Beduinstammen Jahalin hotas av tvångsförflyttning då deras samhälle anses vara i vägen för Israels planer på att knyta ihop en israelisk bosättning på Västbanken med Jerusalem. Om planen genomdrivs kommer inte bara beduinstammen att flyttas. Västbanken kommer att delas i två olika delar, vilket kan innebära slutet för en tvåstatslösning.

Atallah Jahalin samtalar med Munir Nuseibeh, Direktör för Human Rights clinic på al-Qudsuniversitetet.

Atallah Mazara är upprymd. Idag, söndagen den nionde augusti, är en speciell dag. Flera internationella gäster, forskare och beduinledare från andra beduinsamhällen har kommit för att diskutera beduinernas framtid samt för att inviga Påvens hus. Det är den internationella FN-dagen för ursprungsfolk och Atallah har med hjälp av några forskare från al-Quds-universitetet lyckats uppbåda ett stort event som han hoppas ska hjälpa beduinerna här, då de hotas av tvångsförflyttning.

En tvångsförflyttning kan emellertid vara nära förestående. På måndagen den tredje augusti kom israelisk militär med besked om en kommande rivning av sju hus strax väster om Jerusalem. Tre av dem är baracker som EU donerat för att ersätta husrivningar som genomfördes förra året.

– Militären kom och fotograferade husen. Det brukar betyda att de ska rivas snart, säger Usama Risheq, koordinator för avdelningen övervakning och dokumentation på al-Quds-universitetets juridiska rådgivningsavdelning.

– Jag tror det är något stort i görningen. Förra året rev de tolv hus i Abu Nwar. De kommer kanske att flytta alla beduiner i vinter runt jul, säger han uppgivet.

Det ”stora i görningen” som Usama syftar till är E1 planen [1] som innebär en utökning av den israeliska bosättningen Ma’ale Adumim, samt planerna om att denna ska förbindas med Jerusalem.

Jahalin-stammen är en av flera beduinstammar som hotas av tvångsförflyttning då deras samhälle i Jabal al-Baba ligger i vägen för planens genomförande. Israeliska myndigheter vill flytta beduinsamhällena till särskilt konstruerade områden som inte medger djurhållning, vilket är beduinernas huvudsakliga sysselsättning. Planen innebär också att vägen mellan östra Jerusalem och Ramallah och Jeriko skärs av, vilket i princip delar Västbanken i två delar.

För Jahalin-stammen är det inte första gången de riskerar att bli tvångsförflyttade. Deras ursprungliga boplats är Negevöknen som ligger i dagens Israel. När staten Israel skapades, tvångsförflyttades de och de bosatte sig 1951 i utkanten av östra Jerusalem där de har bott i 65 år. Nästan alla i stammen är födda i området och de är självförsörjande genom djurhållning. Sedan Israel annekterade Jerusalem 1967 har deras möjlighet att leva i enlighet med sina traditioner minskat gradvis. Sedan några år tillbaka har deras boplats blivit en av Israels mest eftertraktade och politiskt strategiska platser. [2]

Atallah är plågsamt medveten om de israeliska myndigheternas planer men hoppas att dagens event ska ge resultat och att deras kamp ska bli synlig för världens ögon. Det – och Påvens hus.

Att den lilla vita stenbyggnaden på sluttningen vid samhället kallas Påvens hus beror på att den framlidne kung Hussein av Jordanien 1964, då Västbanken ingick i Jordanien, skänkte en bit mark till Vatikanstaten när påven Paul VI företog en pilgrimsresa till Jerusalem. [3]

På denna mark står nu den lilla stenbyggnaden som Atallah hoppas kunna använda som gäststuga för turister som vill lära sig mer om beduiner samt besöka en bit av Vatikanstaten i de ockuperade områdena. Han är försiktigt optimistisk. Om de förestående husrivningarna och tvångsförflyttningarna säger han:

– Om de river kommer vi att bygga upp igen. Vi kommer att försöka att stanna.

Förhoppningsvis kommer Atallahs arbete att ge dem lite mer tid. För två månaders sedan reste han till Italien och talade med politiker och kyrkoledare med anledning av Vatikanstatens mark i Jabal-al-Baba.

Några rastlösa pojkar som väntar på dagens stora event. Pojkarna på bilden tillhör Jahalinstammen och bor i Jaba al-Baba.

Bilder

1. Atallah Jahalin samtalar med Munir Nuseibeh, Direktör för Human Rights clinic på al-Qudsuniversitetet. Foto: Erika Aldenberg

2.  Några rastlösa pojkar som väntar på dagens stora event. Pojkarna på bilden tillhör Jahalinstammen och bor i Jabal al-Baba. Foto: Erika Aldenberg

1. E1 Master Plan antogs 1999 och låg länge i dvala tills den återupplivades 2012 som ett svar på att Palestina beviljades observationsstatus i FN. The E1 plan and its implications for human rights in the West Bank. B’Tselem, 2012-12-02. Hämtad 2015-08-09 2. Jahalin-stammen kommer ursprungligen från Negevöknen som ligger i Israel. De fördrevs 1948 då staten Israel bildades och flyttade till Västbanken 1951. De är registrerade flyktingar hos FN. Mer om Jahalinstammen går att läsa här. Bedouin Palestine refugees – the Jahalin tribe in the eastern Jerusalem periphery, UNRWA. Hämtad 2015-08-09 3. Kort om bakgrunden till Vatikanstatens land i de ockuperade områdena samt mer information om beduinstammarna i Jabal al-Baba kan man läsa i denna artikel. West Bank bedouin: ’We live in fear’, 2014-06-20 Hämtad 2015-08-09

Fler rapporter