– Inom fyra till fem år räknar vi med att ha installerat våra elektriska system på alla lämpliga hushåll inom område C på Västbanken.
Orden som inger lite hopp i dagens politiska mörker uttalas av Elad Orian en av grundarna till COMET ME.

 /><figcaption id=COMET ME:s huvudkontor. Solpaneler, vindsnurra och cistern. Foto: E. Clément.

Cisternerna som står på några meter höga stolpar är märkta COMET ME [1]. Det är svårt att inte lägga märke till dem på resa i Södra Hebronbergen (”South Hebron Hills”), där jag är placerad tillsammans med två andra följeslagare. När jag frågar om cisternerna får jag genast reda på vart jag ska vända mig.
COMET ME har sitt högkvarter i en liten by i området. Jag träffar Justus Hoffstaedt och Elad Orian. Elad är en av de två som startade verksamheten 2009. Justus från Tyskland jobbar utomlands som en del i sin tekniska utbildning. Han har tidigare jobbat inom biståndsverksamhet i Nairobi och säger att han gillar COMET ME.

– Inga dyra konferenser, här är det fokus på att placera ut systemen.

De båda tar sig tid för en intervju och berättar energiskt och effektivt. De vet vilka de är, vad de vill, vad de har att bidra med och hur det ska gå till.

COMET ME är en palestinsk-israelisk NGO (”Non Governmental Organisation”) som installerar energisystem till palestinska hushåll som är bebodda året om och som inte är anslutna till det israeliska elnätet. De ligger följaktligen på Västbanken i det område som betecknas ”Area C” i Osloavtalet [2]. Elkostnaden ska motsvara att vara ansluten till nätet.

 /><figcaption id=Justus Hoffstaedt och Elad Orian i grottan där komponenter lagras och systemarbetet utförs. Foto: H. Jonsson.

Systemet förser hushållet med vatten och elektricitet. Antingen ett hushåll eller en grupp av hushåll. För ett enstaka hushåll består systemet av en elkälla, vanligen tre solpaneler, annars ett vindkraftverk. Utöver elkällan ingår fyra batterier (4×160 Ah), några komponenter för att ladda batterierna samt leverera växelström till hushållet, cisternen och pumpen som ska fylla den.
Producerad elström driver pumpen som från befintligt vattensystem lyfter vattnet vilket filtreras innan det hamnar i cisternen. Vattenkvalitén i cisternen kontrolleras regelbundet. Övrig elproduktion konsumeras i hushållet eller laddar batterierna. När batterierna är fulladdade kan man pumpa vatten gratis med överskottsenergin. Betalningen för elkonsumtionen går till ett bankkonto som betalar underhållskostnaderna. Elad pekade på den finansiella konstruktionen för underhåll som avgörande för ett såpass komplext system. Han gick så långt som till att säga att:

– Bristande underhåll är ett större hot mot installerade system än den israeliska statens nedrivningar [3].

Det var hans erfarenhet, trots att de hade haft ett par fall av ingripande från Israel.

– Ett så komplext system som inte underhålls kommer att sluta fungera inom ett par år.

COMET ME köper in alla komponenter och sätter ihop det till ett system. Vindturbiner tillverkar de dock själva. Området är mycket bra för elproduktion från sol och vind. Systemet kostar 3000–4000 Euro och har en livslängd på 25 år. Huvuddonatorer är idag Tyskland och Nederländerna. Svenska Postkodlotteriet har tidigare bidragit.
Vi kom också in på möjligheten att lära upp lokalt anställda. Elad sa att donatorer är förtjusta i begreppet ”Capacity Building”, men COMET ME:s erfarenheter var nedslående. De som hade kostats på utbildning flyttade in till någon stad och sökte välbetalda jobb.
Om framtiden var Elad optimistisk:

– Vi har nu täckt området upp till Ma’ale Adumin och räknar med att ha täckt hela område C inom fyra till fem år [4].

 

 

1. Område C styr Israel med militärmakten. ”What is Area C? B’Tselem”, 11 November 2017. Hämtad 2018-08-04 https://www.btselem.org/planning_and_building 2. COMET ME Community Energy Technology in (Center for Appropriate Technologies) Sustainable rural electrification. De är ca 15 personer och de flesta jobbar med tekniken. Grundare: Elad Orian och Noam Dotan http://comet-me.org 3. Att placera ut system i område C kräver tillstånd av Israels militärt drivna administration för civila frågor på Västbanken. Sådana tillstånd är i stort sett omöjligt att få. När palestinierna då bygger hotas bygget eller installationen av rivning. 4. Ma’ale Adumin är en stor israelisk bosättning öster om Jerusalem.

Fler rapporter