I går då Sten-Åke Mollmyr, följeslagare från Karlstad, och jag var på hemväg från ett tidigt övervakningsarbete blev vi uppringda av övriga i vårt team som berättade att det varit husdemolering utförd av israeliska soldater i byn Saida norr om Attil. Vi blev hämtade med bil av kamraterna och for till Saida. Vid infarten till byn mötte vi en israelisk militärkolonn bestående av 9 militärfordon, mest jeepar och mellan dessa fanns två trailers på vilka fanns en schaktmaskin och en bulldozer på band. Dessutom fanns en ambulans inne i konvojen

Vi fortsatte framåt, chauffören frågade flera gånger andra trafikanter efter vägen till vårt mål och så fick vi se kanske ett hundratal människor som fanns på gatan och på resterna av ett raserat betonghus. Jag fick ganska snart kontakt med en universitetslärare från Ramallah som berättade att han befunnit sig i sina föräldrars hus ca 100 meter från det raserade huset. Han fortsatte att berätta hur de israeliska soldaterna hade kommit in i byn strax före klockan 04.00 på morgonen. De hade genom högtalare ropat att alla i huset skulle komma ut och detta hade skapat viss förvirring i byn eftersom det inte stod klart vilket hus de ville att alla skulle gå ut ur. Men så gick husägaren med hustru, 20-årig dotter och 11-årig son ut. Han fick klä av sig för att bevisa att han inte bar vapen eller självmordsväst med sprängmedel på kroppen. Från hans hustru fick vi veta att maken därpå förts bort med handbojor och förbundna ögon.

Kvar inne i huset fanns en medlem av Islamiska Jihad[1], en 27-årig man från grannbyn Attil. Han vägrade komma ut och var beväpnad med kalasjnikov och en hemmagjord handgranat. De israeliska soldaterna sköt automateld mot huset och mannen därinne sköt enstaka skott mot israelerna fram till klockan 06.30 då en israelisk prickskytt från angränsande hustak dödade mannen med ett skott då han befann sig i övervåningen längst upp i en trappa som han då föll utför. Därpå tog de israeliska soldaterna först fram schaktmaskinen och sedan bulldozern med tryckluftshammare som hackade sönder främre delen av husets två våningar. Vi kunde se hur mat och pastamaskin stod på en köksbänk i en del där taket inte rasat in.

Från den israeliska fredsorganisationen B´tselems utredare på plats fick vi veta att husägaren antagligen kommer att få ett flerårigt fängelsestraff för att ha låtit den dödade uppehålla sig i hans hus. Husägaren har under 20 års tid byggt till och inrett huset, p.g.a. av svaga ekonomiska resurser i etapper. Nu kommer han antagligen inte ha råd att återuppbygga huset eftersom han som så många andra palestinier är arbetslös. Vidare berättade utredaren att byn Saida är en populär tillflyktsort för av israeliska militären eftersökta personer, eftersom byn ligger på en höjd med utsikt över slättlandet runt omkring vilket gör att man på långt håll kan se israeliska militärkolonner närma sig. Det nu demolerade huset är det sjätte i byn som förstörts av israeliska armén under senare år. Utredaren från B’tselem berättade att i byn som bara har ca 3 000 invånare har israeliska armén sedan år 2000 dödat 22 av byns innevånare och fem från andra byar som uppehållit sig i byn. Den man som i dag dödades ingår alltså i den sistnämnda kategorin. Utredaren berättade vidare att 35 av byns innevånare sitter i israeliska fängelser.

Vi lämnade byn och då vi passerade Attil såg vi begravningsprocessionen för den dödade mannen som bars på bår utefter gatan omgiven av Islamiska Jihads svarta fanor och Fatahs gula fanor. Jag kunde inte se Hamas gröna fanor trots att det partiet fått flest röster vid parlamentsvalet på Västbanken för ca två år sedan. Idag har vi på f.m. närvarat vid en demonstration anordnad vid jordbruksporten Deir Al-Ghusun. En jordbruksport, eller Agricultural Gate på engelska, är en öppning i muren med grindar som normalt fyra beväpnade israeliska soldater låser upp tre gånger per dag och låter bönder passera genom en timma åt gången om de har passertillstånd. Ett 60-tal bönder demonstrerade för att få passera till sin mark på andra sidan av den mur israeliska armén här byggt två kilometer in på palestinskt område.

Jag pratade med en bonde som förlorat 15 000 – 20 000 kvm mark därför att muren byggts på hans mark. Sedan muren, vilken fördömts av internationella domstolen i Haag, byggdes år 2002 har färre och färre palestinier fått tillstånd att passera genom den till sin egen mark. Om en bonde inte på tre år kan bruka sin mark kan den enligt en gammal ottomansk lag konfiskeras och detta händer alltför ofta. Borgmästaren som företrädde bönderna lovades av en företrädare för den israeliska myndighet som delar ut tillstånd till bönderna för att få passera till sin egen mark att det skall bli ett möte på söndag då fem bönder som inte fått tillstånd skall få närvara. Jag återkommer om två veckor med ytterligare rapport.

[1] Islamic Jihad är en palestinsk organisation som sedan mitten av 1980-talet förespråkar väpnad kamp för Palestinas frigörelse.

Fler rapporter