I industriköket på KFUK i Jeriko stärker kvinnor varandra varje dag.
Vi måste jobba på flera fronter samtidigt. Kan vi stärka kvinnor och ungas roll och inflytande i samhället är vi bättre rustade för att få ett slut på ockupationen, säger Nazar Husari Halteh.

 width=
Nazar Husari Halteh är verkställande direktör på KFUK i Jeriko. Foto: Ebba Å.

Nazar Husari Halteh är ingenjör inriktad på mekanik och verkställande direktör på KFUK i Jeriko. Hon var först ideellt engagerad inom organisationen under 16 år och är nu anställd sedan 12 år tillbaka. KFUK i Jeriko fokuserar främst på att främja kvinnors ekonomiska oberoende. Här kan kvinnor ta kurser i marknadsföring, företagsekonomi eller för att bli frisör. Bakverk, dadelpasta, citronjuice, couscous och andra livsmedel framställs både till försäljning lokalt och som catering. Hon berättar om sitt viktiga arbete och erfarenheter.

Jag ser hur kvinnorna totalt förändras. När de börjar hos oss är de ofta blyga. Efter ett tag så pratar de och förhandlar med leverantörer. Arbetet är en slags terapi och ett avbrott från vardagsstressen. Det är väldigt krävande att jobba här men det är den personliga utvecklingen och stödet från de andra kvinnorna som är helande, säger Nazar Husari Halteh.

Jag tror på den här typen av management. Skapa utrymme för en människa att slappna av och utvecklas, då kommer de att göra sitt bästa.

Just vikten av att tjäna sina egna pengar är något Nazar Husari Halteh poängterar.
Om en kvinna är ekonomisk oberoende kommer hon börja kräva fler rättigheter. Hon blir mer självsäker. Utmaningarna är traditionerna här, konservativa, traditionella värderingar. Vi uppmuntrar kvinnor till att ställa upp i lokala val och råd, att engagera sig i sina samhällen och vara en aktiv medborgare.

Utöver kvinnor är verksamheten även inriktad på ungdomar.
Det finns inte heller tillräckligt med utrymme för unga i samhället. Även de måste kräva sina rättigheter och visa upp att de är kvalificerade att ta del av beslutsfattandet på lokal nivå. De 60- och 70-åriga männen måste göra plats för andra krafter, menar Nazar Husari Halteh.

Unga människor har nya sätt att göra saker och nya visioner. De gamla i vårt samhälle har upplevt många svårigheter och vi respekterar deras erfarenheter, men nya idéer måste få komma fram.

Även om det är lokala utmaningar som Nazar Husari Halteh fokuserar på är ockupationen den överhängande kampen.

 Att känna orättvisan är en motbjudande känsla. Du känner dig hjälplös. Allt är kopplat till ockupationen. Den huvudsakliga drömmen är att vara självständig. Först då kan vi ställa ordentliga krav på våra ledare och utvecklas fullt ut. Vi gör vårt bästa, men det är inte alltid enkelt.

 width=
Ris och vinblad på väg till catering. Foto: Ebba Å.

Fler rapporter