Det finns regelverk och bestämmelser gällande ockupationen men absurditeter inträffar konstant och chockerar mig gång på gång.

Under förberedande månader innan jag kom till Israel och Palestina läste jag på så mycket som möjligt om situationen här. Med en hög av juridiska och politiska begrepp i en ytterst religiös kontext som dessutom är kantad av misär blev det mest bara otroligheter i hög på varandra. Det är först när jag har fått se och uppleva det på nära håll som jag har blivit kapabel att begripa vidden av hur ännu mycket mer det finns att förstå om alla omständigheter som präglar Israel- och Palestinakonflikten. Varje dag växer min förståelse för hur det som sker här påverkar människors liv. Inte en bok eller film skulle få mig att begripa det. Vad som slår mig mest är hur pålitlig oförutsägbarheten är.

Israelisk militär övervakar poolområdet Birkat al-Karmil, i al-Karmil. Foto: Axel

Gränsdragningens A B C

Det är på en oklar förfrågan som vi åker till al-Karmil, en ort som i stort sett är sammanvuxen med Yatta. Vi har fått höra att israelisk militär och bussar tillhörande israeliska bosättare rör sig där. Det låter för oss märkligt, då vi känner till att stället vi ska till, al-Karmil, ligger i område A.

Invånarna i Yatta och dess förorter bor i det som kallas område A. I område A lever och rör sig i regel enbart palestinier eftersom israeler är strängt förbjudna att vistas där enligt israelisk lag. Säkerhetsskäl och respekt för Osloavtalet anges som skäl till att israeliska medborgare enligt lag förbjuds inträde i område A, ett förbud som uppenbarligt bryts mot. De juridiska särdragen för område A skiljer sig från B och C främst genom att israelisk militär saknar jurisdiktion i område A som är under palestinska myndigheters säkerhetsansvar. Israelisk militär är därför sällan synlig i Yatta och andra samhällen i område A.

Vad skillnaden är mellan A och B, eller C kan förstås vara lite förvirrande eller krångligt. Den delvisa palestinska bestämmanderätten inom område B kan kort och gott förklaras med att palestinska myndigheter har kontroll över dess medborgerliga ärenden, och inte ärenden gällande säkerhet som rör militär. Område C är lättare att definiera eftersom israeliska myndigheter har en absolut kontroll där.

En skylt som tydliggör  att område A börjar här och israeliska medborgare är förbjudna att åka in. Foto: Eva

Ett bad med militär övervakning

Väl i al-Karmil, vid ett inhägnat område med nöjes- och fritidsfaciliteter ser vi cirka 30 israeliska militärer stationerade runtom och innanför området. Majoriteten av dem innanför uppehåller sig vid ena sidan av simbassängen som är placerad i mitten av området. På områdets andra del befinner sig ett 50-tal människor som badar och roar sig. Vi står och observerar tillsammans med flera palestinier som står utspridda runtomkring anläggningen. Inledningsvis har vi följeslagare väldigt svårt att förstå varför israelisk militär är här, i område A, och varför de är så många. Det behövs väl inte militär övervakning av badande människor? Vi hinner ställa oss många frågor innan vi ett par minuter senare inser att människorna som badar inte är palestinier. De är israeler, israeliska bosättare.

Cirka 50 israeliska bosättare badar i poolområde i Birkat al-Karmil. Foto: Axel

Bosättarnas besök vid simbassängen kanske framstår oförargligt eller banalt om man inte medtar omständigheterna i ekvationen. Som följeslagare borde vi kanske inte bli så överraskade eftersom det händer ofta att konflikten tar absurda uttryck. Vi har fått se andra , rättsvidriga och absurda händelser. Ett av de mer extrema exemplen är när ett 40-tal israeliska bosättare rev fyra palestinska hem en morgon i byn Wadi J’Hesh. Israelisk militär fanns på plats till bosättarnas skydd mot de drabbade palestinierna som gjorde försök att förhindra rivningarna. Ett par timmar efteråt flög en drönare ovanför ruinerna och de bedrövade familjerna, medan de, trots allt, förde ett samtal med oss. En av de drabbade menade att drönaren tillhör bosättarna och sa att den brukar sväva däromkring.

Med den händelsen i bakhuvudet är jag ändå tagen i al-Karmil. Att något så banalt som att se en grupp människor bada ändå är så oerhört absurt. Det ekar ett ändlöst ”varför” inom mig. Varför åker de till ett område där de som israeler är strängt förbjudna att vistas? Varför tillåter israelisk militär att detta sker?

Israeliska bosättare börjar röra sig ifrån poolområdet i område A. Foto: Axel

Vår chaufför berättar senare att detta händer då och då. Israeliska bosättare brukar eskorteras av israelisk militär in i område A, till al-Karmil för att bada. På internet hittar jag flera källor som förtäljer liknande incidenter. Vanligtvis, liksom denna gång sker det under en judisk högtid. Denna gång firades den judiska högtiden Sukkot.2Sukkot eller lövhyddohögtiden firas genom att bygga hyddor betäckta av vanligtvis palmblad. Hyddorna symboliserar hur man bodde under ökenvandringen till Israel och gavs Guds beskydd. Sukkot och Simchat Tora | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Simbassängen, som heter Birkat al-Karmil bär nämligen bibliska anor och bosättarna gör därför religiösa anspråk att få bada där. Konsekvensen vid tidigare tillfällen har till och med blivit att palestinier tvingats bort från poolområdet.3https://www.btselem.org/south_hebron_hills/20150604_birkat_al_karmelhttps://www.btselem.org/south_hebron_hills/20150604_birkat_al_karmel

Budskapet på skylten som markerar var område A börjar och slutar är tydligt. Det utmärker ett tydligt vi och dem. Skylten talar till israeler och talar om palestinier. Den förbjuder israeler att  åka in i området, och signalerar även att det är väldigt farligt. Detta område bebos av palestinier som framställs vara rentav livsfarliga. När palestinier från Västbanken reser till Israel måste de passera militära vägspärrar. Många palestinier gör det varje dag för att komma till sina arbeten. Det kan stå hundratals människor i kö för att uppvisa legitimation, arbetstillstånd och annan giltig dokumentation. Utan rätt papper får man inte passera. Vid dessa militära vägspärrar finns ingen motsvarande skylt som varnar om faror för palestinier.

”The Elephant”, av Alaa al-Baba (2021-2022), på utställningen Swarm i Yabous Cultural Centre, Jerusalem. Foto: Axel

Konstnärens beskrivning av ”The Elephant”.

Resterna från ett stenhus tillhörande en småbarnsfamilj i Wadi J´Hesh. Foto: Axel

Familjer sörjer tillsammans över deras nyligen rivna hus i Wadi J´Hesh. Foto: Axel

Hazem, Hazizi, Fatima, Afaef och Khaled Hadar (4 år) framför ett av sina före detta hus som revs ett par timmar tidigare av bosättare med israelisk militär till sitt skydd. Resterna i form av bland annat bildäck ligger utspritt i bakgrunden. Foto: Axel

Fler rapporter