ärende i domstolen sedan oktober 2021. Ärendet gäller ytterligare en rivningsorder som det efter påtryckningar från den israeliska bosättarorganisationen Regavim togs beslut om 4Här är information från Regavims egen sida om ärendet gällande Jubbet ad-Dhib. De ser området som en del av Israel och har legat i konflikt med israeliska myndigheter. With legal procedures exhausted, Regavim demands: protect the Herodion! – Regavim . Organisationen grundades av den högerextrema politikern Bezalel Smotrich som nu är finansminister i den israeliska regeringen. Regavim arbetar för att expandera israelisk kontroll över palestinskt område genom att driva på processer för att riva palestinska hem och samhällen runtom på Västbanken 5https://english.wafa.ps/Pages/Details/133767 About Us – Regavim https://defundracism.org/regavim/ .

Herodium nationalpark syns i bakgrunden av skolan. Ofta kommer bosättarna ner för berget för att ”kontrollera” området runt skolan.
Bild: Johannes L

Bara några dagar efter att vi besökt skolan får vi besked om att den israeliska domstolen beslutat att avslå överklagan från Wall and Settlement Resistance Commission och St. Yves den 27 februari 2023 6https://english.wafa.ps/Pages/Details/133658 http://saintyves.org/. När vi återigen besöker skolan för att följa upp på incidenten så berättar Sherin att domstolen motiverat beslutet med att skolan är en osäker plats för barnen som går där. De hänvisar beslutet till den osäkra miljön med den provisoriska eldragningen.
– Istället för att bevilja oss renoveringstillstånd och stödja oss finansiellt för att kunna förbättra miljön i skolan för barnen, så kommer de rasera skolan och ta bort barnens möjlighet till skolgång, säger Sherin.

I beslutet står det att skolan kommer att rivas inom 60 dagar. Det finns inget exakt datum för när. Erfarenheten säger att ingen förvarning kommer komma innan bulldozrarna dyker upp.

Sherin visar oss skolan och skolgården som inom 60 dagar kommer att rivas.
Bild: Johannes L.

Säkerhet och trygghet är återkommande begrepp från den israeliska ockupationsmakten. Begreppen  motiverar den illegala muren på palestinsk mark, rivningar av palestinska hus, militärräder runtom på Västbanken, checkpoints och vägspärrar, icke beviljade tillstånd såsom för jobb, sjukhus- eller familjebesök. Det här är första gången jag hör om att det är för de palestinska barnens egna säkerhet och trygghet som en rivningsorder beslutas.

Fler rapporter