En övergiven kyrkobyggnad utanför Hebron riskerar att hamna hos israeliska bosättare. Det strategiska läget hotar både ett närliggande palestinskt flyktingläger såväl som den stora landsväg som löper utmed området. Lokalbefolkningen talar inte om huruvida sammandrabbningar kommer att äga rum, utan om när. Mitt i allt detta talas det även om inblandning från svenskt håll och det står klart att ryktesspridningen tagit fart.

– Du ser själv hur nära byggnaderna ligger den här stora vägen. Vad gör vi när den stängs? Hur ska vi ta oss till skolan, våra jobb eller affären? Om israeliska bosättare flyttar in kommer den helt klart att stängas, så går det alltid till. Så kallade säkerhetsskäl, du vet.

Hamed fortsätter att engagerat berätta om vilken strategisk plats Beit al-Baraka, den övergivna kyrkobyggnaden, ligger på. Redan idag är närområdet bevakat av israelisk militär med både vakttorn, soldater och övervakningskameror. Om vägen stängs av riskerar inte bara Hebron att isoleras från Betlehem, utan även större delen av södra Västbanken gentemot den norra. Hamed är en av många oroliga invånare från det palestinska flyktinglägret al-Aroub, bara ett par hundra meter därifrån.

Samtliga palestinier jag talar med understryker också faran av att ha palestinskt utsatta områden med sociala och ekonomiska problem i direkt närhet till israeliska bosättare med klara politiska agendor som denna. Det är inte tal om huruvida sammandrabbning kommer att äga rum, utan snarare om när.

Det är många jag talar med för att försöka få klarhet i vad som egentligen har skett. Konsulat, jurister, kyrkor och andra medlemmar ur civilsamhället. Fallet uppdagades så sent som i somras och många parter är just nu fullt upptagna med att få ihop pusslet. Ursprungliga ägare, försäljningsdokument, mellanhänder och eventuella bedrägerifall.

Ett svensk-registrerat företag har agerat mellanhand i egenskap av försteköpare, för att sedan förmedla vidare fastigheten till den amerikanske miljardären Irving Moskowitz, också ägare av en mängd israeliska bosättningar i östra Jerusalem [1], samtliga illegala enligt internationell rätt. [2] Det svensk-registrerade företaget, utan kontor eller andra tillgångar, har sedan tagits över av en tredje part, även den med koppling till Moskowitz, och dess syfte att endast agera mellanhand under köpet av fastigheterna tycks alltmer uppenbart. [3]. Trots att verksamheten varit registrerad i Sverige tros ingen svensk kyrka eller organisation vara involverad i affären. [4]

I spetsen av den juridiska process som nu påbörjats mot försäljningen står den presbyterianska kyrkan Baraka i Betlehem. Tillsammans med palestinska myndigheten och olika fredsorganisationer, palestinska såväl som israeliska, arbetar de för att på olika sätt belysa den konfiskering av land som ägt rum. Varje helg hålls fredliga demonstrationer intill området av Beit al-Baraka med ett stort israeliskt militärpådrag. Situationen observeras också av oss följeslagare som en del av vårt arbete inom preventiv närvaro.

Det är dessvärre inte första gången som övertagning av fastigheter på ockuperad mark sker på märkliga sätt och därför inte alltid lätt att bringa klarhet i vad som skett. Mitt samtal med Hamed lider dock mot sitt slut och han tackar för sig. Skrattandes avslutar han vår diskussion med att säga:

– Det borde i alla fall inte finnas några arbetslösa advokater i detta land!

Fotnot: Hamed heter egentligen något annat.

Varje helg hålls en fredlig demonstration kring Beit al-Baraka för att belysa situationen. Eftersom själva byggnaden och dess närområde är avstängt befinner vi oss på vägen strax intill. Den israeliska militären är alltid närvarande och inte sällan syns 2-3 soldater per deltagande demonstrant. Foto: Jenny Nyström
Varje helg hålls en fredlig demonstration kring Beit al-Baraka för att belysa situationen. Eftersom själva byggnaden och dess närområde är avstängt befinner vi oss på vägen strax intill. Den israeliska militären är alltid närvarande och inte sällan syns 2-3 soldater per deltagande demonstrant. På banderollen står det ”Kyrkan är inte till salu” på olika språk. Foto: Jenny Nyström
Vägen som riskerar att stängas av om Beit al-Baraka byggs om till israelisk bosättning. Utkanten av det palestinska flyktinglägret al-Aroub ett par hundra meter bort syns till vänster i bild. Foto: Jenny Nyström
Vägen som riskerar att stängas av om Beit al-Baraka byggs om till israelisk bosättning. Utkanten av det palestinska flyktinglägret al-Aroub ett par hundra meter bort syns till vänster i bild. Foto: Jenny Nyström

 

1. American Millionaire Irving Moskowitz Behind Purchase of West Bank Church Compound, Haaretz, 27 maj 2015. Hämtad: 2015-10-14 US millionaire ‘hid purchase of West Bank property’, The Times of Israel, 28 maj 2015. Hämtad: 2015-10-14 2. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. ICRC, 12 August 1949. Hämtad: 2015-10-14 3. American Millionaire Irving Moskowitz Behind Purchase of West Bank Church Compound, Haaretz, 27 maj 2015. Hämtad: 2015-10-14 4. Kristen aktivist bakom ny bosättning, Dagen, 29 maj 2015. Hämtad: 2015-10-26

Fler rapporter