När bosättningarna växer på Västbanken ökar också motsättningarna mellan palestinier och israeler. Motsättningarna gäller främst frågan om vem som har äganderätten till marken och därmed rätten att bruka den.

En tidig morgon besökte vi byn Zanuta i South Hebron Hills. Vi skulle vandra med får på bete i byns omgivningar tillsammans med Suleiman. När vi kom fram till byn såg vi att Suleiman och tre andra palestinier var i en närliggande dal. De diskuterade med bosättare från en utpost som var med sina betande får på Suleimans odlade marker. Diskussionen var sansad, men båda parter ansåg sig ha rätten att bruka marken. Polis tillkallades av Suleiman och senare kom en polisman tillsammans med en militär. Suleiman uppmanades att visa papper på äganderätten till marken, men då han arrenderade marken av en palestinier på annan ort kunde han inte göra det på plats. Polisen uppmanade då Suleiman att senare uppvisa papper för israeliska DCO (District Coordination Office). Bosättarna fick under tiden fortsätta ha sina får på Suleimans marker. Senare pratade Suleiman med en advokat som skulle hjälpa till med de papper som krävdes och ta kontakt med den israeliska myndigheten.

Diskussion om äganderätt till mark mellan Suleiman och bosättare med fårhjord i Zanuta. Foto: Bo

Efter en god frukost följde vi senare på förmiddagen med Suleiman när hans får skulle ut på bete. När vi vandrat en stund med fåren på byns betesmarker fick vi besök av en bosättare från en närliggande utpost som påpekade att han hade rätten till marken där fåren betade. Bosättaren följde oss en stund för att markera sin närvaro i området.

Palestinier har brukat sina marker i generationer, men när bosättningar har etablerats har mycket palestinsk mark förklarats som ”state land”, som sedan har överlämnats till bosättningar1Deklaration av ”State Land”.
https://www.btselem.org/publications/202111_state_business
. Kampen om rätten till mark pågår ständigt i South Hebron Hills. När betesmarken för djuren begränsas minskar även möjligheten att livnära sig på fårskötsel i området.

Vi upplevde liknande motsättningar dagen efter när vi vandrade med en fåraherde i Shi’B al-Butum, en annan by i South Hebron Hills. Efter en stund kom en bosättare på häst som störde de palestinska fårhjordarna som fanns i området. Det var vanligt att detta hände, enligt fåraherdarna. Vi såg också hur bosättare från en utpost i närheten lät sina får beta på planterad palestinsk mark. Dessa bosättare fick dessutom beskydd av israelisk militär som fanns i området. Senare flög en militärhelikopter i närområdet och störde palestinska fårhjordar under en längre tid.

Bosättare på häst som stör palestinska fårhjordar i Shi’B al-Butum. Foto: Bo

Bosättare anser att det är deras land och att de har rätten att bo där och ha sina får på markerna kring bosättningarna. Palestinierna äger markerna, men har ofta svårt att behålla dem när bosättningarna ökar i antal och omfattning.

Många palestinier har svårt att överleva när förutsättningarna för fårskötsel blir sämre. Minskade betesmarker gör att dyrt foder måste köpas. Vatten måste ofta hämtas med traktor och tankvagn i närmaste stad, en resa som ibland kan ta en hel dag och kosta mycket. Elektricitet fås ofta genom solpaneler och batterier. Bosättningarna däremot har vatten, elektricitet och asfalterade vägar, trots att de är olagliga enligt internationell rätt2Bosättningar på Västbanken
https://www.diakonia.se/ihl/jerusalem/
. Olika lagar tillämpas också på palestinier och bosättare. Militära lagar gäller för lokalbefolkningen i South Hebron Hills, som ingår i område C3Område C på Västbanken.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Västbanken
. För bosättare gäller däremot civila israeliska lagar.

På senare tid har många farmer med kor, får eller kycklingar byggts i South Hebron Hills, ofta i anslutning till bosättningar eller utposter4Etablering av farmer i South Hebron Hills.
 https://www.972mag.com/settlement-farms-palestinian-agriculture-displacement/
. Även vinodlingar har etablerats nära befintliga bosättningar. Denna expansion har negativ påverkan, dels genom minskade betesområden för palestiniers får och getter, dels genom utsläpp av förorenat spillvatten som kan förgifta betesmarkerna.

Farmer i bakgrunden tillhörande bosättare nära byn Saadet Thalah. Foto: Bo

Trots den negativa utveckling som skett de senaste åren så uttrycker många palestinier visst hopp att trenden kan vända. De vi har samtalat med uttrycker hopp om att omvärlden ska se och agera efter de rapporter, som Amnesty International5Amnesty International. Rapport 1 februari 2022.
https://www.amnesty.se/aktuellt/israels-apartheid-mot-palestinier-ett-grymt-system-av-dominans-och-ett-brott-mot-manskligheten/
, B’tselem6B’tselem publikationer.
https://www.btselem.org/publications
med flera publicerat. Rapporterna beskriver på ett objektivt sätt de förhållanden som palestinier upplever under ockupationen. Rapporterna kan förhoppningsvis skapa ett större internationellt tryck på Israel och förbättra levnadsvillkoren för palestinier i South Hebron Hills.

Fler rapporter