Den palestinska byn Susiya är en av South Hebron Hills största byar i område C, det vill säga under israelisk kontroll. Dess framtid kommer snart att avgöras i israelisk domstol. Jag ville veta mer om byns historia och intervjuade en av de äldre byborna, Zahrya Nawajah. Hon föddes i Al Garitim, cirka fem kilometer österut från Susiya. Där bodde familjen på sommaren, odlade vete och hade bra bete för fåren. I Yatta, några kilometer norrut, hade man fruktodlingar. Men större delen av året bodde man i grottorna i Susiya, ett stenkast från där byn ligger nu.

Zahrya och Muhammed Nawajah besöker gamla Susiya. Sitter framför böneplatsen. Foto: Maria Kileby
Zahrya och Muhammed Nawajah besöker gamla Susiya. Sitter framför böneplatsen. Foto: Maria Kileby

– Där fanns gott om vatten och vi hade ett bra liv där, säger Zahrya. Grottorna gav bra skydd och har varit bebodda i flera generationer. Idag är här en synagoga och en arkeologisk turistattraktion.

Vi följeslagare besökte turistattraktionen. I en av grottorna visades en film om hur man hittade platsen 1986. Filmen visar att man tror att när templet i Jerusalem förstördes år 70 efter Kristus flydde präster hit och fortsatte den judiska traditionen. Men det sägs inget om att här bodde 100 palestinska familjer som tvingades bort.

– Jag kommer inte ihåg att det såg ut så där, säger Zahrya när hon tittade på våra bilder, man har grävt ut mer, murarna ser högre ut. Hon pekar ut var olika familjer bodde och grottan där flera av hennes barn föddes.

Vi frågar hur det gick till när de var tvungna att flytta. Turister hade börjat komma för att titta 1985 och israelerna började gräva.

– Vi välkomnade dem, bjöd på mat och anade inget ont. När vi kom tillbaka från sommarboendet hade de fyllt igen grottorna och förstört byggnader för fåren. Vi rensade och flyttade in igen. Nästa sommar, 1986, stannade några familjer kvar för säkerhets skull. Men israelerna kom, sköt i luften, slog folk, band en man som vägrade lämna och dumpade honom flera kilometer därifrån, berättar Zahrya. Sedan stängslade man in området och ingen palestinier fick komma tillbaka.

Familjerna flyttade till andra sidan vägen, till mark som man ägt sedan ottomansk tid. Zahrya gick en dag och fann grinden öppen. Hon ville hämta lite saker som blivit kvar. Då kom israeler från den angränsande bosättningen med hund och låste in henne. Hotade att hunden nu skulle äta upp henne. Det skrämde inte Zahrya. Hon grävde sig ut under staketet. Efter det blev alla som kom för nära arresterade.

Muhammed Nawajah och sonen Nasser, som nu är byns företrädare, besökte för några år sedan den arkeologiska platsen, köpte biljetter och besökte grottan där Nasser föddes. De blev bortkörda av militär. [1]

Onsdagen den 13 juli kom en busslast med aktivister från Center for Jewish Nonviolence. [2] De hade köpt biljetter för en stor grupp och erbjöd alla från Susiya att följa med. Byborna gick man ur huse och gick in minglande med vänliga judar. Vi samlades vid synagogan och de äldre berättade om livet här med översättning till både hebreiska och engelska. Vi följeslagare kunde därefter dokumentera hur många för första gången återsåg platsen, grottan, där de föddes och glädjen var obeskrivlig. Det var ögonblick jag aldrig kommer att glömma. [3]

I Susiya bor idag cirka 50 familjer. Alla hus i nuvarande Susiya har rivningsorder för att de inte får byggnadstillstånd, så även skolan och kliniken. De flesta husen ser ut att vara tält, temporära boenden. Dock är det ofta cementerade väggar innanför och både kök, vardagsrum och sovrum.

Nasser Nawajah berättar att Susiya ansökt om en så kallad ’master plan’ som gör att de får tillstånd att stanna på sin mark och bygga. Ärendet kommer upp i Högsta Domstolen i Israel den 1 augusti och liksom förra året då detta var aktuellt och blev uppskjutet, är det återigen viktigt med internationell uppmärksamhet. Tills dess får palestinierna inte ansluta sig till vatten- eller elnätet, är ständigt trakasserade av bosättarna, får inte tillstånd att bygga en sten på en annan, borra brunn eller ens bygga en vattencistern. [4]

Bosättningen Susiya med ungefär  1000 invånare lever ett bra liv, med väl utvecklad infrastruktur, djupborrade brunnar, bostäder, hälsovård, gym och skolor. Att bosättningen är illegal enligt internationell lag [5] är inget som hindrar den från att expandera. [6]

Susiya har redan förlorat tre fjärdedelar av sitt land till bosättningen. 2001 blev de åter tvingade bort från sin mark men domstol gav dem rätt att återta den, dock utan att få rätt att bebygga den. Ska de tvingas flytta igen? Att Susiya finns kvar på kartan är enligt en artikel i Haaretz strategiskt viktigt för hela Palestina. [7]

Byn Susiya idag. Foto: Maria Kileby
Byn Susiya idag. Foto: Maria Kileby
1. Video om Nassers Nawajahs besök i sin födelseby, 2012-06-26, hämtad 10 juni 2016 2. Center for Jewish Nonviolence, hämtad 16 juli 2016 3. Palestinierna besöker sin hemby: PHOTOS: Palestinians of Susya return to village they were expelled from, +972 Magazine, 2016-07-14, hämtad 16 juli 2016 4. Fakta om den palestinska byn Susiya: Susiya: a community at imminent risk of forced displacement, UNOCHA, 2015-06-08, hämtad 10 juni 2016 5. IVe Genevekonventionen, artikel 49, hämtad 16 juli 2016 6. Läs mer om Susya settlement: Susya, Nefesh B’Nefesh, hämtad 10 juni 2016 7. Susiya är viktigt ur ett större perspektiv: Stand Up for Sussia and Against Israel’s Demolition of Palestinian Villages, Haaretz, 2016-06-21, hämtad 22 juni 2016

Fler rapporter