Fatimah vill starta en egen arkitektfirma tillsammans med sin man Marwan. Hon vill återinföra en del element ur den gamla ottomanska och arabiska arkitekturtraditionen. Mashrabiya-fönster ligger henne varmt om hjärtat. Samtidigt pekar hon på problem för Yattas stadsplanering.

 /><figcaption id=Fatimah al-Mahamie, arkitekt. Foto H Jonsson

Fatimah slutförde sin arkitektutbildning för tre år sedan och arbetar nu på en arkitektfirma i Yatta. Hon vill starta ett eget företag tillsammans med sin man Marwan, som är examinerad väg och vatteningenjör.
Fatimah säger att arkitektutbildning länge varit möjlig för kvinnor då arbetet bedrivs inomhus. Numer tillåter traditionen att kvinnor arbetar utomhus och därmed är även andra inriktningar tänkbara. Om arkitekturen i Yatta och på Västbanken säger hon:

– Lådor, lådor, lådor,… vita kuber som kommer från Bauhaus-skolan [1] som den utvecklades i Tel Aviv. Sedan har man lagt till lite bågar, kolonner och terasser från den gamla mellanöstern-traditionen. Yatta har 3000-åriga anor och är som stad en sammanväxning av ett antal kananeiska småstäder.

Fatimah räknar upp al-Karmiel, Zif, Susiya och några till. På några ställen i Yatta finns rester kvar av den arkitektur som utvecklades under den ottomanska eran [2]. Hus av sten med bågar och kupolformade tak som byggdes tätt utan mellanrum. Detta sätta att bygga försvann för ungefär 100 år sedan. Numer byggs det med mellanrum mellan Bauhauspräglade hus.
På frågan om de tak som ser ut att vara inspirerade av kinesiska pagoder säger Fatimah att de kommer från den ottomanska tiden och förekommer över hela Västbanken.
Hon anser att det råder en frånvaro av stadsplanering i Yatta:

– Inom centrala Yatta, dvs A- och B-områden, [3] bestämmer den palestinska myndigheten. Men där finns inga större områden att planera och därför bygger man mera vertikalt. En landägare bygger i stort sett hur han vill. En ansökan skickas in till stadskontoret och några få regler ska uppfyllas. Till exempel att det ska vara minst tre meter från huset till gatan. Idag har alla hus septiska tankar för avloppet men ett centralt system för avloppsvatten planeras. Våra stora C-områden utanför Yatta, till exempel Masafer Yatta, har den israeliska myndigheten kontrollen över och den avslår mer än 90 % av ansökningarna. För de byar inom område C som har en godkänd byggnadsplan så omfattar denna oftast bara en mindre del av byns marker.

Fatimah berättar om familjens direkta erfarenhet av den israeliska ockupationen. För tio år sedan trängde ett stort antal israeliska soldater in i deras hus i Yatta och använde det som bas för övervakning av området. Hon säger att israeliska räder in i stan är vanliga. Den senaste för ett par dagar sedan, då det sköts i luften.
Situationen med en växande befolkning och utan mark att expandera på, gör att Fatimah anser att man också måste bygga lägenhetshus.
Den arkitekturstil som hon själv vill utveckla ska vara baserad på en enkel form av låga hus, till vilka hon vill lägga detaljer ur den islamska traditionen. Det handlar om bågar, pelare och fönster. Hon och Marwan tänker sig dubbla bågar för att få stora spännvidder. Fatimah är särskilt intresserad av att utveckla de arabisk-islamska mashrabiya-fönstren [4]. Dessa burspråk var traditionellt av glas och trä, men hon vill tillverka dem i aluminium och glas, eftersom trä är dyrt och ett besvärligt material i det lokala klimatet. Sådana fönster är visserligen dyrare än de som är vanliga i dagens fastigheter, men hon betonar mashrabiya-fönstrens skyddande egenskaper, att de ger avskildhet och kan innehålla vackra ornament.

 /><figcaption id=Hus från den ottomanska tidens arkitektur. Foto: H Jonsson
1. Bauhaus. En skola för konsthantverk, formgivning och arkitektur som utvecklades i Tyskland 1919–1933 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bauhaus. 2. Ottomansk eran (1516-1918) då de palestinska områdena tillhörde olika provinser i det ottomanska imperiet. 3. Planeringspolitik på Västbanken efter Osloavtalet. ”What is Area C? B’Tselem”, 11 November 2017. Hämtad 2018-08-04 https://www.btselem.org/planning_and_building. 4. Mashrabiya-fönster. En form av burspråk. Ordet ”mashrabiya” kommer från en arabisk rot som avser ”platsen för drickande”. Det åsyftade skärmens huvudfunktion, nämligen ”platsen där man kylde dricksvattnet”. Fönstret gav skugga och en luftström genom gallret som hjälpte till att avdunsta fukten från de porösa lerkrukornas yta och därmed medverkade till att kyla krukorna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mashrabiya.

Fler rapporter