I byn Jubbet ad-Dib möts jag av tre färgsprakande kvinnor, skaparna av kvinnogruppen i byn. De bestämde sig för att förändra sin livssituation genom att bygga en grund som kunde ta dem in i det moderna samhället. Tidigare fanns ingen el i Jubbet ad-Dib och inget rent vatten. De flesta av kvinnornas män arbetar långa dagar och har därför inte möjlighet att hjälpa till i byn. Kvinnorna skapade inte bara en ljusare framtid för sig och sina barn utan även en stabilare ekonomi.

 width=
Amina al-Wahash, en av kvinnorna som startade kvinnogruppen i Jubbet ad-Dib.
Foto: Anna-Sara Hjertström

I den isolerade byn Jubbet ad-Dib, omgiven av bosättare mötte jag en stark, positiv kvinnogrupp som driver igenom viktiga projekt som sakta förvandlar samhället. 14 palestinska kvinnor tog initiativet och startade en mini-revolution som har lett till att deras by har utvecklats. Det är ett stort uppdrag att tackla en sådan uppgift, att förändra ett samhälle som saknar el och rent vatten till ett fungerande växande samhälle där det finns en vision om tillväxt och utveckling. Det första projektet kvinnorna tog sig an var elektricitet och solpaneler. Med hjälp av solpanelerna finns det nu tillgång till el 24 timmar om dygnet i Jubbet ad-Dib.
Männen lyckades inte med att skapa det vi skapat, de jobbar alltid för att se till att det finns mat på bordet. De arbetar i Israel, lämnar hemmet klockan 4:00 och kommer hem klockan 19:00, säger Fatima al-Wahash från kvinnogruppen. (1)

Innan byn fick tillgång till el tvättade kvinnorna alla kläder för hand, bristen på ljuskälla begränsade läs och arbetsmöjligheterna på kvällarna. För att styrka kvinnorna i byn fick de alla olika uppdrag i kvinnogruppen, så att de kunde skaffa sig en inkomst, bli en tillgång för samhället och känna att de spelar en viktig roll. Ett av projekten var att skapa en läkarmottagning. Det fanns en liten läkarmottagning sedan tidigare som var otillräcklig, kvinnorna har nu tillsammans skapat en större klinik som bättre täcker byns behov. Ett annat projekt de drev var att öppna en affär. En av de stora fördelarna med att ha en affär i byn är att skolbarnen nu slipper gå tre kilometer för att kunna köpa skolmaterial.
Min personliga dröm är att kunna bygga mitt eget hus, köra min egen bil och säkra mina barns framtida skolgång och studier, berättar Fatima Al-Wahash.

Kvinnoorganisationen startade 2014, när kvinnorna (tillsammans med sina barn) gjorde ett besök hos borgmästaren i Beit Ta’mir, där barnen visade upp flaskor med grumligt vatten i, från sin by. Deras mål var att få en förståelse för hur svår deras situation är utan rent vatten och elektricitet. Ett annat projekt som genomförts tillsammans med Amos Trust var en plantering av en druvodling. Volontärer från Amos Trust planterade tillsammans med kvinnorna plantorna som gavs som en gåva till byn.
Organisationen Amos Trust har funnits i över 30 år, de arbetar i olika länder och ett av dessa är Palestina. Amos Trust arbetar tillsammans med lokala och internationella fredsaktivister, de finns även med som partnerorganisation för olika gräsrotsprojekt, för en rättvis fred, försoning och lika rättigheter för palestinier och israeler.
Tack vare Amos Trust fick varje familj i Jubbet ad-Dib (22 familjer) fem plantor, efter efterfrågan av kvinnoorganisationen. Plantagen ger en inkomst för kvinnorna genom försäljning av vinbladen, medan frukten, druvorna, främst kommer att konsumeras av familjerna i byn. Priset för vinbladen är mycket högre än priset för druvorna. Projektet kom till för att stärka kvinnorna genom en självständig inkomst och säkrare ekonomi. (2)
Kvinnorna i Jubbet ad-Dib är för mig förebilder, de visar hur allt är möjligt. De ger hopp till en ny generation. Det är möjligt att förändra sin situation och ett helt samhälle för kvinnor som står enade för ett och samma mål.

 width=
Följeslagarna på besök i byn Jubbet ad-Dib. Till höger på bilden visas solpanelerna.
Foto: Anna-Sara Hjertström

Fler rapporter