Hanna Barag är en av de 250 israeliska kvinnor som kämpar mot Israels ockupation av Västbanken genom ickevåldsmetoder i organisationen Machsom Watch. De har bland annat ett projekt som fokuserar på jordbruksgrindarna i muren som Israel byggt för att avgränsa Israel mot Västbanken. Hon säger att hon engagerar sig för sitt eget välmående och för sitt land – för ett demokratiskt Israel.

 /><figcaption id=Vy in i sömzonen vid jordbruksgrinden i Attila. Foto: E. Johansson

I området runt Tulkarm på nordvästra Västbanken finns ett flertal jordbruksgrindar [1] i muren. Jordbruksgrindar finns där Israel byggt muren på det palestinska territoriet och därmed delat palestinska markägares land mitt itu [2]. Marken hamnar delvis i den så kallade sömzonen [3]. Att det ser ut på detta vis gör det svårt för lantbrukarna att sköta sitt jordbruk på bästa sätt och få bra avkastning på sin skörd, vare sig det gäller grönsaker eller andra grödor. Exempelvis gör muren det omöjligt för dem att vattna när solen inte är som varmast då de bara har tillgång till sin mark under dagtid.

Machsom Watch [4], som Hanna Barag är involverad i, hjälper till med juridisk rådgivning. De volontärer som pratar både arabiska och hebreiska kan hjälpa till att kontakta israeliska myndigheter när en lantbrukare får indraget tillstånd att ta sig över till sömzonen och sin mark. Att få indraget tillstånd och hamna på den så kallade svarta listan är något som ofta händer. Under min korta tid här som Ekumenisk följeslagare har jag redan sett det hända. Häromdagen hade en man råkat få med både sitt eget tillstånd och sin lillebrors, och vid kontrollen vid jordbruksgrinden råkade han visa sin brors. Israeliska militären trodde han försökte lura dem och det blev en lång diskussion. Han fick ringa sin bror till slut, som efter ett tag kom till jordbruksgrinden. Efter ytterligare en lång diskussion blev den yngre broderns tillstånd indraget, anledningen är oklar. Det är bara ett av många exempel om indragna tillstånd och personer som på oklara grunder blivit nekade passage genom jordbruksgrindarna. En annan ung kille blev nekad på grund av att han var för fint klädd, de israeliska militärerna trodde helt enkelt inte att han skulle arbeta på sin mark och det är bara det tillståndet gäller. Vid flera tillfällen har jag och de andra följeslagarna givit ut numret till Machsom Watch till de som blivit nekade passage genom jordbruksgrindarna.

Hanna berättar att det ibland hjälper att de bara ringer upp myndigheterna och frågar efter skälet till att en viss person har hamnat på svarta listan. Finns inget specifikt skäl kan de ganska snabbt få tillbaka sitt tillstånd. Men det verkar också som att det kan dras in lika snabbt igen. För några dagar sedan när vi observerade och följeslog lantbrukare vid en av jordbruksgrindarna utanför Tulkarm mötte vi en man som den morgonen fick sitt tillstånd indraget för andra gången denna månad.

Hanna och de andra kvinnorna i Machsom Watch gör ett gediget arbete för att Israel som ockuperande makt ska ge upprättelse till de som fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Men ibland menar hon att arbetet känns tvåeggat. När hon hjälper de som lider under ockupationen ger hon möjlighet till ett liv under ockupationen som är uthärdligt, vilket på ett sätt kan tänkas gynna den ockuperande makten som kan fortsätta i samma anda.

Även om Hanna säger att hon gör detta för sig själv och sitt eget välmående så kan jag inte se något fel i det. Vi mår nog alla bra av att göra något för en medmänniska och visa att vi inte accepterar orättvisor. Alla kan vi bidra på något sätt.

Sömzonen
Kön till jordbruksgrinden vid Sa’lit. Foto: E. Johansson
1. Machsom Watch  Hämtad 2017-09-16 2. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Hämtad 2017-09-16 3. Machsom Watch  Hämtad 2017-09-16 4. Machsom Watch  Hämtad 2017-09-16

Fler rapporter