Kuperat landskap, fårhjordar på sluttningarna, gröna dadelpalmer och en färgsprakande solnedgång bakom bergen mot Jerusalem. Men Jordandalen är mer än vad som först möter blicken. Vid en mer noggrann titt ses spår av ett uppdelat och ockuperat område med lokala samhällen som dagligen ställs inför stora utmaningar.

 width=
Fårhjord med militärt övningsområde till vänster och bosättning i bakgrunden. Foto: Josefin

Det är en hisnande färd ner från Jerusalem till Jordandalen. Min första resa härom veckan gjorde ett starkt intryck. Det kändes som vi rusade ner för kullarna och det slog snabbt lock för öronen. Plötsligt öppnade landskapet upp sig och det gick att skymta Döda havet till höger, Jordanien rakt fram och Jeriko till vänster. Som resenär skulle jag kunna nöja mig här, med att beundra den vackra naturen och besöka bibliskt historiska platser som Jordanfloden där Jesus blev döpt eller berget där han frestades.

Som följeslagare har jag däremot under mina första veckor i Jordandalen sett helt andra sidor. Mitt team reser dagligen ut i dalen och träffar personer som på olika sätt påverkas av ockupationen av Västbanken. Vi rapporterar om incidenter där mänskliga rättigheter kränkts och vi hoppas att vår internationella närvaro ska kunna ha en lugnande effekt. Till exempel följer vi tre dagar i veckan herdar som har sina marker nära bosättningar och riskerar trakasserier från bosättare när de vallar sina hjordar.

Jordandalen kan tyckas vara en lugnare plats som till skillnad från Gazaremsan sällan hamnar i strålkastarljuset. Ändå är ockupationen och dess konsekvenser tydliga. Området är ett lapptäcke av israeliska bosättningar, militära områden, naturreservat och palestinska samhällen. Som en följd av Oslo-avtalet på 1990-talet delades Västbanken upp i tre områden: A, B och C [1]. Ungefär 90 procent av Jordandalen tillhör område C, vilket betyder att området är under israelisk kontroll både säkerhetsmässigt och administrativt. Förutom Jeriko finns det enstaka öar där den palestinska myndigheten helt eller delvis styr (område A respektive B) [2]. Det är iögonfallande att röra sig mellan dessa områden och mötas av stora röda vägskyltar som varnar israeliska medborgare för inresa i område A.

De palestinska samhällena i område C möter en rad som svårigheter som restriktioner för tillgången till land, vatten, skolgång, trakasserier från bosättare och husrivningar [3]. En av de första sakerna de personer vi möter nämner är hur de får sitt vatten och svårigheterna med att få tillräckligt mycket av denna livsnödvändighet. Palestinska samhällen har svårt att få tillstånd att bygga egna brunnar och måste betala dyrt för att få köpa in vatten. Vid sidan om detta är Jordandalen ofta utsatt för militära övningar som bland annat innebär att familjer tillfälligtvis måste evakuera sina hem. Det är i princip omöjligt att få tillstånd att bygga och många har rivningsorder för sina bostäder. Mellan 2006 och 2017 fick nästan 3 000 palestinier sina hem rivna [4].

Jordandalen har mycket skönhet men också motsättningar. När jag idag reser i området ser jag tydligt de skarpa kontrasterna mellan bosättningarna med vackra hus och gröna odlingar, och små samhällen med enklare tältbostäder, vatten- och elanläggningar. Det som framförallt märks är skyltar som varnar och separerar. I kommande rapporter kommer jag att gå djupare in på olika utmaningar men också möjligheter till fred som finns i området.

 width=
Vägskylt som varnar för inresa i område A. Foto: Josefin

1 Diakonia, Occupied Palestinian Territory. https://www.diakonia.se/en/IHL/where-we-work/Occupied-Palestinian-Territory/History-and-Context/ Hämtat 2019-11-14.
2 B’tselem, the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. The Jordan valley, 2017-11-11 https://www.btselem.org/jordan_valley, Hämtat 2019-11-14
3 Sidas humanitära krisanalys för Palestina 2019. 2018-12-17. https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/how-we-work/humanitarian-aid/hca-2019/hca-palestina-2019.pdf Hämtat 2019-11-14
4 B’tselem, the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. The Jordan valley, 2017-11-11 https://www.btselem.org/jordan_valley, Hämtat 2019-11-14

För kartor över uppdelningen av Jordandalen se:
OCHA. West Bank Access Restrictions, Jericho, July 2018. https://www.ochaopt.org/sites/default/files/wb_closure_10_0.pdf
OCHA. West Bank Access Restrictions, Tubas, July 2018 https://www.ochaopt.org/content/tubas-access-restrictions-july-2018

Fler rapporter