De israeliska bosättningarna i område C på södra Västbanken har på kort tid ökat sitt engagemang i får- och getskötsel. Hjordar har blivit fler och större och det är uppenbart för många palestinier i området att hjordarna inte i första hand är till för att producera livsmedelsprodukter, utan för att användas som ett farligt och effektivt vapen.

Getter är en viktig inkomstkälla
Getter och får utgör huvudnäringen för många palestinier

De flesta palestinier är bönder, fellah, sett ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Till exempel är olivträd, zaatar1 Zaatar: Ordet betyder syrisk oregano. Är en kryddblandning bestående av oregano, timjan, sumak och rostade sesamfrön. Zaatar äts ofta med bröd och olja och används även som smaksättare till te., getter, får och åsnor väldigt starkt förknippad med den palestinska identiteten. Att stjäla, knäcka eller förneka en identitet är en väl använd strategi när det kommer till ockupation och kolonialisering. Så har urbefolkningar hanterats i alla delar av världen, så verkar Putin, så hanteras Tibet av Kina och så jobbas det i Palestina.

Palestinier som lever i område C i på Västbanken är väldigt utsatta. I dessa mestadels torra områden lever de av icke mekaniserat jordbruk och av boskapsskötsel, avskilda från all infrastruktur, inklusive tillfartsvägar, elektricitet och rinnande vatten. De tuffa förutsättningarna förvärras av en extremt svår politisk verklighet.

Vinterregnet är en grundförutsättning för att leva i dessa trakter, eftersom befolkningen i område C inte får borra efter eget vatten eller ansluta sig till befintliga vattensystem. Regnvattnet samlas upp och används för bevattning, för djuren och för hushållet. Fellah lever på marginalen så även mindre klimatförändringar får konsekvenser. Denna vinter har varit ovanligt torr, vilket skapar oro och stress. Under november och december plöjs markerna och foderväxter för boskapen sås. På mer steniga ytor på sluttningarna används ofta åsnor vid plöjning. Större ägor kräver traktorer för att plöjningen ska hinnas med, och det är något som israeliska armén och bosättarna har förstått. Konfiskeringar av traktorer har ökar markant på senare tid och så även stölder av åsnor. Det är ytterligare ett sätt att försvåra livet för befolkningen.

Plöjning sker oftast med hjälp av åsnor
Plöjning med åsnor gäller i svårare terräng, och när traktorn har konfiskerats av militären

När foderväxterna växer till sig på fälten kommer bosättarnas hjordar för att äta sig mätta. Det skapar ilska, förtvivlan och stress, och de palestinska bönderna tvingas sedan köpa dyrt foder. På andra delar av året släpper bosättare in sina djur i olivlundarna, där de äter allt de kommer åt.

Bosättares hjordar härjar i olivlundarna
Bosättares hjordar härjar i palestiniernas olivlundar

Får- och gethjordar ute på bosättningarna och bosättarutposterna i område C är en relativt ny företeelse. Det var under Covid-pandemin som antalet ökade markant och det talas om en medveten strategi för att ytterligare sätta press på palestinierna. Obekräftad information berättar om en israelisk rörelse kallad ”Shepherd Now” (Herdar Nu) som förser bosättningar med får- och getbesättningar, och de hjälper till att rekrytera frivilliga herdar.

Detta har lett till att trakasserierna har ökat och tagit nya former. De unga bosättarherdarna låter hjordarna passera genom gårdar, odlingar och olivlundar, de trakasserar bönderna när de är ute och arbetar på sina marker och de passerar gärna nära barn som är på väg till skolan.

Bosättare trakasserar bönder ute på fälten
Bosättare med sina djur trakasserar bönderna på fälten

Markägarna försöker jaga iväg dessa unga aggressiva bosättare, men de dröjer sig provocerande kvar, fotograferar och filmar för att sedan komma tillbaka gång på gång.

Bosättare är provocerande närgångna
Bosättarna är provocerande närgångna

Som ekumeniska följeslagare2Vad gör vi; www.foljeslagarprogrammet.se på plats fotograferar och rapporterar vi vidare. Men vi märker att vår närvaro provocerar dem, men det hindrar på intet sätt dem från att fortsätta. Tvärtom har de intensifierat sina trakasserier och många palestinska familjer känner sig allt mer pressade. Vi besöker ofta en mycket utsatt familj intill en bosättning. Vi har till och med sovit över hos dem några gånger. Familjens åsnor har stulits, olivträd skövlas, bosättarnas hjordar passerar ofta över gården, bosättare skrämmer dem om nätterna och det eldas bildäck om nätterna på deras mark. Familjen känner sig väldigt pressad och utsatt, och de har någon gång i förtvivlan uttryckt att de inte orkar längre. Nästa dag står de ändå kvar där på gården, och nästa dag, och nästa dag … För de kan inte låta Israel och bosättarna stjäla deras liv, deras historia, deras identitet.

Följeslagare sover ibland över hos trakasserade familjer
Som följeslagare sover vi ibland över hos familjer som är trakasserade
  • 1
    Zaatar: Ordet betyder syrisk oregano. Är en kryddblandning bestående av oregano, timjan, sumak och rostade sesamfrön. Zaatar äts ofta med bröd och olja och används även som smaksättare till te.
  • 2

Fler rapporter