En stor del av det palestinska motståndet mot ockupationen är “sumud”, vilket helt enkelt betyder att stanna kvar. Att vara kvar i landet, stanna kvar på sin mark och inte ge sig. Men på det till stor del Israelkontrollerade Västbanken innebär det ofta stora utmaningar. Vi träffade Abu Ahmed och hörde om hans kamp för att kunna stanna kvar på sin mark trots långdragna domstolsprocesser för att bevisa äganderätt, strikta regler för att få bygga och olagliga israeliska utposter.

 /></a><figcaption id=En israelisk utpost precis bortom Abu Ahmeds mark.

På Bethlehems bergiga landsbygd ligger den lilla byn Khirbet an Nahla, bland öppna vyer, böljande kullar, får och olivträd. Det är november men den ruggiga hösten har idag fått ge vika för strålande sol. Vi är här för att träffa Abu Ahmed och höra om hans kamp för att få behålla och bruka sitt land, hans motstånd mot ockupationen.

Abu Ahmed äger två hektar i byn. Marken är hans familjehem och han vill stanna kvar. De senaste 10 åren har han odlat landet och det som var ödetomt är idag olivodlingar och fikonträd. Viljan att stanna kvar har inneburit en lång, dyr domstolsprocess i israeliska domstolar för att bevisa sin äganderätt till marken. Marken ligger nämligen på område C. Västbanken är uppdelat i område A, B och C. I område C, vilket utgör ca 60 % av Västbanken, har Israel full civil och militär kontroll (1).

Idag har Abu Ahmed bevis på att marken är hans och han har rätt att bruka den för jordbruk, men han får inte bygga något på marken. För att bygga i område C krävs bygglov från israeliska myndigheter, både för palestinier och för de israeler som bor i någon av de israeliska bosättningarna, olagliga enligt internationell humanitär rätt (2). Men medan bosättningarna växer med flera hus i månaden så är det mindre an 1 % av palestinierna som ansöker om bygglov i område C som får det (3). Bygger man ändå så riskerar man att detta rivs. För att få el så har Abu Ahmed fått ekonomiskt stöd att bygga två solcellspaneler och för att få vatten till sina odlingar så har han fått hjälp att bygga en vattenbrunn. Båda är byggda utan bygglov.

Det är inte bara palestinier som bygger utan bygglov. På en liten kulle precis bortom Abu Ahmeds mark står ett vakttorn och en barack där den israeliska flaggan vajar i vinden. Någon har byggt en så kallad utpost, en av Israel icke sanktionerad bosättning. Det är sannolikt bosättare från någon av de närliggande bosättningarna som har byggt den, olagligt enligt både internationell humanitär rätt och israelisk lag. De har nyligen byggt en väg till baracken och förra veckan trakasserade bosättarna några av Abu Ahmeds grannar när de var ute och vallade får. Det är få av de cirka 100 utposterna på Västbanken som har rivits och flera har legaliserats retroaktivt och blivit etablerade bosättningar (4).

Trots utposten och sinande resurser är Abu Ahmed fast besluten om att stanna kvar. Bosättarna i utposten har försökt att få bort honom och gett upp en gång förut, återstår att se om Abu Ahmeds och hans grannars beslutsamhet kommer få samma effekt denna gång.

 /></a><figcaption id=Abu Ahmed vid sitt hus. Foto: E. Dellås
1. UNOCHA oPt (United Nation’s Office for the Coordination of Human Affairs in the Occupied Palestinian Territories), Area C, https://www.ochaopt.org/location/area-c(Hämtad 02-12-2018) 2. ICRC, Article 49 fourth Genevaconvention (Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War), https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0 (Hämtad 03-12-2018) 3. UNOCHA oPt, New legislation impedes challenges to demolitions and seizures in the West Bank, https://www.ochaopt.org/content/new-legislation-impedes-challenges-demolitions-and-seizures-west-bank (Hämtad 02-12-2018) 4. Peace Now, Population – Number of Outsposts established each year, http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population (Hämtad 02-12-2018)

Fler rapporter