Det är med integritet och ärlighet som hon berättar sin historia. Tillsammans med övriga 33 följeslagare besöker jag hamnstaden Haifa i Israel för några dagars utbildning. Jag inser snart att hennes budskap kommer att bli en avgörande bit i det pussel jag ständigt arbetar med.  Mitt inre pussel för att skapa sammanhang kring de händelser jag möter dagligen i de palestinska byarna på Västbanken.

RuthHiller 131212 red 3Ruth Hiller beskriver hur hon som ung amerikansk jude flyttade till Israel och bosatte sig i en kibbutz. Ruths socialistiska bakgrund påverkade henne starkt liksom en sionistisk övertygelse om ”ett land utan folk för ett folk utan land”. Under åren växte konturerna av en alternativ historia om detta land fram för Ruths ögon. En historia om palestinska familjer som förlorat sina hem i nuvarande Israel. En historia om ett israeliskt samhälle där våld som politisk lösning och militarisering är tagna för given och ej möjliga att ifrågasätta. ”Militären är så tätt sammanvävd med det dagliga livet att ingen reagerar på dess ständiga närvaro i samhället. ” Ruth beskriver hur armén finns med i skolböcker, kommer på besök i skolan och hur skolutflykten går till en militärbas utan att någon ifrågasätter det. ”Militariseringen är en del av människors medvetande från unga år”. Kultur, media, reklam och statliga kampanjer upprätthåller en glorifierande bild av militären. Enligt Ruth är det ingen tillfällighet att så få diskuterar dessa fenomen, det är en del av militariseringens effekt på samhället.

Det var när hennes son kom fram till att han på grund av sin pacifistiska hållning vägrade militärtjänstgöring som hon förstod vidden av ett sådant beslut i det israeliska samhället. ”Jag och familjen stöttade honom, det blev snart tydligt hur svår processen skulle komma att bli och hur ensam han var.” Ruths son ville inte hävda att han inte kunde göra militärtjänst på grund av sjukdom. Det var den kända möjliga vägen att ta för de få som medvetet motstod allmänhetens förväntan till militärtjänst. ”Israelisk lag erkänner inte den mänskliga rätten att på grund av övertygelse vägra militärtjänstgöring” förklarar Ruth. Med erfarenheterna från sonens treåriga process att hävda vägran utifrån pacifism som övertygelse startade Ruth tillsammans med andra engagerade kvinnor ett nätverk för rådgivning och juridiskt stöd. ”New Profile” är sedan 15 år en ideell organisation som lyfter frågan om samhällets militarisering och vill skapa en alternativ profil [1]. Ett sextiotal engagerade kvinnor och män verkar för att utmana den allmänt utbredda uppfattningen att våld är det självklara sättet att lösa politiska problem. Det hänger tätt samman med New Profiles strävan att Israel ska upphöra att ockupera det palestinska territoriet och förtrycka det palestinska folket.

Ruth talar med övertygelse och det är inte svårt att ana att hennes engagemang kommer från en personlig erfarenhet av att ifrågasätta det självklara. Det går att skönja en sorgsenhet likt den när man misstagit sig på något viktigt i livet. ”Det var meningen att staten Israel skulle bli ett tryggt hem för det judiska folket, istället har det blivit ett hem fullt av rädsla och fruktan.” Hon beskriver att hon ser hur rädslan lett till kontroll. Kontroll genom segregation mellan folk, separation mellan religiös och sekulär, mellan kvinna och man, ljus och mörk. Ruth, som idag kallar sig israelisk fredsaktivist, vill vara med och bygga ett annat hem. ”Vi vill gå från ett militariserat samhälle till ett civiliserat samhälle.” Att arbeta för demokratiska principer, att öppna för kritiskt tänkande inom utbildning och jämställdhet i samhället hänger samman med att påverka en stats militariserade självuppfattning. ”Istället för att vara en ockuperande stat önskar vi bli en respekterad granne.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag lägger pusselbiten ”New Profile – Rörelsen för avmilitarisering av det israeliska samhället” vid sidan av mitt tillsynes omöjliga inre pussel. Bland pusselbitarna som genast verkar ha något gemensamt med nykomlingen finns de många unga soldater som jag möter vid vägspärrar (passager genom muren) varje dag. Sedan faller ögonen på en bit som föreställer en skylt hämtad från vägen utanför byn där jag bor. Den som berättar att man bör akta sig för närliggande palestinska byar. Pusselbiten med soldaten som ler ikapp med treåringen är tillsynes välkomnande inför det faktum att den nya biten faktiskt kanske kan tillföra något i oredan. Jag funderar en stund.

För att Israels militariserade identitet ständigt återskapas i det israeliska samhället samtidigt som den är ständigt närvarande i ockupationens ansikte på Västbanken. För att människor formas av sitt sammanhang och sina erfarenheter. För att vapen inte bygger tillit. För att att det finns människor som vägrar mata rädslan, vågar säga ifrån och erbjuda ett alternativ. För att alternativ kan förändra morgondagen. Därför placerar jag bestämt pusselbiten mellan två stora bitar som omöjligt vill passa ihop. På den ena pusselbiten står det med röda bokstäver ”rädsla” på den andra i knapp synbar gul färg ”framtid”.

Madeleine Saldner
Jayyous december 2013

Om militärtjänstgöring i Israel

Samtliga judiska israeliska medborgare är skyldiga att göra militärtjänstgöring vid 18 års ålder. I regel två års militärtjänstgöring för kvinnor respektive tre år för män. De palestinier som är israeliska medborgare får inte tjänstgöra inom militären. För ortodoxa judar finns undantagstillstånd för den som kan bevisa att man lever ett religiöst liv. En medicinsk kommitté inom militären avgör om det föreligger hinder för tjänstgöring på grund av fysisk eller mental sjukdom[2]. Israelisk lag erkänner inte rätten att vägra deltagande i militärtjänstgöring på grund av särskild övertygelse eller samvetsfrihet. Undantag från militärtjänstgöring som inte är kopplade till judiskt religiösa argument eller sjukdom avgörs av en intern militär kommitté. New Profiles aktivister har i samband med att de uppmärksammat problemen med detta system blivit anklagade för att väcka motstånd mot militärtjänstgöring, vilket av Israel betraktas som landsförräderi [3].

Källhänvisningar

1. Läs mer om New Profile: www.newprofile.org

2. Exemption from military service in Israel – main legal provisions, New Profile. Tillgänglig: http://www.newprofile.org/english/node/205

3. Using Fear to Silence opposition, New Profile. Tillgänglig: http://newprofile.org/english/node/217

Fler rapporter