Tre månader tidigare hade de väckts av israeliska soldater och oljudet från maskiner som kommit för att riva halva deras hus. Denna morgon väcktes de återigen av samma oljud. Men den här gången fick deras hus vara i fred. Det var deras grannes hus som skulle rivas.

Här rivs Areef Totanges hus. Klockan fem på morgonen väcktes grannskapet av oljudet från rivningen.

– De river vårt hus!

Nureddin Amro väcktes av sonens skrik vid femtiden på morgonen. Han fick panik i tron att israelisk militär nu hade kommit för att riva resten av familjens hus. Tidigare i mars månad hade israeliska soldater och statsanställda kommit och rivit familjen Amros kök, tre rum, deras hönsgård och trädgård. Familjen har sedan dess levt i skräck för att väckas av ljudet av grävmaskiner och bandtraktorer. För Nureddin var också den röra som orsakades av rivningen problematiskt då han är blind.

Det var inte deras hus denna gång. Det var deras grannes, Areef Totanges [1], hus som höll på att rivas tidigt denna augustimorgon. Huset hade Areef byggt åt sina äldsta barn.

Det var den 19 augusti som Areef, familjen Amro och deras grannar väcktes av oljudet från rivningen. Huset hade precis blivit färdigt och äldsta sonen med familj skulle strax flytta in. Areef hade sovit i bostaden och blev väckt strax före fem på morgonen för att bli utföst så att rivningen kunde påbörjas. Ett trettiotal israeliska militärer och poliser spärrade av området för att hålla Areef, hans familj och andra grannar på avstånd under rivningen.

– Vi har lagt 700 000 shekel på huset. Det kommer bli ännu mer med kostnaderna för rivningen. Men jag var tvungen att bygga. Jag har elva barn och vi får inte plats i det gamla huset.

Som så många andra palestinier i östra Jerusalem har Areef byggt sitt hus utan tillstånd. Väldigt få palestinier uppfyller kraven för att få tillstånd att bygga, eller har råd att ansöka om ett sådant. Om ett tillstånd väl beviljas, kan det ta åratal och kan komma att kosta lika mycket som det gör att uppföra huset. [2] Under de senaste åren har dessutom 94 % av alla ansökningar från palestinier om tillstånd för att bygga avslagits varför många palestinier väljer att bygga med kunskapen om att deras hus kan komma att rivas av israeliska myndigheter. [3]

När en rivning verkställts är det också husägaren som måste betala kostnaden för rivningen. Det har därför blivit allt vanligare att husägare river sina hus på egen hand för att hålla ned kostnaderna. Det är också fastighetsägaren som måste bekosta avlägsnandet av husspillror och skräp efter en rivning. [4]

– Några veckor efter att de hade rivit halva vårt hem kom de tillbaka, berättar Nureddin. De ville ta bort husspillrorna. Mot enorma avgifter förstås. Men jag hade blivit rådd att göra det själv eftersom det blir billigare då. Vi fick först två timmar på oss av avlägsna allt. Efter mycket tjafs fick vi i alla fall två dagar på oss.

Nureddin suckar. Han berättar att soldaterna hade kommit tillbaka efter ytterligare en månad och hotat med böter för att han inte hade tillstånd för att städa bort husspillrorna på egen hand.

Nureddin och hans familj lever i ständig skräck för att deras hus ska rivas. De har ingen annanstans att ta vägen och de har inte råd att bygga ett nytt hus. Areef med familj bor också kvar i sitt gamla hus. De har en rivningsorder på huset men har inte råd att bygga fler hus, varken till sig själva eller till sina barn.

– Vi har inget tillstånd för vårt gamla hus heller. Vi trodde att de skulle komma och riva huset för en månad sedan. Men de gjorde inte det. Några från Ekumeniska följeslagarprogrammet [5] stannade hos oss. Det räddade oss den gången.

Familjen Amro. För tre månader sedan revs halva deras hus. De förlorade tre rum och köket samt trädgården och hönshuset.

Bilder

1. Här rivs Areef Totanges hus. Klockan fem på morgonen väcktes grannskapet av oljudet från rivningen. Foto: Erika Aldenberg

2. Familjen Amro. För tre månader sedan revs halva deras hus. De förlorade tre rum och köket samt trädgården och hönshuset. Foto: Erika Aldenberg

1. Följeslagare Ninna Oom har tidigare skrivit om Areef och hans rädsla för att hans hus snart kan komma att rivas. Huset han och hans familj bor i står i skrivande stund fortfarande kvar. Huset som revs hade han uppfört åt sina äldsta barn. Ninnas reserapport kan du finna här. De vill inte ha kvar oss här. 2015-05-22. Hämtad 2015-09-05 2. I Jerusalem tillämpas olika lagar för israeler och palestinier när det gäller bygglov. Väldigt få palestinier kan möta de krav som ställs för att få bygglov samt att kostnaderna för ett bygglov kan bli mycket dyra. I bland lika mycket som byggkostnaderna för själva byggnaden. The annexation of Jerusalem. The Council for European Palestinian Relations (CEPR). Hämtad 2015-09-05 3. Palestinier har endast rätt att bygga i 13 % av östra Jerusalem och större delen av området är redan mycket tätt bebyggt. Samtidigt lever mellan 28-46 % av palestinierna i området med hotet om husrivning. Demolition watch, UNRWA. Hämtad 2015-09-05 4. Om hur många palestinier väljer att själva riva sina hus för att undvika allt för höga kostnader. Palestinians forced to demolish own homes. Al Jazeera 2014-03-23. Hämtad 2015-09-06 5. EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet, är ett globalt program med deltagare från många olika länder. Hämtad 2015-09-09

Fler rapporter