En kaotisk scen mötte oss i Isfey al-Fauqa den 23 november. En stor skara palestinier, ledda av kvinnor och barn, var där för att protestera mot rivningen av deras nya skola.

De möttes av ett 20-tal israeliska soldater som gång på gång aggressivt tryckte bort folkmassan från skolan. Vi såg soldater fånga in några pojkar som viftade med palestinska flaggor och ryckte av dem flaggorna som förstördes. En 12-årig pojke togs ut ur folkmassan, hölls hårt med huvudet nedtryckt av två soldater och tvingades ner på knä innan han släpptes tillbaka in i folkmassan.

Militär motar barn
Soldater motar protesterande barn. Foto: Kenneth

– Det finns ingen humanitet här. I går kom representanter från FN, Japan, Tyskland och en minister hit. Den internationella närvaron hjälpte inte, för se hur de behandlar oss. Ett mål med ockupationen är att förhindra undervisning för palestinska barn. Dagens händelse är ett bevis på en kriminell handling. Vi färdigställde skolan förra veckan för att erbjuda eleverna en lämplig utbildning i god miljö och för att ge skydd, något som alla elever i världen förtjänar. I morgon kommer stödpersoner hit för barnen och efter denna vildsinta handling ska vi omedelbart sätta upp tält, för inga elever ska ha det så här, säger Yasser Mohammed, utbildningschef i Yatta.

Skolan i Isfey al-Fauqa byggdes under hösten för att förbättra skolgången för barn i åldern sex – tio år från fyra byar i Masafer Yatta, i den södra delen av Västbanken. Bygget finansierades av Save The Children och We World and GVC.
Tidigare fick barnen gå till fots till andra skolor flera kilometer bort. På väg till och från skolorna fick barnen ofta problem på grund av militära övningar i närheten. Barnen säger att soldaterna ofta trakasserade dem och till och med kvarhöll dem så att de kom för sent till skolan.
— Vi är rädda för ockupationen, säger de.

Barn ser hur deras skola rivs
Barnens protester hade ingen verkan. Foto: Kenneth

Den nya skolan fick den 17 november en rivningsorder uppklistrad på ytterväggen, en order som skulle verkställas inom 36 timmar. Överklaganden lämnades in men israeliska högsta domstolen upphävde vid midnatt onsdagen den 23:e november ett föreläggande om att tillfälligt stoppa rivningsbeslutet mot skolan. Undervisningen för de 20 eleverna pågick när militären och maskinerna anlände på förmiddagen samma dag.

Skolan rivs på en och halv timme
Efter en och en halv timme låg skolan i ruiner. Foto: Kenneth

– Den israeliska ockupationsstyrkan kom för att riva skola medan undervisningen pågick och eleverna var inne. De använde ljudbomber för att skrämma barnen och få ut dem från skolan. Armén konfiskerade också möbler från skolan, även elevernas stolar. Den här ockupationen riktar in sig på allt – på våra hem, vår utbildning, vårt vatten, våra solpaneler. De tror att detta kommer att pressa människor att lämna allt så att de kan fördriva dem, så att de kan etniskt rensa Masafer Yatta, säger Nidal Younis, chef för Masafer Yattas lokala råd.

Israelisk militär svarar att de rev en illegalt uppförd byggnad på ett stängt område avsett som militärt övningsfält.

Utbildningschefen och barn med flagga på ruinerna
Yasser Mohammed, utbildningschef. Foto: Kenneth

Dagen efter rivningen av skolan restes ett tält och en mobil toalett installerades, och tre dagar senare kunde barnen komma tillbaka. Men glädjen blev kortvarig, då armén återvände den 6 december och rev och konfiskerade tältet.

Ett tält restes som ersättning för skolan
Efter tre dagar kunde undervisningen fortsätta – ett tag. Foto: Kenneth

Masafer Yatta är ett av flera områden på Västbanken som Israel vill utrymma genom att förvandla dem till militära övningsområden. I Masafer Yatta drabbar det åtta byar med 1200 invånare, varav 500 är barn. Beslutet om utrymningen av byarna har varit överklagat i 20 år, men i maj 2022 avslog högsta domstolen alla dessa. Militär och bosättare tillsammans trappar nu upp den systematiska fördrivningen av palestinier från området genom trakasserier, förstörelse av infrastruktur, konfiskering av bilar och traktorer, kollektiv bestraffning, markkonfiskering och rivningar av hus och av skolor.

Rivningen av skolan är en kränkning av artikel 26 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som Israel har undertecknat.
Israels annekteringen av palestinsk mark och kränkningar av palestiniernas rättigheter strider mot fjärde Genèvekonventionen, vilken Israel har undertecknat.

Fler rapporter