Utanför väntar taxin för att ta mig till mitt första möte med Combatants för Peace, i Beit Jala. När jag stiger in i möteslokalen möts jag av en bubblande energi, palestinier och israeler är samlade för ett genrep inför dagens teater. Teater är en av metoderna som Combatants for Peace använder sig av för att dela sin historia och för att förmedla budskapet om styrkan i enighet emellan folken och vikten av ickevåld för att få ett slut på den barriär som ockupationen skapar emellan människor.

 /></a><figcaption id=Combatants for peace gör utåtriktade aktioner för att uppmärksamma och utmana konfliktnarrativen. Foto: Combatants for peace (c)

Det finns sju aktionsgrupper, där varje grupp har en israelisk och en arabisk ledare. De regionala grupperna finns i Nablus, Qalailya-Tulkarem, Betlehem-Jerusalem, Jerusalem-Jeriko, Ramallah, norra Jordandalen-Haifa-Galileen och Hebron-Beer Sheva. Det finns även en kvinnogrupp som sätter könsrelaterade frågor i fokus, viktigt att nämnas är även att det finns kvinnor i alla regionala grupper och många av grupperna har kvinnliga ledare (1).
Teatern som sätts upp följs upp av en workshop där möjligheten ges att samtala kring tankar och känslor som föreställningen väckt. Teatern framförs på hebreiska och arabiska och trots min minimala kunskapsnivå och förmåga att förstå de båda språken så går budskapet rakt in i hjärtat, agerandet går långt djupare än ord. På scenen finns både barn, unga och äldre. Människor från Uruguay, Ungern, Israel, Palestina och Danmark, enade för att visa att ickevåld kan förändra ett samhälle.

Combatants for Peace skapades genom att före detta israeliska soldater och palestinska väpnade stridanden som 2006 lade ned sina vapen och startade en egalitär, binationell gräsrotsorganisation. Organisationen grundas på övertygelsen att endast genom att ena båda sidor av konflikten kan våldscirkeln stoppas. De arbetar för förändring av åsikter och agerande. Ockupationen måste få ett slut, genom ickevåld från båda sidor för en fredlig framtid för båda folken. (2)

I filmen ’Disturbing the Peace’, skapad av regissören och producenten Steve Apkon, visas mer av arbetet Combatants for Peace utför. Vi möter personer som föds in i en konflikt, växer upp med en gemensam fiende, men som sedan väljer att möta den andra sidan av konflikten. Det förändrar deras synsätt och livsöde, vi är alla människor.

– När vi inser att våra narrativ kommer att leda till vår undergång, och att enda sättet ur det är att utmana dem, vem är då villig att störa freden? Var står du? , säger Steve Apkon, regissör och producent för filmen Disturbing the Peace. (3)

På våra västar som följeslagare så kan man läsa EAPPI, Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel. Budskapet kan inte bli tydligare, vi behöver varandra för att få ett slut på ockupationen. Vi är alla människor, vi är alla lika oavsett vilken sida av muren vi befinner oss på. Vi behöver bara se på varandra med andra ögon.

 /></a><figcaption id=Teater som ett sätt att dela sin historia och förena sig i varandras budskap. Foto: A-S Hjertström

Fler rapporter