I samtal med Ruth Hiller – en av grundarna till den israeliska fredsorganisationen New Profile – blir vi introducerade till det komplexa system som byggts upp i staten Israel, där militär är lika med trygghet och säkerhet. Effekterna av en militarisering i samhället blir allt tydligare i social media som sprids till nationens ungdomar och som sätter standarden för vad som är manligt och kvinnligt.

Reklamskylt för kalsonger i Israel. Visar hur mannen är stark som militär, och kvinnan åtrår mannen och hans maskulinitet.

New Profile är en israelisk organisation som syftar till att avmilitarisera det israeliska samhället och som kämpar för att ockupationen av Palestina ska avslutas. De frivilliga inom organisationen är övertygade om att ”det israeliska samhället inte behöver vara militariserat och att den romantiserade bilden av militären skadar mer än den gör nytta”.(1)

Halvvägs igenom våra tre månader fick alla följeslagare chans att lyssna till en av grundarna av New Profile, Ruth Hiller, som berättade om hur det var då hennes son valde att bli pacifist vid 16 års ålder och de motgångar som familjen mötte, både från den israeliska staten men även från omgivningen. I Israel gör man militärtjänst i två eller tre år, beroende på om du är kvinna eller man.(2) Militären i Israel kallas för Folkets armé. (3)

I ett militariserat samhälle där militära handlingar är glorifierade och värnplikten är ansedd att vara en ära, är det trots allt tiotusentals unga män och kvinnor som väljer att inte delta i den israeliska armén. Det finns alla möjliga orsaker till att endast ungefär hälften av de berättigade medborgarna tar värvning och att fler avslutar sin tjänst för tidigt. Att undvika värnplikt är en komplicerad fråga, får vi höra av Ruth Hiller, och att vägra genomföra värnplikten leder till förhör och i många fall ett fängelsestraff. Många av de ungdomar som New Profile möter berättar att de hellre tillbringar sex månader i fängelse än tre år i militären. Dock drabbas de av repressalier med exempelvis att skaffa ett arbete och en lägenhet efter detta val. Vid arbetsansökningar är det allt vanligare med fotnoter om att arbetssökande endast är aktuella ”efter militärtjänst”, vilket innebär att en andel av populationen blir exkluderade.

Reklamskylt för kalsonger i Israel. Visar hur mannen är stark som militär, och kvinnan åtrår mannen och hans maskulinitet.

Enligt New Profile leder militarismen till starkt fokus på säkerhet, och militärens normer och värderingar genomsyrar och dominerar det civila samhället, allt ifrån utbildningssystem till arbetsmöjligheter. Integration i samhället är villkorat med militärtjänst, där krig är oundvikligt. Militarismen normaliseras i medborgarnas närvaro genom krigsminnessaker i parker; gator blir namngivna efter stora krig eller generaler; beväpnade soldater närvarar på gatorna och att göra värnplikt blir en social plikt som inte ska undvikas. Det skapar även en mentalitet om att andra nationer är antingen för eller emot dem.

Ur mitt perspektiv, som inte ofta rör mig i närheten av militär, blir jag chockad över hur vanligt det är att se militärer ute på stan i västra Jerusalem eller i Israel. Jag möter dem på gatan, i affären, i rulltrappan, på stranden och på bussen eller i köpcentret. Kvinnor och män beväpnade med vapen är en vanlig syn.

Ruth Hiller likställer rollen som en israelisk medborgare med att vara militär:

”The role we are given as Israeli members” – Ruth Hiller.

I media används militära termer för att beskriva händelser i Israel samtidigt som det blir enklare att influera samhället och dess inställning till ockupationen på Västbanken och i Gaza. Att skapa en trygg och säker tillvaro blir viktigare för politiker istället för att gå till roten av problemet för att se de bakomliggande faktorerna. Kritik mot nuvarande militära politik är näst intill obefintlig och organisationer som New Profile, arbetar och får ofta höra att de inte är äkta israeler och att de sviker sitt land då de inte vill medverka till att förlänga ockupationen av Västbanken och isoleringen av Gazaremsan.

De gånger då jag har hamnat i samtal med militären på Västbanken som patrullerar gatan utanför en palestinsk skola där vi observerar har jag blivit mött med argumenten att militären är närvarande för att skapa trygghet, men, trygghet för vem frågar jag ?

New Profile arbetar med tron att den militära närvaron inte bara är skadlig för det palestinska samhället, utan att det även är viktigt att inse att det israeliska samhället genomsyras och förändras av den ständige militära närvaron. Därmed menar organisationen att ockupationen medför skador för båda sidor i konflikten.

1. New Profile. 2. Defence Service Law (Consolidated Version), 5746-1986. Lagen om Tjänstgöring kräver att män ska tjäna tre år i militären och kvinnor under en period på 20 till 21 månader. 3. Stuart A. Cohen. The Israel Defense Forces (IDF): From a ”People’s Army” to a ”Professional Military”-Causes and Implications. Department of Political Studies, Bar-Ilan University, Israel. BILDER: 1. Reklamskylt för kalsonger i Israel. Visar hur mannen är stark som militär, och kvinnan åtrår mannen och hans maskulinitet. New Profile. 2. Västra Jerusalem- en vanlig syn är beväpnade värnpliktiga. C. Heberlein.

Fler rapporter