I ett samhälle som är så djupt militariserat som det israeliska är det inte lätt att ifrågasätta det som ses som livsavgörande för den israeliska staten – armén. Ändå finns det ett ökande antal israeler som vill ha ett annorlunda samhälle, ett samhälle som inte är genomsyrat av det militära. ”Vi är som myggor som surrar om detta budskap för att jag vet att det finns många som tror som vi”, säger Tal Haran, en av medlemmarna i Ny Profil.

Det började med två grupper av kvinnor som träffades och hade samtal om armén, kvinnor och militarisering. De hade alla olika bakgrunder, men en sak förenade dem: de var alla trötta på den djupa militariseringen av deras land. 1998 bestämde de sig för att bilda den första anti-militaristiska organisationen i Israel. För någon som bor i ett land utan mycket krig och konflikt kan denna typ av organisation verka okontroversiell, men i Israel är det extremt radikalt. Tal förklarar varför:

– Militarisering har framställts som livsnödvändig, en möjlighet för Israel att existera. Förintelsen var det ultimata beviset på att om judar inte beväpnar sig och blir ett land med militär makt så verkar det inte som om världen kommer att låta oss att fortsätta att existera. Därför är det bäst att vi gör något åt det, säger Tal.

Tal, Miriam och Ronnie i Ny profil
Tal, Miriam och Ronnie i Ny profil

Alla israeliska medborgare, både män och kvinnor, blir kallade till värnplikt när de är 16 år. Två år senare börjar de sin tjänstgöring i armén. I allmänhet tjänstgör män tre år i armén och kvinnor två år. Tills männen är 45 år gamla blir de kallade till att tjänstgöra cirka en månad per år som reservister. Militärtjänsten är inte bara tidskrävande för israeler. Armén är också något som påverkar en stor del av övriga samhället. Två exempel på detta är att en av de största radiokanalerna i Israel är ägd av armén och att foton på soldater ofta används i reklam och i utbildningsmaterial.

– Israeliska barn uppfostras till soldater redan från förskolan, säger Ronnie Barkan, en Ny Profil medlem i trettioårsåldern.

Ett av exemplen på detta är traditionen i förskolan att skicka godis till soldater på högtider. Ny Profil medlemmar har försökt att få föräldrar att kanske fråga förskoleläraren om godiset inte kan skickas till barn på sjukhuset istället för till soldater i fält. Men till och med detta lilla motstånd mot militariseringen är svårt i Israel.

– Du förstår, vi är fortfarande i startgroparna. För oss är det som att gå in i en kyrka och börja skrika och svära mot korset eller nåt sånt. Bara att säga något sånt här är mot det heligaste av det heliga; armén, som vår hela existens vilar på, säger Tal.

Tal är inte främmande för armén. Hon föddes i Israel två år före självständigheten och hennes pappa var en underjordisk soldat i en extrem judisk självständighetsgrupp som slogs mot britterna.

– Armén har format mitt liv, säger Tal. Jag var ett mycket militariserat barn.

Tal har tjänstgjort i armén under två krig, både 1967 och 1973. – Jag ifrågasatte inte det då, säger hon. Efter hennes tid i armén började hon med konststudier, blev en danserska och flyttade utomlands. Tid och avskildhet från hennes hemland gjorde att Tals åsikter långsamt förändrades och en politisk medvetenhet väcktes. Hon förändrades ännu mer av hennes deltagande i Ny Profil.

För Miriam Hadar, en kvinna i 40-års åldern, var det annorlunda. Eftersom hon föddes och växte upp i Holland blev hon inte rekryterade av armén.

– Trots detta hittar jag massor av tillfällen för att vägra, säger Miriam.

– Som att uppfostra en militärvägrare i huset, replikerar Tal och skrattar.

Hon refererar till Miriams son Micha som är 18 år gammal och på väg att bli rekryterad i armén. Miriam berättar en historia om hur Micha förra året erbjöds att gå en frivillig kurs i skolan kallad ”Introduktion till armén och familjeliv”. Miriam gick för att prata med läraren för att ifrågasätta varför de hade en kurs som denna. Hon erbjöd istället att själv komma och berätta om Ny Profil, men skolan vägrade att släppa in henne.

– Jag har inga illusioner om att jag kan förändra deras sinnen, men jag tror att droppe efter droppe kan urholka stenen, säger Miriam.

Ronnie gick med i armén efter flera år av tvekan.

– Jag hade känslan av att jag skulle vara en parasit om jag inte var i armén, säger Ronnie. Men när jag hade beslutat att lämna armén så försvann hela denna föreställning om att vara en parasit rätt framför mina ögon. Sen det ögonblicket hade denna tanke ingen mening för mig överhuvudtaget, säger han.

Han var beredd att sitta i fängelse för sin vägran men han hade en medkännande kvinnlig officer som hjälpte honom. Till slut blev han frikallad på grund av diagnosen ”personlighetsklyvning”. Det ska tilläggas att i Israel är det många som blir frikallade från armén på grund av psykiatriska diagnoser, utan att de är sjuka i verkligheten. Detta hände i Ronnies fall. Ny Profil är inte den enda organisationen som stödjer rätten till militärvägran, men de har ett unikt sätt.

– Vi konfronterar inte bara den nuvarande situationen, utan också historien, säger Tal. Israel har inte uppfunnit militarisering men vi har varit mycket duktiga elever.

Ny profil vill också utmana det militära tänkandet.

– I det normala israeliska militära sinnet agerar du snabbt, starkt och elegant. Vad vi försöker säga i Ny Profil är att låt oss inte försöka hitta lösningar. Låt oss börja med att ifrågasätta vårt förflutna. Låt oss börja med att ifrågasätta axiomen. Om ockutionen, om Gud vill, skulle hävas imorgon och armén blir nedrustad, kommer vi inte att ha börjat att avmilitariseras. Det handlar inte bara om armén. Armén är ett symtom, säger Tal.

De flesta organisationer, även de som jobbar för vägran i den israeliska armén, är inte redo att utmana de israeliska axiomen, till exempel sionismens idé.

– De vill spara kakan och samtidigt äta upp den. De vill ha fördelen med att vara dominanta män, men samtidigt vill de ha ett rent samvete, säger Tal. Även i fredsrörelsen i Israel finns det knappt någon analys eller diskussion om vad som hände vid Israels skapelse. Ny Profil är en av de extremt få organisationer som vill prata om problemen som rör bildandet av deras land.

– Hela staten Israel föddes genom Nakban (betyder Katastrofen och är begreppet palestinier använder om kriget 1948). Trots detta uppfostras vi att se armén som en källa av stolthet, säger Ronnie.

Tal, Miriam, Ronnie och ett 40-tal aktiva medlemmar i Ny Profil kämpar för att förvandla Israel från ett militärt till ett civilt samhälle. Starka kulturella och politiska krafter går emot dem. I ett land med talesättet ”Armén kommer att göra en människa av dig” är det inte lätt att få fram ett budskap av feminism och anti-militarism. Trots detta kommer medlemmarna i Ny Profil att fortsätta att surra sitt budskap som envisa myggor. Även om de och andra krafter för fred är få i deras land så har de börjat få mycket bra feedback från människor.

– Från de svar vi får från vår hemsida är det många människor som svär åt oss och kallar oss förrädare. Men idag får vi fler och fler svar som säger saker som till exempel: ”ni gör ett heligt arbete”, säger Tal innan vi skiljs åt.

Artikeln ovan på engelska.

Fler rapporter