Flera gånger har jag passerat förbi butiken där det står Women in Hebron, Kvinnor i Hebron, och pratat med Leila Awawdi som driver den. Leila sticker ut eftersom hon är den enda kvinnliga butiksföreståndaren på marknaden i Gamla stan i Hebron. I butiken finns palestinska klassiska broderier, gärna för en ny marknad i form av till exempel datorfodral.

 /><figcaption id=Homsalan Slemiah, en av kvinnorna som arbetar för Women in Hebron i den gemensamma lokalen i Idhna. Foto: D. Bålman

Denna reserapport börjar dock på en annan plats än i Gamla stan i Hebron. Jag och min kollega bestämde oss en dag för att åka till Idhna utanför Hebron där Women in Hebron har sitt säte. [1]

När vi kommer till Idhna träffar vi grundaren och systern till Leila Awawdi, Nawal Slemiah. I lokalen befinner sig även andra palestinska kvinnor, Nawals unga dotter, en praktikant från Kanada samt en tysk kvinna från ett tyskt företag som handlar med fair-trade produkter.

Nawal Slemiah berättar att hon bildade kooperativet Women in Hebron 2002 och drev det hemifrån i tre år innan de skaffade lokalen i Idhna. Därefter öppnade de butiken i Gamla stan i Hebron år 2006. Women in Hebron ger palestinska kvinnor i byar i närheten av Hebron en möjlighet att få lön för att producera klassiskt palestinskt hantverk, något som tidigare inte var lönsamt. Kooperativet säljer sedan produkterna, förklarar Nawal. Hon visar delar av lokalen som är avsedd för upplärning respektive barnomsorg för barnen till de arbetande. Enligt Nawal använder de fina material och produkterna är fair-trade.

– Vi bryr oss egentligen inte om priset, vi vill ha goda villkor. Gillar du våra produkter köper du dem oavsett, säger Nawal Slemiah.

Det finns flera anledningar till grundandet av organisationen, förklarar Nawal. Kvinnor utan utbildning ges en möjlighet att lönearbeta. Dessutom kan kvinnor jobba hemifrån, där de ofta och traditionellt sett spenderar en stor del av sin tid. Kvinnorna kan vidare få barnomsorg under tiden de arbetar. Sist men inte minst är det för att lindra konsekvenserna av ockupationen.

Jag träffar senare Leila Awawdi i Gamla Stan i Hebron. Hon förtydligar då på vilket sätt ockupationens konsekvenser mildras av Women in Hebron. Många familjer på Västbanken förlorade arbeten och arbetsmöjligheter när gränserna till Israel stängdes efter 1994. [2] Samtidigt försvann möjligheten att i Israel vara del av då redan verksamma liknande organisationer som Women in Hebron.

Själv tänker jag på andra sätt som ockupationen har påverkat kvinnor. Samtliga följeslagare vara i juni till Kväkarkyrkan i Ramallah och lyssnade på Jean Zaru som arbetar med bland annat freds- och kvinnofrågor. [3] Hon berättade om hur hon många gånger hade fått förklarat för sig att jämställdhet är något som måste stå tillbaka tills kampen mot ockupationen är över.

Enligt en rapport från Regeringskansliet dominerar patriarkala strukturer det palestinska samhället. Detta tar sig till exempel uttryck i få förvärvsarbetade kvinnor, diskriminerande familje- och straffrättslig lagstiftning samt få kvinnor i ledande ställning. [4]

Mot denna bakgrund tycker jag att det är intressant vad Leila Awawdi menar är det bästa med Women in Hebron:

– Det ger kvinnorna en god känsla att tjäna egna pengar istället för att vänta på att någon ska ge dem det. Dessutom skapas goda relationer mellan kvinnorna.

Samtidigt lyfter Leila upp samma svårigheter som alla butiksinnehavare jag pratat med har berättat om:

– Turister tror att det är farligt i Hebron. De föredrar istället att åka till Jerusalem eller Betlehem.

Leila säger till mig att hon hoppas att det ska bli bättre. Hon arbetar varje dag och det krävs givetvis en viss lönsamhet. Själv hoppas jag också att fler ska ta sig till Hebron och dess kulturella skatter och trevliga möten.

 /><figcaption id=Leila Awawdi framför Women in Hebrons butik i Gamla stan i Hebron. Foto: D. Bålman
1. Här finns ytterligare information om Women in Hebron Hämtad den 14 september 2017 2. Se till exempel Human Rights Watch, Israel – Israel’s Closure of the West Bank and Gaza Strip, July 1996, Vol. 8 No. 3. Hämtad den 18 september 2017 3. Här finns ytterligare information om Jean Zaru. Hämtad den 18 september 2017 4. Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina, s. 18. Hämtad den 14 september 2017

Fler rapporter