En av uppgifterna som följeslagarna har är att skapa kontaktytor till det isolerade palestinska samhället. Konversation på engelska med studenter är ett uppskattat sätt att göra det på.

Mamdoh, 22 år, skriver i en kort uppsats för ”English Club”: Jag heter Mamdoh Dallal, student vid Al Quds Open University i Qalqilya vid engelska institutionen och medlem i ”English Club”. Jag vill berätta om några av de problem som palestinska studenter möter. Detta då jag själv är en palestinsk student som lider av de problem, lidanden och svårigheter som följer av den orättfärdiga ockupationen med alla dess övergrepp.

För det första: Svårigheterna att nå utbildningsorten, speciellt för studenter från samhällen eller avlägsna orter, på grund av hinder, check-points och apartheid-muren som skiljer städerna från byarna och dessutom har konfiskerat stora bördiga områden för bönderna.
För det andra: De hinder som militära kontroller på vägarna och vid infarten till alla städer utgör. Här måste studenterna tillbringa långa timmar och vänta på att bli släppta igenom. I vissa fall blir de till och med hindrade att komma igenom dessa armé-kontroller efter att ha väntat i många, långa timmar under den brännande, heta solen. Orättvist och utan hänsyn eller nåd kan de avvisas.
För det tredje: Ett av huvudproblemen som palestinska studenter möter är dagliga fängslanden med olika förevändningar, och ibland utan någon som helst uppgiven anledning.
För det fjärde: Problem som uppstår då vägar stängs av. Det hindrar oss att nå områden på Västbanken. Det är vad som hände studenterna vid American University i Jenin, då de förbjöds att åka till sitt universitet från staden Tulkarem. De tvingades istället ta den långa omvägen via Nablus. Detta gjorde resan än värre och lade ytterligare flera timmar till deras resväg, förutom ökade resekostnader.
För det femte: Ett av de stora problemen för palestinska studenter är de höga studieavgifterna. Det till den grad att studenter måste avsluta sina studier för att familjen inte har råd att betala. Detta gäller speciellt om familjen har två eller flera barn som går på universitet. Det blir en balansgång för att låta barnen studera samtidigt som övriga familjemedlemmar måste få sina grundbehov tillfredsställda. Detta problem har blivit mycket allvarligare sedan hjälpen till palestinierna stoppats av omvärlden. Det i sin tur medförde att anställda inte fått ut sina löner under flera månader.

Slutligen: Vi uppskattar er solidaritet med det palestinska folket under denna extrema press som vi lever under och era ansträngningar att förmedla rösten från vårt folk till världen. Vi tackar för er medkänsla och ert engagemang för oss.

Fler rapporter