2018 signerade Mahmoud Abbas en ny lag som upphävde den artikel i strafflagen som tidigare verkställdes på Västbanken, en artikel som möjliggjorde för våldtäktsmän att undgå straff om personen gifte sig med våldtäktsoffret [1]. Enligt Ameena Hasa Musleh Al Hilo, föreståndare på Mehwar centret och skyddsboende, finns sedvänjan kvar i samhället vilket de arbetar med att förändra.

 /></a><figcaption id=Syrummet på Mehwar Centret, Foto: C. Davidsson.

Enligt UN Women och IMAGES undersökning påverkas könsrollerna i det palestinska samhället av ockupationen och 21 % av de kvinnliga deltagarna i studien anmälde att de har utsatts för fysiskt våld av en manlig partner [2].

För att ta del av arbetet kring hur det palestinska samhället hanterar frågan om våld i hemmet, vilket stöd det finns för kvinnor och barn, så mötte vi Ameena som är föreståndare på Mehwar centret och skyddsboende beläget i Bethlehem. Vi välkomnades av personalen och Ameena berättade sedan om deras arbete för att skydda kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet och stödja dem i att återintegreras i det palestinska samhället. De arbetar även med att öka kunskapen i det palestinska samhället om kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Hon berättade att det finns skyddsboenden för kvinnor och barn som drivs med ekonomiskt stöd från den palestinska myndigheten både i Betlehem och i Nablus, samt ett mindre akutboende i Jeriko på Västbanken.

Mehwar som grundades av Världsbanken 2001, som nu finansieras genom UN Women och som har partnerskap med organisationen Differenza Donna och det palestinska socialministeriet, har både ett center och ett skyddsboende som arbetar sida vid sida. De tillhandahåller förutom skyddsboendet; psykosocialt stöd, yrkesutbildning, rättshjälp i domstol, utbildningsverksamhet för barn, hälso- och sjukvård. [3] Ameena berättade att för att få en plats på skyddsboendet krävs det att personen som söker skydd refereras dit genom antingen polisen, lokala socialarbetare eller relaterade organisationer. Personalen på Mehwar skapar sedan tillsammans med den utsatte en individuell plan på ca 3 månader utefter individens behov, skulle det vara så att det behövs en längre period så görs en ny plan.

– Vi utgår från kvinnans önskan och stödjer henne i sitt val, varje plan är individuell, – säger Ameena.

Under mötet diskuterade Ameena problematiken kring sedvanan i samhället som säger att en kvinna som utsatts för våldtäkt ska gifta sig med sin förövare. Detta är något som centret arbetar för att förändra då artikeln i strafflagen från 60-talet som säger att en våldtäktsman undgår straff om personen gifter sig med våldtäktsoffret har upphävts då Mahmoud Abbas signerat en ny lag den 14 mars 2018, lag nr. 5 av 2018. Hon berättade även att en kvinna kan skilja sig, men eftersom kvinnan sällan är ekonomiskt självständig gör det att hon inte har tillräckliga medel för att genomgå en skilsmässa och då tvingas stanna i förhållandet.

Idag bor 15 kvinnor och ett barn på skyddsboendet och vi fick tillåtelse att besöka boendet vilket krävde att vi passerade en säkerhetskontroll. Direkt när vi kom in i lokalen möttes vi av en fantastisk trädgård mitt i byggnadens center med sovrum längs sidorna. Det fanns även rum för olika aktiviteter så som sömnad där de har lektioner för att sedan kunna starta egna företag med försäljning, ett gym och träningslokal för att med fysisk aktivitet arbeta med både den mentala och fysiska hälsan. Ameena berättade att upplägget på boendet är som sådant att alla kvinnorna tillsammans är ansvariga för hushållet och dess planering.

Lucy som arbetar på gräsrotsorganisationen Wiam och som är den person som arrangerat detta möte har tidigare besökt boendet och berättar att en kvinna som nu är boende på Mehwar även tidigare bott här.

– Anledningen till att hon är tillbaka på boendet är att det är bättre att vara här än att vara hemma där hon utsätts för misshandel av sin partner och partnerns familj, – berättar Lucy.

Enligt OCHA och UN Woman studien så finns det en klar koppling mellan den stress som skapas när man lever under ockupation med ökat våld i hemmet [4]. Från 2008 till 2012 har Mehwar Centret hjälpt 286 kvinnor och 79 barn [5] och enligt Ameena har de fram tills nu hjälpt ca 450 kvinnor och 200 barn.

 

 /></a><figcaption id=Lekplatsen utanför Mehwar Centret, Foto: C. Davidsson.
1. Human rights watch, Palestine: “Marry-your-rapist” law repealed. Hämtad 2018-06-11 2. IMAGES, UN Women, 2017, sida 200-201, Hämtad 2018-05-30 3. Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, Hämtad 2018-06-01 4. OCHAOPT, Hämtad 2018-05-30 5. Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, Hämtad 2018-05-30  

Fler rapporter