Välkomna till Jordandalen, med vyer som får en glömma bort att man befinner sig på militär ockuperad mark. Utan att känna till kontexten i Jordandalen, skulle det vara svårt att märka att man befinner sig på mark som befinner sig under en militär ockupation. Som följeslagare i Jordandalen påminns man konstant om ockupationens konsekvenser och hur den påverkar dem som lever under den. 

Vy med utsikt över Jordanien i horisonten. Fotograf: Tobias Persson
Vy med utsikt över Jordanien. Foto: Tobias

Jordandalen utgör cirka 30 procent av Västbanken. Efter Oslo-avtalet 1995 delades Västbanken in i tre typer av områden, A, B och C.  

Område A placerades under den palestinska myndighetens militära och civila kontroll. 

Område B placerades under delad palestinsk och israelisk kontroll. 

Område C, som utgör mer än 60 procent av Västbanken, placerades under total israelisk militär och civil kontroll.1Ord och begrepp – Följeslagarprogrammet (foljeslagarprogrammet.se) 

Nästan 90 procent av Jordandalen består av område C. De palestinska samhällena i område C möter en rad svårigheter som restriktioner för tillgången till mark, frihet att röra sig fritt, tillgång till vatten, skolgång, trakasserier från israeliska bosättare och husrivningar. 

Utsikt över Jordandalen.
Utsikt över Jordandalen. Foto: Tobias

Marken i Jordandalen är väldigt bra för jordbruk då marken är väldig bördig, vilket skulle kunna vara en enorm resurs för utveckling av Västbanken. Tyvärr är inte så fallet, istället exploaterar Israel nästan hela Jordandalen och norra Döda havet för sina egna behov och hindrar palestinier från att komma in i eller använda större delar av Jordandalen: vare sig det är för konstruktion, anläggande av infrastruktur, boskapsskötsel eller jordbruk.2 http://The Jordan Valley | B’Tselem (btselem.org)

Inte bara exploaterar Israel Jordandalen för sina egna behov, deras jordbruk i Jordandalen strider mot internationell rätt. Enligt internationell rätt får en ockupant inte bygga permanenta bosättningar, göra permanenta förändringar eller exploatera naturresurser i de ockuperade områdena. Personer som härstammar från de ockuperade områdena får inte heller utsättas kollektiva bestraffningar eller våld, deras privata egendom får inte heller konfiskeras.3 http://The Occupied Territories and International Law | B’Tselem (btselem.org)  

Västbanken har varit ockuperat av Israel sedan 1967 och det bor idag mellan 600 000 och 850 000 israeliska bosättare på Västbanken.4 https://www.globalis.se/konflikter/palestina

Tillgång till vatten är ett av många problem vi stöter på under våra första besök i de palestinska samhällena i område C. En kontaktperson som vi träffar för att följa upp incidenter och bedriva preventiv närvaro hos berättar hur israeliska bosättare som omringar palestinska samhällen är näst intill besatta av hur de får tillgång till vatten. Vidare berättar personen om en attack nyligen, då israeliska bosättare kom på natten och skar hål i alla deras vattentunnor där de får sitt dagliga vatten. 

En annan familj som vi träffar berättar hur de inte fått någon hjälp av israeliska myndigheter sedan 1967 att få vatten till sitt hus, trots att de har ägarbevis som bevisar att de bott på marken sedan innan 1967. Samma familj riskerar även att få sitt hus rivet då de fått en rivningsorder från israeliska myndigheter. Deras närmsta granne, en israelisk utpost, som är olaglig både enligt internationell och israelisk lag, har både fått vatten och elektricitet installerat till sitt hus. Utposten har funnits där i knappt två år. 

Vattentunnor som har blivit förstörda av Israeliska bosättare.
Vattentunnor som har blivit förstörda av israeliska bosättare. Foto: Tobias

I början av min arbetslivskarriär arbetade jag som frukt- och grönt-ansvarig på en livsmedelsbutik som tillhör en av Sveriges ledande livsmedelkedjor. Som ansvarig fick jag gå en specialistutbildning för att specialisera mig inom frukt och grönt. Under utbildningens gång fick jag ta del av föredrag om hur jordbruk kan utnyttjas för social utveckling, och hur man samarbetade med olika projekt för att främja social utveckling runt om i världen kopplat till jordbruk. Jordandalen hade kunnat var ett exempel för det, men så är det inte tyvärr. Istället lever de palestinska samhällena i område C med stora levnadssvårigheter. Hot och trakasserier från bosättare, åtkomst till land, rörelsefrihet, tillgång till vatten, är bara ett fåtal av de svårigheter vi stöter på under våra första veckor här i Jordandalen. 

Fler rapporter