Våldshandlingar utförda av israeliska bosättare på Västbanken har ökat dramatiskt under 2008 och är ofta planerade i förhand. Den israeliska polisen och militären beskyller varandra för att inte ingripa mot våldet. Det framkom under ett informellt möte mellan representanter för den israeliska polisen på Västbanken, den israeliska militären IDF och Israels säkerhetspolis Shin Bet nyligen. Bland våldshandlingarna märks bland annat ett tillfälle då en palestinier bands fast vid en stolpe och misshandlades av bosättare inför ögononen på israeliska soldater. Men det är inte bara palestinier som faller offer för bosättarnas våld, de senaste månaderna har även internationella diplomater drabbats, däribland USA:s General William Fraser — övervakare av ”Road Map for Peace”.

På mötet som hölls för två veckor sedan kritiserade den israeliska polisen militären för att vid upprepade tillfällen inte vilja agera mot bosättarna. Militären anklagade i sin tur polisen för att inte konfrontera bosättarna och tog upp exempel där polisen tittat åt ett annat håll istället för att ingripa, rapporterar tidningen Haaretz. Uttalandena ger extra tyngd åt de israeliska människorättsorganisationerna Yesh Dins och B´Tselems rapporter och påståenden om att de israeliska säkerhetsstyrkorna i regel låter bli att ingripa när palestinier och palestinsk egendom attackeras av bosättare.(1)

En anledning till att israeliska soldater inte ingriper då bosättare begår brott är sannolikt att de inte känner till sina plikter och befogenheter. Den israeliska organisationen Breaking the Silence, som samlar vittnesmål från soldater som tjänstgjort på ockuperat område, har påtalat detta vid flera tillfällen.

– Jag kunde inte göra någonting åt bosättarna, för enligt order var jag förbjuden att arrestera bosättare, sade Noam Toker, soldat i Hebron, i en intervju till Haaretz 2003 angående en situation då en israelisk bosättarflicka slog palestinska flickor och kastade sten på dem från nära håll.(2) En annan soldat berättade för Breaking the Silence att han blivit tillsagd av överordnade att inte ingripa mot bosättare utan att detta var polisens uppgift.(3) Detta är endast två exempel av många. Det finns otaliga rapporter och berättelser om hur den israeliska polisen och militären väljer att inte ingripa mot bosättarvåld. Se till exempel filmen där bosättarbarn angriper palestinska barn på väg hem från skolan i Hebron framför ögonen på såväl polis som militär.

Den dåvarande försvarsministern Amir Peretz sade i januari 2007, då liknande bilder som i den ovan nämnda filmen spreds i Israel, att ”en soldat står där hjälplös, utan möjlighet att ingripa på grund av att han inte har laglig befogenhet”.(4) Det är inte sant. Under israelisk lag på ockuperat territorium har soldater inte bara möjlighet utan är även skyldiga att ”vidta varje nödvändig åtgärd för att förhindra skada på liv, person eller egendom”. Militären har skyldighet att ta hand om situationen tills polisen anlänt till platsen och tagit över ansvaret.(4) Detta är också något som understrykts av Israels högsta domstol.(5)I ljuset av detta blir uttalandena från mötet mellan den israeliska polisen, militären och säkerhetspolisen, liksom försvarsministerns kommentar, än mer anmärkningsvärda. För att ytterligare understryka den israeliska myndighetens brister i frågan om bosättarnas våld kan tilläggas att artikel 43 i Haag-konventionen, som Israel erkänner, säger att ockupanten måste vidta ”alla åtgärder i som står i dess makt (…) för att säkerställa allmän ordning och säkerhet”.

Antalet bosättarattacker tycks ha ökat dramatiskt på sistone. Under det första halvåret 2008 inkom 429 anmälningar om bosättarvåld på Västbanken. Att jämföra med år 2007 och 2006 då 551 respektive 587 attacker anmäldes under ett helt år. De riktiga siffrorna är dock mycket högre än så, på grund av den stora bristen på förtroende för den israeliska polisen väljer många palestinier att inte vända sig till dem.(6) Av egen erfarenhet vet jag att bosättarattacker utförs så gott som dagligen – bara i Hebron. Jag blev själv vittne till tio sådana incidenter med allt ifrån stenkastning till prejningar med bilar under mina tre månader i staden.

Under de tre månader jag befann mig på Västbanken inträffade många incidenter med israeliska bosättare. Bland de mest extrema märktes bland annat:

• Lördagen den 5/7 tillfångatog bosättare från den illegala utposten Ravat Lucifer på södra Västbanken en palestinsk man, 31-åriga Madahat Abu-Kirash, vilken de anklagade för att ha satt eld på ett fält. De band honom vid en telefonstolpe och misshandlade honom. Ett 20-tal israeliska soldater och tre poliser stod vid sidan av och tittade på när israeliska aktivister från Ta´ayush anlände till platsen. På en video filmad av Ta’ayush kan man se hur en bosättare går fram till Abu-Kirash, knuffar undan den närmsta soldaten och ger Abu-Kirash en kraftig spark. Aktivisterna från Ta´ayush lyckades efter diskussioner få soldaterna att frita palestiniern. Han var då så svårt misshandlad att han knappt kunde gå och fördes till sjukhus i ambulans.(7) Se även artikel i Haaretz.

• En raketattack mot byn Burin på norra Västbanken den 20/6. Två hemgjorda raketer märkta med namnen ”Sharon 1” och ”Sharon 2” avfyrades mot byn Burin men missade sitt mål och ingen människa kom till skada. Fem poliser och elva bosättare skadades då en misstänkt för dådet greps.

• Fyra maskerade bosättare beväpnade med påkar misshandlade fyra palestinska fåraherdar i Susiya. En äldre kvinna fördes i ilfart till sjukhus med skallskador och bruten hand. Detta har jag rapporterat om tidigare. Men det är inte bara palestinier som drabbas av bosättarnas våld. Sedan slutet av april har diplomater och parlamentsledamöter från Tyskland, Frankrike, Sydafrika och Storbritannien attackerats och hindrats av bosättare när de besökt Hebron på södra Västbanken. Den mest anmärkningsvärda händelsen inträffade fredagen den andra maj då israeliska bosättare attackerade den bilkonvoj som medförde USA:s högsta ansvariga observatör för ”Road Map for Peace”, General William Fraser. ”Road Map for Peace” är en plan för lösning av den israelisk-palestinska konflikten som backas upp av en kvartett bestående av USA, EU, Ryssland och FN. General Fraser var på väg till Hebron då bosättare rammade en av konvojens bilar med jeep. Bråk uppstod mellan bosättare och amerikanska säkerhetsvakter och General Fraser avbröt sitt tänkta besök och återvände till Jerusalem.

– Det finns en känsla av laglöshet och att våldet härskar på Västbanken. Det här en del av ett vidare fenomen: avsaknaden av tillämpning av lag på israeler på Västbanken, sa israels justitiekansler i januari 2006 angående rapporter i media om hur bosättare kapade palestinska olivträd.(8)

Den känslan är minst lika stark i augusti 2008. Om inte starkare.

1. Se till exempel Yesh Din: A Semblance of Law, s. 6, s. 44 2. B’Tselem: Ghost Town, s. 47 3. B’Tselem: Ghost Town, s. 47 4. B’Tselem: Ghost Town s. 48 5. Yesh Din: A Semblance of Law, s.24 6. Yesh Din: A Semblance of Law, s. 30 och 44 7. Vittnesmål från Sam, en amerikansk jude aktiv i Ta’ayush, som närvarade vid händelsen. Min kollega Jean-Marie träffade honom ett par timmar efter incidenten. 8. Yesh Din: A Semblance of Law, s.17

Fler rapporter