Genom ett snötäckt landskap börjar vår resa till Jayyous, en liten by med drygt 3000 innevånare. Vi är fyra stycken som ska vara följeslagare tillsammans i tre månader, vi kommer från Sydafrika, Schweiz, Norge och Sverige.

Vägen till Jayyous slingrar sig fram genom det vackra landskapet, en av anledningarna till att det slingrar sig är att vi inte får åka på alla vägar eftersom vi åker med en palestinsk buss. Dessutom är en av vägarna avspärrad med sten och jord så vi får åka en lång omväg. Vägspärrar, jordbruksgrindar, soldater och poliser är något som är vardag för alla människor på Västbanken och det är något som vi kommer att dela med dem endast några månader. Ju mer jag ser och får berättat ju svårare har jag att förstå meningen med alla dessa vägspärrar och hinder.

Andra dagen i Jayyous åkte vi till en demonstration utanför byn. Det är en lekplats som har byggts för att barnfamiljer i området ska kunna koppla av och glömma ockupationen när de har en ledig dag. Lekplatsen har finansierats av bl.a USAID (United States Agency for International Development) och YMCA (Young Men´s Christian Association) och var i princip färdigbyggd i februari 2006 när halva området revs av israeliska försvaret. Den andra halvan hotas nu att förstöras av bulldozrar den 15 mars. Lekplatsen är byggd på privat palestinsk mark men byggnadstillstånd från israeliska myndigheter saknas. Många lekande barn, föräldrar, israeliska och palestinska fredsaktivister har samlats denna soliga dag for att protestera mot rivningen av det som finns kvar av lekplatsen. Jag hoppas och önskar av hela mitt hjärta att vi inte behöver vara där den 15 mars.

Fler rapporter