Betlehems universitet är en viktig plats som ger studenter som lever under ockupation ett hopp om en bättre framtid. I den vackra trädgården på universitetsområdet kan studenterna ströva omkring eller sitta på bänkar i skuggan under träden och läsa eller prata med varandra. En lugn och vänlig plats, en plats som uppmuntrar till studier.

Under min tid som följeslagare i South Hebron Hills var jag på ett tvådagarsbesök hos teamet i Betlehem. Det var intressant, spännande och lärorikt. Bland annat besökte vi Betlehems universitet1 www.bethlehem.edu, som är en oas för studenterna i det Betlehem som är nästan helt omringat av en 8 meter hög mur, som också ringlar sig ful och hemsk in i staden. Den 9 juli 2004 konstaterade den internationella domstolen i Haag att muren, som till största delen byggts på ockuperad mark, är illegal och strider mot folkrätten och därmed bör rivas2 https://news.un.org/en/story/2004/07/108912-international-court-justice-finds-israeli-barrier-palestinian-territory-illegal. Men ännu har det inte hänt.

Muren som ringlar sig in i Betlehem Foto: Yvonne

Muren påverkar alla palestiniers liv på ett eller annat sätt, då den skiljer människor från deras familjer, marker eller heliga platser. Familjer som har släkt i Jerusalem kan inte hälsa på om de inte har tillstånd från israeliska myndigheter. Att resa in i Jerusalem vid muslimska och kristna högtider kräver också tillstånd och det är inte alltid de som söker får det beviljat. Att få åka in och arbeta i Jerusalem kräver tillstånd, att åka till sjukhus i Jerusalem kräver tillstånd. Allt kräver tillstånd och du måste vara beredd att alltid stå i långa köer vid vägspärrarna, ibland går det fort och ibland tar det timmar. För att klara alla dagliga svårigheter krävs ”Sumud”, styrka och uthållighet.

Kaktusen – en symbol för Sumud, styrka och uthållighet

Betlehems universitet är en viktig plats, som ger studenter som lever under ockupation ett hopp om en bättre framtid. När vi kom till universitetsområdet slogs jag av den vackra trädgården där studenterna strövade omkring eller satt på bänkar i skuggan under träden och läste eller pratade med varandra. En lugn och vänlig plats, en plats som uppmuntrar till studier.

Vi togs emot av rektorn, broder Peter Bray, som berättade att universitetet är det äldsta i Palestina och öppnades 1973. Sedan dess har cirka 20 000 studenter utexaminerats och nu planeras det för 50-årsjubileum som går av stapeln i oktober 2023.

Broder Peter, en mycket engagerad och ödmjuk man, återkom flera gånger till vad universitetets uppgift är och vad det kan ge studenterna. Det viktigaste är: en bra utbildning, att se studenternas möjligheter och se till att de får det stöd som behövs. Universitetet uppmuntrar kreativitet och ger studenterna möjlighet att blomma ut. Universitetet ska vara en oas som ger hopp och vara en säker plats för både studenter och personal.

Möte med broder Peter och studenter Foto: Bethlehem University

Vi träffade också några studenter som är ambassadörer för universitetet. De berättade om sina erfarenheter av att studera på Betlehems universitet. En av tjejerna, som kommer från östra Jerusalem, berättade om den långa, jobbiga resa som hon gör dagligen och som slukar mycket tid:
– Först åker jag buss till centrala Jerusalem och där måste jag byta till en annan buss som går till den stora vägspärren som heter 300. Eftersom bussen inte har tillstånd att köra in i Betlehem får alla gå av och gå igenom vägspärren som bevakas av israeliska soldater, berättar hon.

Sista biten till universitetet åker hon taxi. På vägen hem måste hon passera vägspärren igen och det kan ta lång tid eftersom den kan stängas utan förvarning. Ibland är den stängd i några minuter ibland i en timme eller längre.

En annan tjej berättade att hon åker en buss från Jerusalem som har rätt att köra in i Beit Jala nära Betlehem.
– Nästan varje dag stoppas bussen av israeliska soldater vid vägspärren på tillbakavägen till Jerusalem. Då måste alla gå ut och tillstånd och ID-kort kontrolleras. Ibland får vi stå uppemot 30 minuter i värmen eller om det är på vintern, i kylan.

Hon säger också att det här är ett av många ställen där framför allt unga pojkar riskerar att arresteras.
På frågan varför studenter som kommer från Jerusalem inte sökt till Hebrew University som ligger närmare, svarar alla samma sak. De känner sig inte bekväma där. En kille säger:
– Östra Jerusalem är under ockupation och vi kan inte bejaka vår kulturella identitet, så det är svårt för oss att studera där. Studenter från till exempel Hebron har aldrig varit i Jerusalem, då de inte har tillstånd att besöka staden.

Fortsatta diskussioner i universitetets kapell Foto: Bethlehem University

Jag frågar varför de studerar och hur det är på Betlehems universitet?
– Det är roligt att läsa och lära och utbildningen ger oss hopp om en bättre framtid, säger en av tjejerna och en annan fortsätter:

– Betlehem har den bästa utbildningen i engelska och det är en fin atmosfär där alla känner sig säkra och accepterade. Här är också bra lärare både internationella och palestinska.

De är väldigt stolta tjejer. Idag är kvinnliga studenter i majoritet på de palestinska universiteten – 74 procent. Det är den högsta siffran i Mellanöstern.

Det är viktigt för studenterna att förmedla att de, precis som andra studenter runt om i världen, har drömmar, vänner och fritidsintressen. Och vad de alla hoppas och önskar mest är att ockupationen till slut ska upphöra och att det ska bli fred.

Broder Peter avslutar med att säga att han tror att det blir fred till slut! Även om det tar tid. För att det ska uppnås behövs utbildade och engagerade människor. Och framför allt måste världen ta sitt ansvar gentemot Israel!

Fler rapporter