På det ekumeniska centret Tantur diskuterar och arbetar man både teologiskt och praktiskt med att komma fram till en möjlig lösning på konflikten i Det heliga landet. En tvåstatslösning har sedan den så kallade Balfourdeklararationen, 1917, varit det tongivande svaret på konflikten mellan Israel och Palestina och också Kyrkornas världsråds hållning. Men det finns även andra förslag.  

 

 /><figcaption id=Raanan Mallek, rabbin på Tantur. Foto: Jennifer Schulze

– Jag anser att det finns en alternativ lösning på konflikten i Det heliga landet, säger Raanan Mallek, rabbin på Tantur (1).

För precis ett år sedan förberedde jag och mina följeslagarkollegor oss för att åka iväg till Västbanken, Palestina och Israel. Förberedelserna var gedigna och vi fick bland mycket lära oss om konflikten och ockupationen ur ett historiskt och politiskt perspektiv. En tvåstatslösning har sedan den så kallade Balfourdeklarationen 1917 varit det vanligaste svaret på konflikten mellan Israel och Palestina (2). Det är också Kyrkornas världsråds hållning. Väl på plats fick jag möta människor med olika åsikter om hur en möjlig lösning på konflikten skulle kunna se ut. En av dem var Raanan Mallek som jag tänker berätta om i min sista reserapport.

På en lummig kulle ovanför den militära vägspärren, 300 mellan Betlehem och Jerusalem ligger Tantur, ett religiöst, ekumeniskt center. Här erbjuds lekmän, studenter och företrädare för olika religiösa samfund utbildning, inspiration och rekreation. Peacebuilding, det vill säga att försöka bygga fred, är något man också gör genom att bland annat mötas i ekumenisk bön sista torsdagen i varje månad.

Det var på Tantur jag träffade Raanan Mallek. Han kom till Israel-Palestina som 19-åring efter att ha vuxit upp bland annat i USA i en sekulär aktivistfamilj. Efter att ha rest fram och tillbaks mellan Israel, Palestina och USA bestämde han sig som 30-åring för att stanna på Tantur där han påbörjade sina studier till rabbin. Parallellt med studierna arbetade han också på Tantur som lärare i religion och religionsdialog.

I sitt dagliga arbete möter Raanan personer från olika religiösa samfund och han tycker att det är viktigt att ha en bra dialog med människor och företrädare för andra religioner. Han funderar också, som så många andra, på hur en lösning av Israels ockupation av Palestina skulle kunna se ut.
– Den svåraste utmaningen idag är att vi är fast i ett paradigm. Människor är rädda för förändring, säger Raanan.

Raanan verkar för att få unga människor, både israeler och palestinier, att förstå att alla medborgare i Det heliga landet ska ha samma rättigheter och för att få dem att förstå och arbeta för att ockupationen måste upphöra. I sitt arbete strävar Raanan efter att utbilda ledare som en dag kan ge Det heliga landet shalom och salam, det vill säga fred.
– Våra öden är sammanflätade och vi är menade att leva tillsammans, men inte som det ser ut idag, inte under ockupation, säger Raanan.

Raanan delar den kända judiske teologen och filosofen Martin Bubers ståndpunkt om en enstatslösning och han arbetar för en judisk-arabisk stat. Martin Buber (1878-1965) skriver i boken A land of two peoples att ”i detta land vars befolkning är glest utspridd, finns det utrymme både för oss och för dess nuvarande innevånare. Genom att upprätta en rättvis allians med de arabiska folken, vill vi förvandla vår gemensamma boplats till ett samhälle som kommer att nå ekonomiska och kulturella framsteg som kan ge alla dessa folk obehindrad självständig utveckling” (3).

Jag slutar här och tackar för förtroendet att få skriva och berätta och så vill jag tacka för att ni har läst, och jag hoppas och ber för att ockupationen en dag, snart, kommer att hävas, för båda folkens skull.

Shalom & Salam

 /><figcaption id=Det ekumeniska centret Tantur. Foto: Copyright Tantur

Fler rapporter