Skolan i Khan al-Ahmar står tom över sommaren, precis som skolorna gör runt om i Sverige. Det är sommarlov och elever runt om i världen fyller sina dagar med aktiviteter som hör sommaren till. När mörkret faller och temperaturerna sjunker kommer de svenska barnen att komma tillbaka och börja nästa årskurs. Frågan är hur de blir för eleverna i beduinbyn Khan al-Ahmar strax öster om Jerusalem. Återigen är skolan under akut rivningshot och anledningen den här gången är att israeliska myndigheter hävdar att den står tom – ja, det är sommarlov.

Skolan det inte gick att ta sig till
Om skolan i Khan Al Ahmar rivs är det elever från fem beduinbyar, ca 180 elever i årskurs 1 till 10 som drabbas. Innan skolan byggdes gick barnen i skola i Jeriko 20 km bort. Eftersom det inte fanns skolbussar eller andra publika transporter fick pojkarna, de yngsta 6–7 år gamla lifta på motorvägen eller promenera genom bergen, ett svårforcerat och stenigt ökenlandskap. Flera barn skadades i bilolyckor och det förekom även dödsolyckor.  Att ta sig till skolan ansågs för farligt för flickorna som därför inte släpptes iväg, trots att beduinerna, liksom alla andra föräldrar, är angelägna om att alla barn ska gå i skolan. En del av pojkarna orkade inte gå den långa vägen och stannade kvar i bergen i några timmar för att sen gå tillbaka hem, skolket uppmärksammades naturligtvis och processen med att bygga en skola i byn påbörjades för att alla barn skulle få tillgång till utbildning.

En skola byggd av bildäck
Västbanken är uppdelat i olika områden och Khan al Ahmar ligger i område C vilket innebär att israeliska myndigheter har full jurisdiktion över säkerhet, planläggning och bebyggelse. För palestinierna innebär det bland annat att de inte får lov att bygga eller renovera något som är av permanent natur utan tillstånd från de israeliska myndigheterna och dessa tillstånd är näst intill omöjliga att få. Därför tvingas man använda material som lätt kan rivas, lösningen blev därför att använda otraditionella byggmaterial när skolan skulle byggas. Som namnet på skolan Tyre school antyder byggdes den av 2 800 bildäck, trä, lera och majsolja. Skolan byggdes med stöd av den ideella organisationen Vento di Terra 1Vento di Terra är en ideell organisation vars syfte att dela gemensamma erfarenheter och experimentera med innovativa metoder. Vento di Terra NGO och har fått mycket uppmärksamhet såväl i media som via internationella delegationer.

Skolan i Khan al-Ahmar är har en stor mural målning med den palestinska flaggan och Al Aqsa moskén.
Jag träffar en flicka, hennes mamma och syskon, vi blir bjudna på te och bröd, vi gör oss förstådda med kroppsspråk, några arabiska fraser och google translate. Hon är 15 år och går i årskurs 9, jag frågar vad hon gillar mest med att gå i skolan, att läsa arabiska svarar hon direkt. Kanske du kan lära oss några ord frågar jag tillbaka, hon nickar och håller med om att vår arabiska kunskap behöver mer träning, vi skrattar tillsammans – det språket kan vi i alla fall med lätthet kommunicera via. Fotograf: Elisabeth

Hur många gånger ska de fördrivas?
Beduinerna i Khan al-Ahmar tillhör Palestinas ursprungsbefolkning 2 I Palestina tillhör beduinerna från Jahalin, al-Kaabneh, al-Azazmeh, al-Ramadin och al-Rshaida ursprungsbefolkningen. Israel har avstått från att rösta för FN:s deklaration om urbefolkningars rättigheter. IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) är en global människorättsorganisation arbetar för att främja, skydda och försvara ursprungsbefolkningars rättigheter.https://www.iwgia.org/en/palestine och härstammar från Jahalin stammen, tidigare bodde de i Tel Arad området i Negev i Israel, men fördrevs därifrån av den israeliska militären på 1950-talet. Efter tvångsfördrivningen arrenderade de mark där bosättningen Ma’ale Adumim senare etablerades. Även därifrån blev de fördrivna och bosatte sig därefter på den plats där de nu bor. Men nu står de alltså inför en ny fördrivning, den tredje sedan -50 talet.

Abu Khamis är ledare för Khan al-Ahmar som för sin beslutsamhet att bygga skolan fick betala ett högt pris. Tidigare ägde han en bulldozer och arbetade åt bosättare men när han trotsade de israeliska myndigheternas uppmaning om att inte bygga skolan drogs hans arbetstillstånd in och han förlorade därmed sin inkomst.

Striden om skolan är striden om Palestina
Frågan om skolans vara eller icke vara är en tryckkokare som har betydelse för hela Palestina. Samhället utsätts för ständiga trakasserier från de israeliska myndigheterna i syfte att få invånarna att lämna området till synes av egen vilja. Detta görs med olika typer av påtryckningsmedel som förvägrar palestinierna tillgång till de mest basala livsnödvändigheterna såsom tillgång till vatten, avlopp, vägar och utbildning 3https://www.972mag.com/everything-you-need-to-know-about-khan-al-ahmar/ https://www.972mag.com/israel-high-court-khan-al-ahmar-good-faith-settlements/. Detta strider mot internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna. 4FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 26.

De israeliska myndigheter har redan utfärdat en rivningsorder för hela samhället och planerar att förvisa beduinerna från sitt hem om de inte själva flyttar, men än så länge har inte rivningarna genomförts. Syftet är att utöka den närliggande bosättningen och därmed binda ihop flera större landområden, i den så kallade E1 planen. Om E1-planen genomförs fullt ut kommer landområden från Jerusalem i öst-västlig riktning att tillhöra Israel vilket innebär att östra Jerusalem blir helt omringat av israelisk mark och norra och södra Västbanken i princip separeras från varandra. Palestinierna kommer då att ha väldigt svårt att ta sig till Jerusalem och endast att kunna åka mellan södra och norra Västbanken via en lång omväg, på en väg som idag inte existerar.

Under pågående sommarlov försöker bosättare från de omkringliggande bosättningarna att påskynda processen med att få beduinerna avvisade från sin by. Varje kväll flyger de in med drönare och fotograferar skolan och eftersom det är sommarlov så är såklart inga barn där. Argumentet som bosättarna nu tar till domstol är att skolan inte används och att den därför kan rivas enligt den rivningsorder som redan finns.

Genom ett stängsel syns ett bildäck i förgrunden, längre bort syns en del av skolan.
Nu försöker de israeliska bosättarna som illegalt byggt samhällen runt beduinbyarna påvisa att skolan står tom och inte används så att det kan använda det som argument för att påskynda den rivning som under många år hotat byn. Varje kväll flyger drönare in i byn för att fota att skolan står tom. Två bosättare låtsades vid ett tillfälle också vara turister och journalister och kom till skolan för att fota och fråga varför det inte vara några barn där. Fotograf: Elisabeth

En skola som står tom över sommaren betyder inte att den inte används, det betyder endast att barnen har sommarlov på samma sätt som andra skolelever runt om i världen. Det som däremot är en rättighet enligt många lagstiftningar och konventioner är just rätten till utbildning. 5Fjärde Genèvekonventionen 1949, Artikel 50. Prohibition of attacks against schools. Haagkonventionen 1907, Artikel 56.

Det finns ett utbildningskluster som leds av UNICEF och Rädda Barnen vars övergripande roll är att stödja och samordna sammanhängande och effektiva humanitärt insatser inom utbildningsområdet. Enligt deras statistik är det 51 palestinska skolor över hela Västbanken som hotas helt eller delvis av tvångsrivning av israeliska myndigheter. Vilket innebär att ca 416 000 personer (403 000 barn och 13 000 lärare) är i behov av humanitärt bistånd i relation till utbildning de ockuperade Palestina6 occupied Palestinian territory

Ockupationen driver människor ut från sina hem, hotar ursprungsbefolkningar och förhindrar utbildning, det måste få ett slut.

Fler rapporter