Det händer många incidenter i Jordandalen som vi följeslagare blir kallade till. En av incidenterna som vi får höra om handlar om en 12-årig pojke som blivit gripen av israeliska säkerhetsstyrkor. Trots att den israeliska staten har ratificerat barnkonventionen kan vi som följeslagare vittna om omfattande kränkningar av barn och deras rättigheter.

Det närmar sig jul nere i Jordandalen. Kyrkorna är utsmyckade med julpynt och gröna girlanger. Det står en julgran med färgglada runda kulor mitt i en av rondellerna i Jeriko precis bredvid den blåa moskén. I butiken runt hörnet där vi bor finns det chokladinlindade tomtar och tysk marsipanstubbe. Jag har fått en burk fylld med pepparkakshjärtan från Sverige och jag hoppas på att pepparkakan när jag trycker sönder den ska få tre lika delar så att jag får önska mig något. Men vad hade jag önskat mig? Jag tänker genast på alla familjer vi möter i Jordandalen. Där är önskningarna många och resurserna små. Familjerna efterfrågar om vi kan kontakta olika civilsamhällsorganisationer som kan bistå med solpaneler, vatten, juridisk hjälp och olika former av ekonomiskt stöd.

En av familjerna som vi möter har fyra barn med funktionshinder. Vi har blivit kallade till familjen för att följa upp en incident där en av deras söner, – 12 åriga Ahmad1Ahmad är ett fingerat namn blivit gripen av israeliska säkerhetsstyrkor. Han anklagas för att ha kastat sten mot en israelisk bil. Barnet vi möter i familjens hus gömmer sig bakom sin pappas ben och vi får veta att han kommunicerar med hjälp av teckenspråk. Ahmad har flera funktionshinder däribland epilepsi. Pappan berättar att säkerhetspolisen kom till skolan och ville gripa Ahmad redan på skolgården, men lärarna lyckades avstyra det. Ett par timmar senare dök den israeliska säkerhetsstyrkan upp utanför familjens hus och grep Ahmad på gatan utanför. Ahmad blev frihetsberövad i tre timmar. I tre timmar frihetsberövades ett barn som misstänks för att kastat sten mot en israelisk bil.2För vidare fördjupning om barn i fängelse se: Addameer, Imprisonment of Children, december 2017 och finns tillgänglig här: http://www.addameer.org/the_prisoners/children (senast hämtad den 21 december 2022). 

I närheten av där Ahmad blev gripen av israeliska säkerhetsstyrkor. Foto: Simon
I närheten av där Ahmad blev gripen av israeliska säkerhetsstyrkor. Foto: Simon

Under vårt besök berättar familjen för oss att varje månad söker de tillstånd3Familjen söker tillstånd för att åka till Jerusalem och få medicinsk hjälp som de inte kan få på Västbanken. för att åka från en av byarna i Jordandalen till Jerusalem för läkarvård. Det är kostsamt för familjen att åka till Jerusalem och att köpa medicin till barnen. Föräldrarna frågar oss om hjälp med att hitta organisationer som kan finansiera läkarvård och medicin då kostnaderna för endast medicinen kostar familjen 1000 NIS per månad vilket är omkring 3300 kronor. Förutom epilepsi har ett av barnen gomspalt och alla fyra barnen har talsvårigheter. I byn finns ingen läkare och det händer att ambulans måste tillkallas då barnen hastigt blir sämre på grund av kraftiga epilepsianfall.  

En illustrerad bild av vårt möte med familjen. Illustrerad av: Oskar
En illustrerad bild av vårt möte med familjen. Illustrerad av: Oskar

Önskningarna är många och resurserna är små i Jordandalen. Vad hade Ahmad önskat sig om han hade fått en pepparkaka med tre lika stora delar? Ett slut på ockupationen? En barndom utan konflikt och rädsla för att bli gripen? Eller rätten till att vara barn? Frihetsberövande av barn får enligt barnkonventionens4Staten Israel undertecknade Barnkonventionen den 9 juli 1990, se https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, senast hämtad den 21 december 2022. Enligt ICJ (International Court of Justice) rekommendationer, på engelska kallad ”Advisory Opinion 9 July 2004”, är Barnkonventionen tillämplig även i de ockuperade områdena, det vill säga, Västbanken. Se paragraf 113 i dokumentet: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf, senast hämtad den 21 december 2022.  artikel 37 endast användas som en sista utväg. Enligt barnkonventionens artikel 3 ska alla beslut som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I artikel 24 finns också förankrat att barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Inga av dessa rättigheter har Ahmad tillgång till idag.5 Det finns flera rapporter som skriver om palestinska barn som grips på ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem. Läs gärna Rädda barnens rapport defenceless från 2020: https://press.raddabarnen.se/documents/defenceless-reports-dot-pdf-101061 (Hämtad 2022-12-18).  

 • 1
  Ahmad är ett fingerat namn
 • 2
  För vidare fördjupning om barn i fängelse se: Addameer, Imprisonment of Children, december 2017 och finns tillgänglig här: http://www.addameer.org/the_prisoners/children (senast hämtad den 21 december 2022). 
 • 3
  Familjen söker tillstånd för att åka till Jerusalem och få medicinsk hjälp som de inte kan få på Västbanken.
 • 4
  Staten Israel undertecknade Barnkonventionen den 9 juli 1990, se https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, senast hämtad den 21 december 2022. Enligt ICJ (International Court of Justice) rekommendationer, på engelska kallad ”Advisory Opinion 9 July 2004”, är Barnkonventionen tillämplig även i de ockuperade områdena, det vill säga, Västbanken. Se paragraf 113 i dokumentet: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf, senast hämtad den 21 december 2022. 
 • 5
  Det finns flera rapporter som skriver om palestinska barn som grips på ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem. Läs gärna Rädda barnens rapport defenceless från 2020: https://press.raddabarnen.se/documents/defenceless-reports-dot-pdf-101061 (Hämtad 2022-12-18).  

Fler rapporter