Den 22 september 2009 korsade Mohammed Othman Allenby Bridge över gränsen från Jordanien till Västbanken. Där arresterades han av israelisk militär som höll honom i över tre månader under så kallat administrativt förvar. [1] Det betyder att man hålls i förvar utan vare sig rättegång eller dom. Den 13 januari släpptes han, utan att ha fått kännedom om anklagelserna mot honom.

Mohammed är en människorättsaktivist från Jayyous och drivande bakom kampanjen “Stop the Wall”. Han förespråkar ickevåld och fredligt motstånd. Mohammed har aldrig tidigare arresterats eller begått något brott. När han arresterades vid Allenby Bridge var han på väg hem efter en framgångsrik resa till Norge. Han träffade där den norska finansministern och representanter för Norska Statliga Pensionsfonden, som bara två veckor före hans arrestering meddelade att pensionsfonden beslutat att avsluta sitt 5.4 miljoner USD stora innehav i Elbit, ett israeliskt företag som förser muren med säkerhetsutrustning.

Sedan 1967 har över 700 000 palestinier arresterats av israelisk militär – cirka 20 % av dagens palestinska befolkning. Om man tar med i beräkningarna att majoriteten är män betyder det att nästan 40 % av alla palestinska män någon gång arresterats. [2] “Förr eller senare blir man arresterad”, säger Waleed, en nära vän till Mohammed. “Det är bara att vänta”. Många gånger har han gått och lagt sig med kläderna på då han varit säker på att “ikväll är det dags, ikväll kommer de”.

Waleed är 31, arbetar vid Bir Zeit universitet och är ordförande för välgörenhetscentret i Jayyous. Han var tidigare involverad i “Stop the Wall”-kampanjen men har inte varit aktiv sedan mer än ett år tillbaka. Trots att han inte anklagats för något brott, precis som Mohammed, är risken för att bli arresterad alltid närvarande.

De senaste fyra månaderna har 14 personer som är involverade i “Stop the wall”-kampanjen och liknande aktiviteter blivit arresterade. “Israels arrestering av så många människorättsaktivister på sistone sänder ett tydligt budskap — Israel tolererar inte något motstånd överhuvudtaget”, säger Waleed. “Vi får helt enkelt inte lov att motsätta oss ockupationen även om det är fredliga protester.”

För tillfället sitter 6 831 palestinier i israeliska fängelser. [3] Denna statistik inkluderar inte de palestinier som anklagas för kriminella handlingar. 278 av dem hålls i administrativt förvar. På dagen eller strax innan domen löper ut kan ordern om administrativt förvar förnyas. Denna process kan fortsätta i evighet.

Den ständiga risken för att bli frihetsberövad påverkar hela samhället. Förutom rädslan för att finnas på fel plats vid fel tidpunkt måste man alltid vidta försiktighet för att inte verka misstänkt. Även en alldeles oskyldig handling kan direkt dra till sig misstanke, något Waleed nyligen fick erfara. Waleeds bror Nidal bor i Nässjö och tänkte komma på besök förra veckan. På grund av komplikationer som uppstod när Nidal försökte komma in på Västbanken blev Waleed tvungen att åka till Jordanien. Israelisk militär, som kontrollerar Västbankens gränser, sa att Nidal behövde ett särskilt tillstånd för att komma in, trots att han har palestinskt ID-kort. Han kunde åka in på sitt svenska pass men då var han tvungen att ge upp sitt palestinska ID. Waleed reste till Jordanien för att hämta sin brors palestinska ID-kort och åkte tillbaka till Västbanken för att där ansöka om ett inresetillstånd.

Waleeds resa fram och tillbaka över gränsen inom 24 timmar var tillräckligt för att väcka misstanke, och vid hans återvändande fick han en kallelse till förhör. “Om tre dagar ska jag infinna mig vid en israelisk militärbas här i närheten”, säger han långsamt. Det var så Mohammed blev arresterad, vid gränsen, med kallelse till förhör efter några dagar. “Om de arresterar mig så får jag i alla fall möjlighet att träffa många av mina vänner i fängelset som jag inte sett på länge” säger han sarkastiskt. Men i nästa andetag utbrister han förtvivlat “Allt detta på grund av ett problem som de [Israel] har skapat från första början. Vem har någonsin hört talas om att en person med ID-kort utfärdat i det land där han föddes har problem att återvända till sitt land, samtidigt som en person med helt annan nationalitet är välkommen utan frågor? De försöker göra allt så svårt som möjligt för oss.”

I allt detta mörker finns ändå något positivt. “Alla dessa arresteringar betyder ju att det funkar. Om inte Israel var rädda för vårt ickevåldsliga motstånd och vårt arbetes inverkan på den internationella opinionen så hade de ju inte behövt arrestera oss. Våra informations- och protestaktiviteter börjar långsamt få effekt. ”Många antar också att Mohammeds frisläppning är resultatet av internationell uppmärksamhet och yttre press på Israel. Efter intensiva brevkampanjer och medial uppmärksamhet har administrativ förvaring och fängslandet av människorättsaktivister blivit en fråga på den diplomatiska agendan. Bland annat så har både svenska, brittiska och amerikanska diplomater varit närvarande vid flera av människorättsaktivisternas rättegångar. “Vi måste bara fortsätta med precis det vi gör, nu när vi börjar se effekterna”, säger Waleed. “Jag hoppas bara att vi är tillräckligt många och tillräckligt tålmodiga.”

 

[1] Administrativt förvar är tillåtet under internationell lag, men bara under särskilda omständigheter. Då  denna åtgärd skadar den rättsliga proceduren och risken för utnyttjande är stor finns strikta restriktioner för dess användande under internationell rätt. Administrativt förvar får endast användas i extrema fall, som sista utväg för att förhindra fara som inte kan förhindras med mindre skadliga medel. För mer information om administrativt förvar (administrative detention), och särskilt Israels användande av denna procedur, se organisationen B´Tselems hemsida http://www.btselem.org/English/Administrative_Detention/ [2] http://addameer.info/ [3] http://www.btselem.org

Fler rapporter